(11.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak... (Smích a potlesk z pravé části jednací síně). No, to jste mi to nezjednodušil (smích v jednací síni), protože v tom případě musíme - proto jsem navrhoval ten původní postup, protože zařadíme bod a pak se budeme bavit, jaký bude mít rozsah. Protože šlo primárně o zmaření schůze, to je realita.

Nyní tedy budeme hlasovat tak, že... (O slovo se hlásí předsedové klubů.) Já vím, že máte přednostní právo, ale dovolte mi, já vám hned dám slovo. Musíme si tedy říct, že nejdříve je ta varianta pana kolegy Michálka, která je nejužší. Ano? Čili pak se bude postupně přidávat. To je můj postup, který navrhuji.

Teď přednostní právo pana předsedy klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já sice respektuji, že Sněmovna může rozhodnout cokoliv. Klidně může vládní většina navrhnout, že teď je 9.38, a odhlasovat si to. Ale chci jenom připomenout panu poslanci Hájkovi, že k žádnému zmaření schůze nepřišlo. Schůze je přerušena. Když zítra přerušíme 13. schůzi, tak je zmařena? Podívejte se na webové stránky psp.cz, co je napsáno u 14. schůze: zahájení 9.00, pak je tam stenozáznam 9.07 přerušena. To není zmařeno. To znamená, nemůžeme hlasovat o něčem, co se nestalo, a konstatovat jako fakt. Je 11.51. Tak můžeme hlasovat, že je 10.51, ale nemá to žádný smysl. Ta schůze je prostě přerušena podle oficiálních stránek Poslanecké sněmovny. Pokud je zmařena, tak má být napsáno ukončena, má to tam být vyhlášeno, a pak já tomu rozumím a můžeme hodnotit, hlasovat, co se stalo. Ale ta schůze je prostě přerušená.

Jediné východisko z toho je, abychom neměli 15 hlasování, že přijde pan poslanec Hájek, řekne "stahuji svůj návrh", a můžeme pokračovat. Pokud ne, tak se tady budeme dohadovat ještě podle mě odhadem 69 minut.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já vám rozumím. Nyní s přednostním právem pan kolega Faltýnek, potom kolega Bělobrádek, potom kolega Michálek. Já vím, že tuhle věc rozhodnete svým hlasováním. Kdybyste mě nechali to prohlasovat podle určitého pořadí, jednoho nebo druhého, mohli jste tu vůli vyjádřit. Jestli si někdo myslí, že je zmařena nebo nezmařena. Já si nemyslím, že je zmařena. Ale to je moje vůle a já teď nemohu nic jiného udělat než dát kolegovi Faltýnkovi slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré poledne. Já nejsem bohužel takový znalec jednacího řádu jako kolega pan předseda Michálek. Nicméně pocitově si myslím, omlouvám se za to, že tady kolega Hájek dal nějaký návrh a o tom návrhu, ať je jakýkoliv, by se mělo hlasovat. A kolega Michálek ten návrh upravuje, to už jsou nové návrhy. To už jsou nové návrhy. Takže prosím hlasujme o návrhu pana kolegy Hájka, tak jak byl načten. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, já vím, že se hlásíte, ale musím dodržet původní pořadí. Nyní pan kolega Bělobrádek, ten se vzdává slova. Kolega Michálek, ten se nevzdává slova, potom pan kolega Bartošek. Pane předsedo, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak já jenom připomenu, že podle toho § 72 odst. 5 se Sněmovna může usnést, že se budou jednotlivé části toho návrhu hlasovat odděleně. Tak si to nastudujte, pane Faltýnek. (Nesouhlasné reakce v plénu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, pane předsedo, neoslovujte ostatní poslance přímo. Oslovujte je prostřednictvím předsedajícího. Když tady chceme někoho poučit... (Předseda Faltýnek mimo mikrofon z místa: Je to fracek, my jsme na to zvyklí.)

 

Poslanec Jakub Michálek: Já se omlouvám, prostřednictvím pana předsedajícího. Byla to samozřejmě parafráze našeho pana předsedy vlády, který velmi, velmi rád používá tento obrat: "tak si to nastudujte". Já jsem vynechal tu část "kluci", ze zjevných důvodů. (Smích a potlesk v lavicích Pirátů.)

Čili já jsem chtěl podpořit pana předsedajícího v tom návrhu procedury, kterou bychom si odhlasovali tak, že bychom šli od toho nejužšího, čili od té části zmaření konání 14. schůze, a pak by se samostatně hlasovala ta druhá část. A myslím si, že kdybychom si takhle odhlasovali tu proceduru, jak ji navrhuje pan předsedající, tak by to bylo v pořádku a pro mě přijatelné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Kolega Bartošek, potom kolega Stanjura. (Poslanec Bartošek se vzdává slova.) Ne, dobrý, v pořádku, tak v tom případě pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl, ať se vyjasní, zda je pravdivý výrok pana předsedy Faltýnka, neoslovuji ho, jenom konstatuji, že můžeme hlasovat úplně o čemkoliv. Já se nedomnívám. A proto bych požádal, aby se pan místopředseda s panem předsedou a vedením Sněmovny poradili s legislativou, jestli můžeme hlasovat o zmaření schůze, která nebyla zmařena. Mně to připadá - já teď nevím, jak bych to řekl, abych použil slušné slovo na mikrofon a pro stenozáznam. Mě to připadá... "také podezřelé" se říká. To bude pan Hájek z našeho regionu rozumět, co tím myslím. Prostě překrucování skutečnosti. A copak většina může překrucovat i hlasováním skutečnost? A bude to usnesení a budeme projednávat bod, který neodpovídá pravdě?

Jinak ta procedura je samozřejmě správná, kdyby v tom návrhu pana poslance Hájka bylo "přerušení 14. schůze", a ne "zmaření". Pak je správná procedura, obsahově by to popisovalo tu realitu, která se stala od 9.00 do 9.07. Jenom připomínám, že první část této schůze probíhala sedm minut, takže asi 17 minut debatujeme o názvu toho bodu. A pak by byl správně procedurální návrh, který chce pan místopředseda Filip uplatnit, a myslím, že procedurálně je správně.

Ale já bych chtěl předtím vědět, jestli můžu přijít a navrhnout úplnou nehoráznost, a výklad je, že se to může hlasovat. Tak by mě zajímalo, a jistě bude zajímat i ostatní kolegy, ještě předtím, než o tom budeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pokud nenavrhnete mé odvolání z řízení schůze, tak já využiji svého práva předsedajícího a z procedurálního hlediska považuji za rychlejší hlasovat o návrzích, než tady zpochybňovat, jestli to je hlasovatelný návrh. Já ho mohu prohlásit za nehlasovatelný, předkladatel návrhu namítne proti postupu předsedajícího, musel bych nechat odhlasovat postup předsedajícího. Já jsem zatím využil toho, že k návrhu kolegy Hájka byl pozměňovací návrh kolegy Michálka a ten nechám hlasovat od toho nejužšího a potom se dohodneme, jestli tak je možné, nebo není. Jestli takhle, pokud nenamítáte proti postupu předsedajícího, tak už to nechám odhlasovat. Prosím. Nyní tedy návrh kolegy Hájka v té nejužší variantě podle pana předsedy Michálka.

Odhlásím vás všechny. Požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a já nechám hlasovat o té variantě toho zmaření. (Hlasy z pléna žádají o přečtení návrhu.) Přečíst. Tak v tom případě pan kolega Michálek musí ještě jednou přečíst tu nejužší variantu. Já ji nemám písemně. Nezlobte se na mě, musím dát slovo navrhovateli. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Pokud se správně pamatuji, tak první část zněla "zmaření konání 14. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny".

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To je nejužší varianta. Prosím. Budeme nyní o tom hlasovat.

Zahájil jsem hlasování (neklid v jednacím sále) pořadové číslo 169 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 169: z přítomných 156 pro 52, proti 37. Návrh nebyl přijat.

 

Takže nemůžeme, protože ani to nejužší neprošlo, ten bod není zařazen, nemůže být tedy zařazen ani v té rozšířené verzi. Rozumíme si dobře. Nenamítá nikdo nic k postupu předsedajícího? (Ojedinělé výkřiky a slabý potlesk.) Děkuji.

Tím jsme se vypořádali s návrhy pořadu schůze a můžeme tedy podle pořadu schůze pokračovat. Jako první bod to je fiskální kompakt. Ještě než ho zahájím, tak přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to je pan poslanec Holomčík od 14.30 do konce jednacího dne... (Nesrozumitelné připomínky z pléna.) Pardon, ještě kolegu Skopečka, ano, omlouvám se, moje chyba, pardon. Potom pan poslanec Špičák se omlouvá z odpoledního jednání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP