(11.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní budeme hlasovat o jednotlivých návrzích. Prvním návrhem je návrh pana poslance Faltýnka - bod 61, a to jako první dnešní bod. Rozhodneme v následujícím hlasování. Já vás pro jistotu odhlásím a požádám vás o nové přihlášení. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami a budeme rozhodovat.

 

Budeme hlasovat o zařazení jako prvního bodu dnešního dopoledního jednání bod číslo 61, sněmovní tisk 97, fiskální kompakt.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 163: z přítomných 150 poslanců pro 99, proti 44. Tím mohu prohlásit ale návrh kolegy Skopečka za nehlasovatelný, protože návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu kolegy Bělobrádka. (Nesrozumitelné připomínky z pléna.) No, ale je zařazen na teď, pane předsedo, hlasováním. Prosím, s přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se. Minimálně tedy první část, ne to přerušení, ale ta část na vyřazení hlasovatelná je. My jsme ten bod ještě nezahájili, teď nebude, teď budou další hlasování. Takže návrh na vyřazení bodu z pořadu schůze je legitimní, přestože je zařazen jako první dnes. Protože budeme hlasovat předtím, než ten bod bude zahájen. Samozřejmě že když to Sněmovna odmítne, tak zůstává jako první dnes. Ale vyřadit můžeme kterýkoliv bod svým hlasováním bez ohledu na to, na kdy je zařazen, pokud ještě nebyl zahájen, a to v tom případě zahájen ještě nebyl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já se nebudu přít procedurálně. Můžeme tedy hlasovat. Ale potom v tom případě v pořadí.

Nyní tedy návrh kolegy Bělobrádka: rozporná stanoviska předsedy vlády a prezidenta republiky k té výrobě, respektive k tomu institutu výroby novičoku na území ČR, jestli jsem to správně replikoval, a budeme tedy hlasovat o tom, jestli to má být první, druhý nebo třetí bod, jestli dovolíte toto pořadí. Ano?

 

Tak hlasujeme o tom, že to má být první bod, to znamená, že teď hlasujeme o zařazení bodu a potom bychom hlasovali, jestli za prvé, za druhé, za třetí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 164 a ptám se, kdo je pro zařazení takového bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 164: ze 152 přítomných pro 59, proti 55. Bod zařazen nebyl, tedy nebudeme hlasovat, jestli bude první, druhý nebo třetí, protože nedošlo k zařazení bodu.

 

Pak máme návrhy pana poslance Stanjury k hlasování, a to je zařazení tisků 98, 102, 100 a 101, v tomto pořadí, ano? Pane předsedo (předsedající se obrací na předsedu Stanjuru), 98, 102,100, 101, ano? Každý zvlášť, ano?

 

Tak nejdříve tedy zprávu RRTV, sněmovní tisk 98.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo165 a ptám se, kdo je pro, jako druhý bod. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 165: z přítomných 153 pro 67, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o zprávě ČTK, bod 102.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 166 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166: ze 154 přítomných pro 66, proti nikdo. Návrh nebyl přijat.

 

Další je zpráva Rady České televize, číslo 100.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 167 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 167: ze 154 přítomných pro 67, proti nikdo. Ani tento bod nebyl zařazen.

 

A poslední hlasování je o bodu číslo 101, to je druhá zpráva Rady České televize za rok 2016.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 168 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 168: ze 154 přítomných pro 67, proti jeden. Tento návrh také nebyl přijat.

 

Teď se musíme vypořádat s návrhem pana kolegy Hájka, a pokud bude zařazen, budeme se bavit o tom, jak bude přesně znít. Jestli mě poslouchá kolega Michálek? Protože nejdřív bude hlasování o zařazení bodu a potom tedy o jeho přesném znění. To znamená, v jaké variantě, s tím oddělením těch jednotlivých bodů. Ano? (Nesouhlasné poznámky z pléna.) To nebylo, to bylo zařazení do schůze. Já jsem neslyšel jiný návrh, nebyl upřesněn v čase.

Kolega Hájek upřesní.

 

Poslanec Josef Hájek: Já to nechám na organizačním výboru. To znamená, já jsem navrhoval na pořad této schůze a samozřejmě záleží na organizačním výboru, kdy to zařadí na program této schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili bychom hlasovali jenom o zařazení do schůze s tím, že o jeho pevném zařazení bychom hlasovali v případě, že by byl zařazen. Ano? Takhle. Čili teď je... Kolega Benda, jenom upřesnění toho postupu, to vám umožním.

 

Poslanec Marek Benda: Fakt upřesnění. Ale já myslím, že nejprve musíme hlasovat o názvu, nemůžeme zařadit bod bez názvu. Nejprve musíme rozhodnout o tom, co navrhoval kolega Michálek, a pak teprve můžeme rozhodovat o tom, že bod s takovým názvem se zařazuje do schůze. My nemůžeme zařadit imaginární bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já vám dobře rozumím, pane předsedo. Já jsem se ptal kolegy Michálka právě jako prvního, jestli souhlasí s tím, jak já postupuji. To znamená, nejdřív jestli zařadíme ten bod a potom v jakém případě, jaký bude jeho obsah. Kolega Michálek nic nenamítal, tak jsem to tak nechal hlasovat. A jestli navrhujete protinávrh, že budeme nejdřív upřesňovat ten postup, jestli to je vůle kolegy Michálka, protože těžko asi můžete ho nahradit, kolego Bendo. Takže to si myslím, že můžeme takhle udělat. Jestli to je vůle kolegy Michálka, že budeme nejdříve upřesňovat ten název.

Dobře, tak pan kolega Michálek upřesní název.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já tedy jsem studoval jednací řád podrobně. Myslím, že to je otázka, která je trošku na hraně, že tam není explicitně uvedena, když se tedy hlasuje v tom pořadí o tom samotném návrhu, pokud se uplatní per analogiam ta ustanovení o hlasování. A já bych spíš z logiky věci upřednostnil takhle potom, co jsme si to probrali, to doporučení, co říká pan kolega Benda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak v tom případě budeme hlasovat - upřesněte prosím tu variantu, kterou teď budeme hlasovat, pane předsedo, aby všichni slyšeli, jak ten bod bude znít podle vaší varianty. Je to hlasování o protinávrhu, to si rozumíme všichni. Čili je to hlasování o návrhu kolegy Hájka ve variantě protinávrh kolegy Michálka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak pokud se nepletu, kdyžtak mě opravte, pane předsedající, tak pan kolega Hájek navrhoval textaci "zmaření konání 14. schůze nepřítomností poslanců..." a teď tam byl nějaký výčet. Jest tomu tak?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, tak prosím. Nejdřív tedy kolega Hájek úplně upřesní ten název (smích v plénu) a vy uděláte tu variantu, o které budeme hlasovat.

 

Poslanec Josef Hájek: Já se omlouvám, kolega Michálek mě asi neposlouchal. Já jsem to skutečně přečetl, ocitoval a zopakuji to ještě jednou. Takže ten název toho bodu zní: Zmaření konání 14. mimořádné schůze Poslanecké sněmovny svolané ve věci novičoku způsobeno absencí části poslanců stran ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, dobře. Teď tedy vaše varianta, pane kolego, budeme jako o protinávrhu hlasovat nejdřív o vaší variantě.

 

Poslanec Jakub Michálek: Ten výrok zní: "Zmaření konání 14. mimořádné schůze" a pak má druhou část, která je hodnoticí, která začíná slovy "způsobeno absencí". Takže já jsem navrhl podle § 72 odst. 5 jednacího řádu, aby se hlasovalo odděleně o těchto dvou částech. Takže si myslím, že bychom měli přistoupit k tomu, že bude to oddělené hlasování teď o tom, že rozhodneme, jestli bude oddělené hlasování. Pokud bude oddělené hlasování, tak se bude hlasovat o těch dvou částech odděleně a pak o celku, a pokud neprojde ani tento způsob úpravy toho bodu, tak jsem podal návrh na vypuštění, a to té části, která začíná slovy "způsobeno absencí".***
Přihlásit/registrovat se do ISP