(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní kolegyně Adamové, jestli má doplňující otázku. Prosím, paní poslankyně, máte jednu minutu na doplňující otázku. Pan ministr jistě bude připraven.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji. Jistě je rozsahem závažné, když se objeví množírna psů. To se určitě shodneme. Chápu, že Ministerstvo zemědělství řeší hospodářská zvířata. Proto se spíše zeptám obecněji jako na zástupce vlády, jestli třeba takovéto věci komunikujete s ministryní pro místní rozvoj, kam se, tuším, předpokládá, by mohla tato problematika spadat, nebo ministrem životního prostředí, pokud vezmeme tak, že to je ochrana zvířat. Je to opravdu asi resortismus v tuto chvíli, ale zajímalo by mě, jestli jste vůbec třeba takové téma řešili na vládě, jestli máte nějakou vizi nebo do budoucna chcete tuto problematiku řešit, protože si nemyslím, že obce v případě, že se na jejich území objeví právě množírna, kde jsou desítky i stovky zubožených zvířat, mají dostatek peněz ve svém rozpočtu, aby to řešily. Ale musí to řešit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se pana ministra, jestli odpoví na doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Pane ministře, máte dvě minuty.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Děkuji za slovo. Můj osobní názor, který budu prosazovat, pokud budu ve vládě, je, aby veškerá zvířata byla čipována, aby se vědělo přesně, čí jsou zvířata, protože otázka množíren, otázka potulujících se psů a koček je otázka, že jsou odchyceni, ale nikdo neví, kdo je majitel. Myslím si, že je potřeba v tomto v České republice udělat pořádek. V některých zemích je to běžné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. A nyní pan poslanec Jakub Janda s interpelací na Lubomíra Metnara, který ale není přítomen. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji. Vážený pane ministře, dne 28. března 2018 jsem vám zaslal dopis ve věci postoje České pošty vůči obcím při provozu poboček Pošta Partner. V tomto dopisu jsem apeloval na větší vstřícnost státu vůči obcím, které se v zájmu zachování základní občanské vybavenosti snaží pobočku pošty udržet právě formou využití Pošta Partner. Jak jsem uváděl, paušální částka, kterou státní podnik Česká pošta poskytuje, nepokrývá ani mzdu zaměstnance, a daná obec tak na provoz pošty doplácí svými výraznými částkami, které zatěžují obecní rozpočty, a položil jsem vám přímou otázku, zda by neměla Česká pošta jako státem řízený podnik přehodnotit svůj postoj k obcím a na provoz takovýchto poboček finančně přispívat větší částkou, tedy zvýšit paušální odměnu, která by kryla alespoň mzdu samotného zaměstnance.

Na můj dopis jste odpověděl, že se Česká pošta průběžně zabývá motivačním systémem, a ujistil jste mě, že Česká pošta má zájem na zatraktivnění projektu. Já vám za tuto odpověď děkuji, musím však říci, že mě neuspokojila, a proto se vás znovu ptám. Protože je to věc čistě politického rozhodnutí, a nikoli předního postupu. Přehodnotí Česká pošta jako státem řízený podnik svůj postoj k obcím, které jsou zapojené do programu Pošta Partner, a bude na provoz poboček finančně přispívat větší částkou, tedy zvýší paušální odměnu, která by kryla alespoň mzdu samotného zaměstnance? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jakubu Jandovi, a protože tady pan ministr není přítomen, odpověď dostanete do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu.

Nyní paní poslankyně Věra Kovářová na ministra zdravotnictví, který přítomen je. Máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, v minulém volebním období jsem vaše předchůdce konfrontovala s otázkou, co dělají proto, aby lékařů a jejich služeb na venkově neubývalo. Šlo hlavně o stomatologickou péči. S pány ministry jsme se shodli na tom, že jde o problém, že je potřeba s ním něco dělat, ale musím přiznat, že se mi moc nelíbilo tempo, které bylo nasazeno. Ono těch kroků bylo poměrně málo, a ještě ke všemu byly pomalé. Situaci navíc komplikoval ping-pong mezi ministerstvy zdravotnictví a školství, který kvůli zapojení těchto úřadů do komplexního řešení nedostatku lékařů na venkově vznikl, aspoň při pohledu z vnějšku.

Dnes bych se ráda zeptala, zda na snahy svých předchůdců navazujete a zda se chystáte pracovat přece jen trochu rychleji. Bylo by to myslím žádoucí. Jaké konkrétní kroky jste podnikl, jaké podnikáte a jaké podniknete? Jaký je jejich časový rámec, jaký je závazný cíl, který jste si vytyčil, a jaký je termín, kdy ho chcete dosáhnout? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. A pan ministr zdravotnictví má pět minut na odpověď. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, musím souhlasit skutečně, že úbytek lékařů ve venkovských oblastech, v odlehlých regionech je problém. To si tady asi nemusíme zastírat, že tento problém neexistuje (existuje?). Je to zejména právě v klíčových oborech, jako je praktický lékař, stomatologie, praktický lékař pro děti a dorost. Důvodů je samozřejmě několik. Když se podíváme např. na věkovou strukturu praktických lékařů, zejména těch dětských, tak ti mají vlastně nejvyšší věkový průměr. Praktický lékař pro děti a dorost má dneska věkový průměr 59 let. Vidíme, že to je strukturální problém, který nemá úplně řešení mávnutím kouzelného proutku.

První věc je, kterou samozřejmě řešíme, je komunikace se zdravotními pojišťovnami. Ty jsou ze zákona vlastně odpovědny za zajištění místní a časové dostupnosti, to je něco, co my budeme kontrolovat, a pojišťovny v rámci své smluvní politiky mají možnost, pokud třeba opakovaně proběhnou neúspěšná výběrová řízení na uzavření smlouvy v konkrétní lokalitě, zvýšit až o 30 % úhrady oproti běžným úhradám zdravotní péče. My budeme samozřejmě tlačit na zdravotní pojišťovny, aby toto dělaly a aby zkrátka tu péči zajistily, což je právě jejich zákonná povinnost.

Druhá věc, kterou může dělat samotné Ministerstvo zdravotnictví, tak možná že jste zaznamenala, připravili jsme dotační programy. Jednak tedy fungují dotace pro praktické lékaře, kdy nabízíme praktickým lékařům až 500 tisíc Kč na otevření ordinace ve vybraných lokalitách, kde není možné praktického lékaře dostat standardní cestou, a teď jsme vlastně spustili program pro zubaře, kde je to až 1,2 mil. Kč na provoz zubní ordinace právě opět v odlehlých oblastech. Vytvořili jsme skupinu ze stomatologické komory, pojišťoven a ministerstva, vytipovali jsme na základě několika kritérií ty problémové oblasti a v pondělí jsme spustili program. Musím říct, že předtím, než jsme ho spustili, byl poměrně velký zájem, mnoho dotazů, takže uvidíme. Jsme sami na to zvědaví, jak úspěšný bude. Ale každopádně 1,2 mil. Kč bude moci ten zubař čerpat, pokud se zaváže, že v konkrétní lokalitě zůstane minimálně pět let, že bude brát pacienty takzvaně na pojišťovnu, tedy pojištěnce zdravotních pojišťoven, nikoli pouze takzvaně na cash, což je ten problém. Protože u nás nemáme třeba nedostatek zubařů. U nás v přepočtu na obyvatele máme dostatek zubařů. Problém je jejich lokalizace. To, že zůstávají ve větších centrech a že nechtějí přijímat pojištěnce, že zkrátka pracují pouze za hotovost. A právě tento dotační program cílí na to, že musí splnit tyto podmínky. Snažíme se takto finančně motivovat. My nemáme možnost nějakých umístěnek, my nemůžeme lékaře vzít do okovů a někam je umístit. My se snažíme takto nastavit nějaké finanční motivace jednak skrze úhrady z veřejného zdravotního pojištění od pojišťoven, a druhak těmito dotačními programy.

No a pokud jde o strukturální problém, věková struktura, to, že lékaři stárnou, tak tam jsme vstoupili v jednání s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kde už máme konkrétní plán. Musíme posílit lékařské fakulty, protože zkrátka podle našich predikcí, tak jak máme data, lékaři skutečně stárnou a počet absolventů, současný počet absolventů nedostačuje na přirozenou reprodukci stárnoucích lékařů. Musíme zvýšit počet absolventů. Máme to předjednáno s děkany lékařských fakult. Máme to předjednáno samozřejmě s Ministerstvem školství, pod kterého to spadá, a bude to desetiletý plán navýšení finančních prostředků, protože fakulty na to samozřejmě musí dostat peníze na studenty, a už od příštího roku, resp. od září dostanou první peníze, aby se mohly připravit, a od příštího akademického roku, resp. ne toho, co bude teď, ale 2019-2020, budou fakulty přijímat o 15 % studentů navíc, tak zkrátka aby produkovaly víc absolventů. To je další opatření. Ale bude to samozřejmě všechno nějaký čas trvat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k odpovědi. Nyní otázka. Máte zájem o doplňující otázku? Má paní kolegyně. Pan ministr poslouchá doplňující otázku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP