(15.10 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Pane ministře, moc děkuji, jsem ráda, že ty dva dotační programy byly zřízeny, a doufejme, že tedy se k tomu i lékaři postaví čelem a vyčerpají je.

Trošku si nyní rýpnu. Někdy v průběhu zimy jsem zaznamenala vaše mediální prohlášení, ve kterém jste občany vyzýval, aby Ministerstvu zdravotnictví hlásili, kde je málo zubních lékařů, kde je jejich péče nedostupná. Nic ve zlém, chápu, že PR je velmi důležité, ale přece jen. To ta čísla nemá Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny nebo třeba stomatologická komora? Upřímně, mně to přijde úplně fascinující, když ministr musí v 21. století vyzývat veřejnost, aby mu sdělila informace z jeho resortu, které považuji - snad ne mylně - za úplně základní. Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr má dvě minuty na doplňující odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Tak samozřejmě, že ta data máme. Ono to bylo právě v souvislosti s tím zřízením dotačního programu, kdy jsme vytvořili skutečně speciální pracovní skupinu, kde je stomatologická komora, ministerstvo, pojišťovny, a řekli jsme samozřejmě, že občané nám mohou hlásit svoje podněty na speciální e-mailovou adresu. Ale s tím, že samozřejmě vycházíme i z jiných dat. Máme data. Máme data ze zdravotních pojišťoven. Zpracovali jsme dokonce mapu. Kdybych ji tady měl, škoda, že ji tady nemám, protože bych vám ji ukázal, je na našich internetových stránkách, kde vlastně právě jsou ty lokality, které jsou problematické. Je tam několik kritérií. Ale zkrátka myslím si, že mít nějaké podněty od občanů také není úplně špatně. Ale ta mapa je zpracována, je poměrně hezká, dělali jsme to s Univerzitou Karlovou a skutečně okres po okrese jsme mapovali tu dostupnost. A jsou tam asi čtyři úrovně, od té skutečně naprosté nedostupnosti po nějakou zhoršenou dostupnost. Takže to je něco, co máme zmapováno, a uvidíme.

Doufám, že ten program bude úspěšný, protože v zásadě dneska jediná možnost, kterou máme, je skutečně ta finanční motivace. Nic jiného nemáme v ruce, tak abychom ty lékaře dostali. Ale na druhou stranu je třeba si přiznat, že ono to je strukturální problém, vylidňování venkova, to, že ten lékař tam půjde, tak samozřejmě musíte mít nějaké zázemí, musí tam mít nějakou školu pro své děti, zaměstnání pro manžela a tak dále. Ono to není pouze o tom, že ten lékař tam přijde bez ničeho. Takže musí se asi zapojit ještě i další resorty, je to skutečně komplexnější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru zdravotnictví a pokračujeme interpelací paní poslankyně Hyťhové na ministryni práce a sociálních věcí Jaroslavu Němcovou, která tady není. Takže paní poslankyně máte svoje dvě minuty.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Vážená paní ministryně, obrátili se na mě postižení občané, kteří nemohou používat mechanický vozík, ale jsou schopni se pohybovat pouze na tom elektrickém vozíku. Bohužel mají problém s možnostmi získat automobil, který je upravený právě pro elektrické vozíky, tedy auta, kde člověk nepřesedá, ale najíždí přímo s vozíkem. Takto upravená auta se ovšem u nás nevyrábějí a úprava auta stojí statisíce až milion korun podle typu vozu. Příspěvky na auto pro postižené, ať už používají mechanický, nebo elektrický vozík, jsou stejné, takže v praxi jsou lidé odkázání na elektrické vozíky diskriminováni a nemají reálnou šanci si pořídit auto, které by jistě přispělo k jejich větší socializaci. Cenově dostupná auta se ovšem ve světě vyrábějí od Japonska až po Indii a Čínu a určitě i jinde ve světě.

Prosím vás o zvážení, zda by ministerstvo či nějaká státní organizace vozy vysoutěžila a nakoupila a následně poskytla postiženým s tím, že by na ně přispěly buď zdravotní pojišťovny, nebo Česká okresní správa sociálního zabezpečení. Předem děkuji za odpověď a doufám a věřím, že se tím ministerstvo bude zabývat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hyťhové. Paní ministryně odpoví do třiceti dnů podle zákona o jednacím řádu a my pokračujeme interpelací na stále nepřítomnou ministryni Němcovou, a to interpelací pana Mikuláše Peksy. (Poslanec Peksa na výzvu reaguje pomalu.) Pane poslanče! Já vždycky hlásím, kdo se má připravit. Tak ještě ohlásím - připravený je jistě pan poslanec Václav Klaus, který má následující interpelaci. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Vážená paní ministryně, magistrát označil celé území města Ústí nad Labem za sociálně vyloučenou lokalitu, což mimo jiné znamená nevyplácení části podpory v hmotné nouzi. Toto rozhodnutí, které má rozsáhlé dopady na životy konkrétních lidí, je sice v gesci samospráv, ale vychází ze zákonů v kompetenci vašeho ministerstva. Dotčení lidé nemají kam jít, nechtějí-li opouštět své město. Protože nenašli lepší možnost, skončili v bytech provozovaných obchodníky s chudobou, kteří tyjí právě z doplatků na nájem. Tento byznys v Ústí došel často až k úrovni, kdy se do města cíleně stěhují lidé i z velmi vzdálených končin v rámci takzvané sociální turistiky.

My toto odmítáme a jsme samozřejmě rádi, že se byznys s chudobou v Ústí zastaví. Je ovšem třeba říct také, za jakou cenu a jakým způsobem. Místo toho, abychom hledali řešení, jak zapojit nejslabší do společnosti, je vyženeme za hranice města. Většina sociálně nejslabších lidí bez kapitálových a sociálních jistot a vazeb bude rozptýlena do okolních měst a obcí. Pokud se snažili něco budovat, veškerá jejich snaha vyjde vniveč. Významně ohrožena je i kvůli stěhování a dlouhodobé existenční nejistotě možnost dětí dosáhnout lepší životní úrovně pomocí vzdělávání. A i když můžeme vést debatu o tom, komu by stát měl a neměl pomáhat, věřím v elementární shodu na tom, že dětem ano. Stejně tak toto plošné opatření dopadne i na ty, kteří si ve své situaci zkrátka nemohou pomoci a levnější byt neseženou: starobní důchodci, samoživitelky a další. Ti si najednou musí hledat novou existenci mimo město. Dominovým efektem se pak plošné zavádění statutu sociálně vyloučených lokalit šíří republikou dál, a to přesto, že ustanovení, které ruší doplatky v sociálně vyloučených lokalitách, bylo napadeno a momentálně leží u Ústavního soudu. To máme v republice i příklady dobré praxe sociálního bydlení. Loni například získalo za svůj přístup ocenění město Brno.

Jaké závěry tedy z této situace hodláte jako ministryně vyvodit? Budete podporovat širší novelizaci zákona o hmotné nouzi? Vnímáte na základě těchto události též za nutné co nejrychlejší zavedení zákona o sociálním bydlení? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. K otázce paní ministryně odpoví do třiceti dnů.

Nyní pan poslanec Václav Klaus na ministra zemědělství, který je přítomen. Připraví se pan kolega Adamec. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážený pane ministře, já si na vás dovoluji vznést interpelaci. Omlouvám se, většinou interpeluji ve věcech školství, ale byl jsem požádán jedním podnikem z Pardubického kraje. Má interpelace se týká existence opravdu drobných zemědělských podniků a vztahu státu k nim.

Výchozím bodem je konkrétní příklad Statku Uhersko, který čelí pokutám ze strany krajské veterinární správy, která jim udělila již pokuty ve výši 120 tisíc korun. Oni přitom nadojí denně jenom 200 litrů čerstvě nadojeného mléka a ty pokuty jsou například za označení čerstvého kakaa čerstvým kakaem namísto označení mléčný nápoj s příchutí kakaa nebo za ohrožení spotřebitele označením mléka jako neodstředěného namísto termínu nestandardizované. Dodám, že všechny kontroly krajské veterinární správy ohledně jakosti byly vždy zcela v pořádku a výrobky tohoto provozu, jak pekařské, tak mléčné, získávají každoročně titul MLS Pardubického kraje a podobná ocenění.

Já nechci zabřednout do konkrétních případů konkrétního podniku, to není asi namístě. Jenom bych zmínil, že lokální výrobci mají velký smysl pro samotnou krajinu, podnikatelské prostředí a jeho šíři. Tak se vás dovoluji zeptat, zda můžete zajistit lidský přístup také k těmto podnikům, aby nedocházelo k jejich likvidaci. Tím nemyslím jakoukoliv benevolenci v hygienických standardech, nýbrž neadekvátní sankcionování za nesmyslná a s hygienou nesouvisející nařízení, mimo jiné evropská a podobně. Děkuji a očekávám, jaký bude váš přístup, vlastně vašeho ministerstva, i k drobným podnikatelům a lidský přístup k těmto výrobcům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Václavu Klausovi za otázku a dodržení času. Pan ministr Milek má svých pět minut na odpověď. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jiří Milek Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych reagoval na tento podnět. Státní veterinární správa nediskriminuje malé zemědělské regionální výrobce. Toto lze doložit například počtem malých zpracovatelů mléka, takzvaných minimlékáren, které dozorují jednotlivé krajské veterinární správy. K dnešnímu dni existuje 266 takových provozů. Třicet dva z těchto provozů je dokonce ve stejném kraji jako zmiňovaný Statek Uhersko a závažné problémy musí krajská veterinární správa řešit pouze s tímto jedním statkem. V průběhu roce 2017 Státní veterinární správa dokonce na vlastní náklady prováděla laboratorní vyšetření syrového mléka zpracovaného v minimlékárně. ***

Pokud jde o konkrétní uváděný příklad Statku Uhersko, je nezbytné zmínit, že provozovatel příliš zveličuje nedostatky v označení a příliš bagatelizuje, popřípadě rovnou zatajuje závažné nedostatky v hygieně. Jde i o údaje o pokutě. Pokuty v roce 2017: pokuta 20 tisíc korun za hygienické nedostatky při kontrole 7. 4. Závažné hygienické nedostatky, absence vlastních vyšetření výrobků, provozní dokumentace, nezajištěné dosledování výroby a výrobků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP