(15.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pan Ing. Preclík měl za úkol dopracovat účetní závěru podniku, protože asi není úplně dobře v době, kdy se dopracovává právě účetní závěrka, měnit ekonomického náměstka vzhledem k tomu, že tu účetní závěrku připravoval od počátku. Takže toto dodělá, a jak říkám, k 30. 6. 2018 končí na pozici ekonomického náměstka v Janských Lázních.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se paní Maříkové. Ano, má zájem o doplňující otázku. Pan ministr jistě bude poslouchat. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji. Pane ministře, a jaké učiníte konkrétní kroky za účelem zjištění, zdali těmto osobám v důsledku nedodržení zákazu konkurence nevznikl prospěch?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, konkrétní dotaz. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Určitě to prověřím. Přiznám se samozřejmě, že jsem netušil, jaká je situace. Jak říkám, řeším ředitele podniků, které spadají pod ministerstvo, nikoliv jejich náměstky a další management. Skutečně vzhledem k tomu, že ministerstvo zřizuje 70 přímo řízených organizací, v zásadě ani není možné, ale určitě to prověřím, a pokud tam bude nějaké podezření na to, že ten prospěch by mohl vzniknout nebo vznikl, tak to budu řešit v souladu se zákonem, ale zatím tyto informace nemám. To, že zkrátka neslučitelnost funkcí tam existovala, je pravda. Řeší se to tím, že pan ekonomický náměstek skončí ve své funkci, jak říkám, a další věci určitě ještě nechám prověřit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A nyní, ještě než dostane slovo pan poslanec Daniel Pawlas, konstatuji omluvu pana poslance Václava Klause na zítřek 1. 6. na celý jednací den z osobních důvodů. Nyní interpelace Daniela Pawlase na ministra zdravotnictví. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane ministře, ve své poslanecké kanceláři v Ostravě a také ve svém okolí na Karvinsku jsem se v posledních měsících setkal s několika případy, kdy pacienti nedostali své léky. Popíšu vám konkrétní příklad z praxe, kdy pacientka, jejíž jméno znám, sháněla lék na léčbu vysokého tlaku. Dle vyjádření pacientky jsou problémy se sháněním tohoto léku opakované. U distributorů existuje jakýsi rezervační systém s nastavenými limity na zcela běžné léky, k jakým patří také tento lék. Informoval jsem se v nejbližší lékárně a bylo mi sděleno, že problém v objednávání je každý měsíc, protože monopolní distributor má nastaven limit na dodávky do lékáren. Nikdo přitom neví, kdo a jakým způsobem tento limit nastavuje. Na mě to dělá dojem, že se jedná o kartel mezi výrobcem a konkrétním distributorem a pacient má prostě smůlu. Nehledě na skutečnost, že tento distributor má také své lékárny, které jsou ve velké výhodě, protože uvedený lék prostě má vždycky, ale tato pacientka se tam nedostane.

Vážený pane ministře, ptám se tedy, proč je u nás monopolní dodavatel léků a jak zajistíte, aby lékárna měla možnost objednat léky na recept u více distributorů, aby se vyřešila situace v zájmu pacientů ČR a ne v zájmu monopolního distributora či jeho sítě lékáren. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k otázce. Pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, skutečně ministerstvo v tomto směru sleduje lékárenský terén a eviduje, že některé lékárny mají problém s dodávkami léčiv od některých distributorů. To je bezesporu pravda. Tady v minulém volebním období byla snaha toto řešit. Ono se to týká zejména léčiv dovážených na český trh v menším množství. Je pravdou, že některé léky jsou nedostupné. Zákon v minulém volebním období byl změněn na základě tehdy pozměňovacího návrhu jednoho poslance tak, že ukládá vlastně do dvou pracovních dnů od výzvy zaslané distributorovi lékárnou dodat lék, ovšem bohužel zákon, tak jak byl připraven, resp. právě ten pozměňovací návrh, neprošel žádným připomínkovým řízením, a tak jak je dneska to znění zákona, tak bohužel je prakticky nevymahatelné.

My chceme ten zákon upravit. Tam byla samozřejmě snaha o to, aby ten lék zkrátka byl vždycky dostupný. Jak říkám, do dvou dnů na základě žádosti lékárny distributor bude povinen, nebo měl být povinen dodat lék. Bohužel praxe ukázala, že v zásadě nejsou určeny kompetence, kdo má stanovovat, jaký vlastně tržní podíl má ten konkrétní distributor. Ono to právě mělo být na základě jeho tržního podílu. Z čeho se ten tržní podíl bude vypočítávat, zda tam budou pouze receptové léky, nebo i volně prodejné atd., kdo bude vést případně správní řízení, nebo jestli to bude řešeno nějakým opatřením obecné povahy atd. Zkrátka se do zákona vložila nějaká část, pozměňovací návrh, ale nedomyslely se všechny konsekvence.

Cíl je zkrátka takový, aby měly všechny lékárny léky dostupné v té zákonné lhůtě dvou pracovních dnů a aby skutečně byla vymahatelnost této povinnosti daná v zákoně, ale k tomu ho bohužel musíme změnit, musíme novelizovat zákon. My jsme k tomu už připravili pracovní skupinu na Ministerstvu zdravotnictví. Jednání je naplánováno na polovinu června, Ta pracovní skupina má za úkol připravit právě onu změnu legislativy, změnu zákona tak, aby zkrátka povinnost dodat léky byla jasně specifikována, bylo jasně specifikováno, kdo má jaké kompetence a jak bude tržní podíl jednotlivých distributorů stanovován, a aby zkrátka tedy byla vymahatelná. Takže pracujeme na tom. Slibuji, že přijdeme s nějakým legislativním řešením.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za odpověď. Ptám se, jestli... Není zájem o doplňující otázku, interpelace tedy končí.

Další interpelace je interpelace pana poslance Karla Krejzy na nepřítomného pana ministra vnitra. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Krejza: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Vážený pane nepřítomný ministře vnitra Metnare, já bych na základě vašeho rozhovoru, který jste poskytl portálu Aktuálně dnes ve věci neoprávněného zadržení izraelských turistů, vás chtěl požádat o odpověď, nebo možná spíše vysvětlení.

Já asi chápu, že se může stát situace, kdy Policie ČR někoho zadrží neoprávněně. To se stát určitě může. Bohužel celou situaci já znám a možná i vy ostatní také pouze z médií a tam to nevypadá příliš civilizovaně. Izraelští turisté měli roztrhané oblečení, bylo jim údajně šlapáno na krk, přiloženy automatické zbraně k hlavě. Nevím, zda se to tak stalo skutečně, to dokazují snad nějaké fotografie, ale to nebudu hodnotit.

Takže bych vás chtěl požádat o vysvětlení, jak se celý ten incident skutečně udál. Ale co mě doopravdy zaráží, je váš osobní přístup k tomu, že jste se odmítl turistům omluvit. Já si myslím, že naše země je turistická země mimo jiné, že nám asi záleží, nebo alespoň mně záleží, na její pověsti v zahraničí. Byly doby, kdy byla zničena rovnou při příletu na ruzyňské letiště. Toto se podařilo napravit, ale tento incident jistě nepřispěje k dobré pověsti. Tak bych vás poprosil o vysvětlení celého incidentu a vysvětlení vašeho osobního postoje, kdy se nechceme těmto turistům omluvit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Krejzovi. Odpověď dojde do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.

Pokračujeme interpelací paní poslankyně Pavly Golasowské na ministra zdravotnictví. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP