(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně vám odpoví do 30 dnů.

A nyní prosím pana poslance Elfmarka, který bude interpelovat ministra Brabce ve věci problematiky vlků v krajině, a připraví se pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec František Elfmark: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, hezké odpoledne. Já bych měl dotaz na pana ministra Brabce.

My jsme na výjezdním zasedání výboru životního prostředí řešili problematiku vlků. Nevím, jestli jste tuto problematiku zaznamenali v médiích, nicméně určitá část chovatelů řešila, jak s tímto problémem naložit, protože jim vlci zabíjejí nějaká zvířata.

Můj dotaz je takový: Chystá Ministerstvo životního prostředí opatření, jak tady tuto věc vyřešit, zdali bude nějakým způsobem dotovat například elektrické ohradníky, dřevěné ploty, případně pastevecké psy? Jakým způsobem to, že se nám sem po sto pěti letech vlk do volné přírody vrátil, jakým způsobem těm malochovatelům bude v této věci pomáhat? Protože osobně si myslím, že rozhodně není řešením, že ty vlky začneme redukovat. Jak jsem říkal, vrátili se k nám po sto pěti letech, je to přirozený predátor, černá zvěř se u nás rozmnožila, takže já vidím jednoznačně jako pozitivní, že se k nám vlk vrátil.

Ono do budoucna nebude problém asi zřejmě jenom s vlkem, máme tady problém, jak bylo avizováno, i s vydrou. Může to být taky problém bobra, lišky a tak dál. A na tom vlku je to docela názorný příklad, jak k tomu Ministerstvo životního prostředí zaujme pozici a jak se bude snažit právě těm drobnochovatelům a chovatelům všeobecně, farmářům, pomáhat. Takže můj dotaz zní, jakým způsobem Ministerstvo životního prostředí bude tady těmto chovatelům pomáhat a jak se jim podaří neredukovat počet vlků volně žijících u nás v krajině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď. Je to vaše, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Vážený pane poslanče, vaším prostřednictvím, pane předsedající, děkuji za ten dotaz. Já mám dneska takový zvířecí den. Tak byly vydry, teď je vlk. Oni samozřejmě mají jedno společné, byť vydry tady byly dlouhodobě a pouze byly takřka také možná téměř vyhubeny. Máte pravdu, vlk se vrací do českých a moravských krajů po víc jak sto letech a samozřejmě začínají vznikat konflikty. A to, co společnost brala jako skutečně návrat atraktivního predátora, tak to dneska někteří chovatelé vidí jako vážný problém, protože samozřejmě ta situace je pro ně tam, kde jsou rozšiřující se vlčí smečky, komplikovanější u stád především ovcí, koz ale i třeba hovězího dobytka, protože samozřejmě vlk skolí celkem bez problému i tele, které bylo doteď volně na pastvinách. A samozřejmě nyní ti chovatelé mají problémy, které dříve neměli.

Samozřejmě že máme radost z návratu vlka. Nicméně je potřeba i se zapojit do řešení těch konfliktů, které dnes nastávají hodně třeba na Broumovsku, ale také na Šumavě nebo v rámci Kokořínska, Máchova kraje, kde mimo jiné také vlastně bylo výjezdní zasedání výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny a problematikou vlka se zabýval také zemědělský výbor. Takže je vidět, že to téma je opravdu velmi živé.

A teď už k tomu, co nejenom budeme dělat, ale i co děláme. Protože v té řekněme obecné rovině je za prvé zajímavý transfer zkušeností. Protože s vlkem má dlouhodobou zkušenost Polsko, Sasko, Bavorsko a další země, také Slovensko. Dokonce, a musím říct, že to není pro nás v této chvíli vzor, ale třeba na Slovensku se víc než 90 až 100 kusů vlka ročně loví v rámci výjimky. Víme, že velké debaty právě probíhají v Německu, v obou spolkových zemích, o kterých jsem hovořil, a je tam zájem, aby existovala akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině. A tak se také jmenuje ten společný projekt, na kterém se podílí česká a německá strana.

Další velmi konkrétní opatření, a ta už jsou dnes financována, jsou preventivní opatření, tak jak jste přesně zmínil, kdy prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, tedy evropských fondů, v rámci aktivity předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů lze podpořit investici do opatření, která zabrání škodám nebo účinně je sníží. Například je to už vámi zmíněný systém ohrazení nebo vylepšení stávajícího ohrazení, popřípadě pořízení pasteveckého psa. Projekty přijímá Státní fond životního prostředí a minimální výše nákladů je 100 tisíc korun. Máme už řadu chovatelů, kteří tento systém využívají. A také samozřejmě roste výše náhrady škod. Například v roce 2017 byly vyplaceny náhrady za škody způsobené vlkem ve výši 788 tisíc korun, což se zdá relativně málo, ale je to osminásobek částky, která byla vyplacena v roce 2014. A je zřejmé, že tyto částky budou růst.

Takže jedna věc je prevence, druhá věc je optimalizace řekněme, nebo náhrada vzniklé škody. A ta třetí je i optimalizace té náhrady škody, protože my jsme iniciovali jednání, které bylo i s Ministerstvem zemědělství a Svazem chovatelů ovcí a koz, kteří mají tu praktickou zkušenost. Jednali jsme i o zohlednění chovatelské hodnoty zvířat, to znamená, aby ta náhrada zohlednila nejenom cenu masa, ale i to, že to zvíře samozřejmě má svoji chovatelskou hodnotu. A proto jsme také vyzvali k tomu, aby tyhle aspekty byly zváženy a aby při výpočtu škod, které pak vyplácejí vlastně krajské úřady, byly zohledněny pro chovatele lepší podmínky, výhodnější podmínky, než je tomu dneska.

Ale závěrem bych chtěl říct, že ta problematika opravdu bude zjevně, tak jak se budou ty vlčí smečky rozšiřovat, tak bude skutečně nutno, aby oba rezorty, jak životní prostředí, tak zemědělství, se v ní aktivně angažovaly, aby pak nedošlo k tomu, že chovatelé se budou bránit sami a budou vlky nekontrolovatelně střílet.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. Prosím pana poslance. Nemá zájem o doplňující odpověď. V tom případě interpelace končí.

Vyzývám pana poslance Ferjenčíka, aby interpeloval nepřítomného ministra Metnara ve věci omluvy izraelským turistům. A připraví se pan poslanec Dolínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já mám shodou okolností stejnou interpelaci, jako měl kolega Krejza z jiné strany. Poprosil bych o zaslání odpovědi na tu jeho. Nicméně narážím na stejný případ. Ale chtěl jsem se zeptat na doplňující věci, ať to celé neopakuji.

První věc je, jak často se stává, že policie zadrží někoho jiného, než kdo je ta hledaná osoba. To znamená, jestli má policie nějakou statistiku, v jakém procentu případů zadrží lidi neoprávněně a jestli dělá nějaká nápravná opatření, aby tomu do budoucna předcházela. Z informací z tisku vyplývá, že ten zásah nebyl úplně zvládnutý.

Za druhé jsem se chtěl zeptat, jestli je standardní postup, že policie nejdřív vede zadržené jako trestance veřejně po ulici, a až poté je legitimuje a zjistí, že to je někdo úplně jiný. Tak na tyto dvě věci bych se chtěl pana ministra zeptat.

A závěrem samozřejmě bych se chtěl zeptat na to, jestli přehodnotil to své tvrzení, že omluva není namístě. Protože pokud vás někdo zatkne se samopalem, šlápne vám na krk a pan ministr potom řekne, že omluva není namístě a že si může stěžovat, v uvozovkách, na lampárně, tak to je vážně výsměch.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane poslanče, já vás chci jenom upozornit, že nemůžete žádat úplně o odpověď na otázky jiného poslance, takže to si potom s panem ministrem nějak kdyžtak vyřiďte sám. Anebo ještě nějak vhodně načtěte tu otázku.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já žádám ministra, aby mi poskytl i tu odpověď, kterou poskytne kolegovi Krejzovi, protože to je totožná interpelace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a posuneme se dál. Prosím pana poslance Dolínka, který bude interpelovat ministryni Němcovou ve věci odměňování veřejných zaměstnanců. Paní ministryně není přítomna. A připraví se pan poslanec Luzar. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP