(16.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Chceme jít slovenskou cestou. Slováci to mají podle mě velmi dobře uděláno. Ta povinnost je přenesena nikoliv na distributora, ale na výrobce a výrobce musí držet určitý objem léků. Na základě takzvaného emergency systému musí dodat do 48 hodin lék. Lékárna, pokud ten lék nemá, se obrátí na výrobce a ten musí ten lék dodat, nikoliv distributor. Výrobce ho samozřejmě může dodat skrze distributora, může ho dodat sám. To už je jedno, ale ta povinnost bude přenesena na výrobce. Takto to na Slovensku funguje a myslím si, že velmi dobře. Je to lepší případ než tu povinnost mít na distributorech, a to z jednoho prostého důvodu, že zkrátka u nás stále máme poměrně velký objem reexportů, který provádějí právě distributoři - bohužel v některých případech i lékárny, což je nezákonné, u distributorů je to zákonné. Na druhou stranu pokud ten lék není dostupný, tak to také není zákonné, ale děje se to. Ty reexporty tady jsou.

Já doufám, že také změníme v tomto ještě legislativu opět po vzoru Slovenska, kdy stejně jako v případě emergency dodání léků by i otázka reexportu měla být na výrobcích, kteří by měli zkrátka rozhodovat, kdo jak bude léky distribuovat. Byla tam sice nějaká debata o tom, jestli to je v souladu s evropským právem, ale podle mých informací je, takže musíme udělat tyto dvě změny. (Předsedající upozorňuje na čas.)

Je to otázka nastavení legislativy pro reexporty a pak otázka emergency dodání léků, a ta povinnost bude na výrobcích. Toto připravíme v řádu měsíců. Teď aktuálně jsme přesvědčeni, že v současném stavu zákon není dobrý a není se na něj ta povinnost úplně aplikovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku, tak prosím rychle.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Já jenom krátkou glosu. Tady jde hlavně o pacienty. To znamená, možná neexistují desítky stížností lékárníků, ale existují desítky stížností pacientů. Určitě každá malá lékárna nemůže mít na skladě všechny léčivé přípravky, ale má mít právo si je vyžádat.

A to třetí. Ano, je to problematické, nicméně lékárníci vám už poslali dopis, kde si stěžují na ten přístup, a nebyli to jednotlivci, bylo to celé jejich sdružení. Citují tam významného odborníka na obchodní právo a ochranu hospodářské soutěže pana Michala Petra, který dospěl k závěru, že je už nyní možné vypočítat tržní podíl a že by to měl provádět Státní ústav pro kontrolu léčiv. To znamená, tady se budeme přít, zda je možné, nebo není možné. Není to jednoduché, ale jsem přesvědčený o tom, že to není nemožné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra, jestli má zájem o reakci. Má zájem. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Ano, říci, že něco je možné, to je pravda, ale je ještě otázka, jak je to možné. To je druhá věc. Ono deklarovat něco je poměrně jednoduché, ale pak se musí také říci, jak to tedy udělat. Já jsem zkrátka přesvědčený o tom, že ten zákon, tak jak je napsán, neříká jak. On říká ano, že se to má tak dělat, ale nejsou tam ta pravidla. A to je ten problém. Takže my zkrátka ta pravidla chceme nastavit, chceme je nastavit legislativou, aby nebyla jakkoli sporná, aby to nevedlo k žádným sporům do budoucna. Uděláme to, vnímáme to jako problém, nechci to zlehčovat, ale musíme v tomto směru zákon řádně změnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tímto ta interpelace končí. Prosím poslance Pavla Jelínka, který bude interpelovat nepřítomného ministra Metnara ve věci chování lidí bez domova. Než vám dám slovo, pane poslanče, tak tady mám omluvenku pana poslance Ferjenčíka, který se nám omlouvá od 16.30 z osobních důvodů ze zbytku jednacího dne.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové. Pane ministře, jelikož hodně cestuji veřejnou dopravou, nemohl jsem si nevšimnout zvýšeného počtu lidí bez domova v těsné blízkosti hlavního nádraží v Olomouci. Jelikož se jedná o lidi vyloučené z běžné společnosti, jejich chování je velice vzdálené standardu ostatních lidí a ostatní lidé z nich mají oprávněně strach. Taktéž jde o lidi často v podnapilém stavu, nebo dokonce pod vlivem návykových látek, kteří mají blízko k agresivnímu a život ohrožujícímu jednání. Tito lidé často provádějí potřebu přímo na místě, jelikož již ztratili veškeré zábrany. Jejich chování samozřejmě vyvolává pohoršení, které vyústí v přivolání policie.

A tady se dostávám k otázce, kterou bych vám chtěl položit. Přivolaná hlídka v podstatě provede pokus o identifikaci těchto osob, vyzve je k dodržování pořádku. A tím to končí. Pokud nedojde k fyzickému napadení příslušníka policie, tak po chvíli odjedou. To však nijak neřeší problém agresivních lidí, požadujících často drobné u automatů na jízdenky. Jelikož je to problém prakticky na celém území naší republiky, ptám se vás, pane ministře, zda má policie nějakou možnost tuto evidentně nebezpečnou situaci nějak řešit, a pokud ne, zda ministerstvo připravuje návrh legislativy, která by tuto situaci řešila. Pokud by odpovědi byly negativní, žádám vás zdvořile, abyste se aktivně zapojil do vyvolání debaty na toto téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní prosím paní poslankyni Kovářovou, která bude interpelovat ministra Ťoka ve věci mýto, mýto, mýto. Připraví se pan poslanec Luzar.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, mám dvě úplně jednoduché otázky. Za prvé, Ministerstvu dopravy byla před rokem a půl udělena pokuta ze strany ÚOHS ve výši 1 milion korun za přešlapy při zadávání veřejné zakázky na provoz mýtného systému. Byla tato pokuta už zaplacena? Za druhé, co děláte pro to, aby se tato mimořádně nešťastná situace už neopakovala? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než dám slovo panu ministrovi, přečtu dvě omluvenky. Omlouvá se nám od 16 hodin do konce jednání z pracovních důvodů pan poslanec Kolovratník a omlouvá se nám od 16 hodin do 19 hodin z důvodu jednání paní poslankyně Balcarová.

Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, zkusím dvě jednoduché odpovědi na tyto jednoduché otázky.

Předně, ve svém výroku ÚOHS k této pokutě konstatoval, že Ministerstvo dopravy si tu situaci v minulosti, to znamená někdy v roce 2005, 2005, 2007, zapříčinilo samo, a tudíž si způsobilo tu situaci, že muselo vypsat JŘBU na prodloužení toho tendru. Já jenom chci říci, že to byla jediná cesta, jak se dostat k tomu, že jsme byli schopni vypsat soutěž. Pokuta samozřejmě byla splatná a my jsme ji zaplatili. Zaplatil ji úřad.

Co děláme proti tomu, aby se to nestalo. No tak to druhé - soutěžíme, vypsali jsme soutěž a teď probíhá bitva o to, zda ta soutěž vydrží a nebudeme muset přistupovat k žádnému z mimořádných prostředků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní poslankyni, jestli má zájem o doplňující dotaz. Má, takže prosím o dotaz.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za stručné odpovědi. Vy jste nicméně řekl, že soutěž probíhá. V jaké fázi to teď momentálně je? Jestli mám správné informace z tisku, jestli byste mi je mohl potvrdit.

Onen milion korun samozřejmě není málo peněz. Pokud o něj Ministerstvo dopravy přišlo, tak vymáháte po někom náhradu škody? Kdo nese tu odpovědnost? Nemyslím politickou, ale hmotnou. V jaké fázi to tedy je a jestli byste ještě mohl popsat situaci, která se týká aktuální soutěže. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP