(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra o odpovědi.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok K prvnímu dotazu. Všechny osoby bohužel, které byly u sjednávání smlouvy v roce 2006, už na ministerstvu dlouho nepracují. Jinými slovy, vést s nimi, řekl bych, nějaké řízení, zejména řízení jako se zaměstnancem, nelze. Takže jsme k žádnému nepřistoupili z tohoto důvodu.

Co se týče probíhající soutěže, tak ta soutěž proběhla. Proběhla kvalifikace, proběhlo podání předběžných nabídek, proběhlo hodnocení i určení vítězného uchazeče. V současné době ÚOHS prvostupňově vyhověl námitkám Kapsche na zrušení soutěže. My jsme proti tomuto zrušení podali rozklad. Rozklad je nyní v rukou pana předsedy a rozkladových komisí, a ten v zákonné době, předpokládám, odpoví.

Pokud by měl kdokoli zájem si ten rozklad přečíst a seznámit se s našimi argumenty, tak je na stránkách Ministerstva dopravy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím tato interpelace končí. A nyní tedy prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat ministra Pelikána ve věci Nejvyššího správního soudu a trestání soudců, a připraví se paní poslankyně Golasowská. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážené dámy, pánové, vážený pane ministře, v prvé řadě vám chci poděkovat za odvahu. Odvahu, že jste se pokusil zprostit funkce soudkyni. Předpokládám, že zjištění, která vás k tomu vedla, byla natolik závažná, že jste tento krajní, opravdu krajní prvek zvolil. O to víc jsem překvapen rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, který nereagoval v intencích vašeho návrhu, a nejenom vašeho návrhu, ale i pana doktora Šámala, který navrhl totéž.

V textu, který jsem si měl možnost přečíst, se hovoří, a nechci přímo citovat, ale hovoří o tom, že situace byla těžká, protože jsme nemohli používat např. odposlechy z mobilních telefonů. Jinými slovy, v této trestní kauze, která momentálně byla řešena, existují přímé důkazy, které akorát nejdou použít. Jednou už, jestli se nepletu, soud rozhodl o tom, že byť jsou přímé důkazy a obhajoba namítá, že nemohou být použity, přesto je připustil. Jinými slovy, mířím třeba k panu Rathovi, který podobnou obhajobu využíval.

Samozřejmě tresty soudců, nebo jak to nazvat, prohřešky soudců zatím řeší Nejvyšší správní soud. Ale nenastal už konečně čas, opravdu to řešit trošku jinak? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za tuto otázku. Já jsem skutečně, a nejenom v jednom případě, ale v několika případech navrhoval u kárného soudu zbavení funkce, a neuspěl. Spokojen s tím samozřejmě nejsem. Na druhou stranu zase musím říci, že od toho je to soud, aby ne vždycky vyhověl těm návrhům. Takže zase to nepovažuji v tomto za něco skandálního.

Ale celkově a dlouhodobě tvrdím, že se obávám, že dnešní systém kárného soudnictví ve věcech soudců a exekutorů tenduje k velmi mírným trestům a chová se často velmi ochranářsky, nebo dbá na to, aby nebyli neoprávněně poškozeni soudci nebo exekutoři. Jako by trochu zapomínal na to, že ti soudci a exekutoři dostávají do svých rukou jiné občany, a pokud takto unikne spravedlivému trestu špatný soudce nebo špatný exekutor, tak se to potom projeví na poškozování práv mnoha jiných.

I z tohoto důvodu ministerstvo připravuje novou úpravu, která pak bude předložena do parlamentu, pokud můj nástupce nebo nástupkyně nezmění směřování ministerstva v tomto ohledu, a kde by ministerstvo chtělo jednak změnit ten systém, protože dnes jsou tam paritní senáty. Ono je třeba říci, že to je sice na Nejvyšším správním soudu, ale nejsou to soudci Nejvyššího správního soudu, jsou tam tři soudci a tři právníci z jiných povolání - jeden státní zástupce, jeden advokát, jeden zástupce ještě nějakého jiného povolání - a v případě rovnosti hlasů je dokonce automaticky rozhodováno o nevině. Takže vždy je to ve prospěch toho souzeného. A je to jednostupňové řízení. A to celé, zdá se, skutečně vede k velké mírnosti. Neformální zprávy jsou takové, že často to mírnější řešení paradoxně prosazují ti nesoudci. Soudci by ke svým kolegům někdy byli přísnější, a není jim to umožněno.

Chceme navrhovat v rámci novely, velké novely plánované na příští rok, zákona o soudech a soudcích novou úpravu, kde by se jednak zavedlo dvoustupňové řízení zřejmě s trochu jiným složením těch senátů, zavedla by se, nebo upravila by se konečně, dnes to není upraveno prakticky vůbec, i procedura, a právě i včetně možnosti používání důkazů, které se získaly v jiném řízení a dnes použitelné nejsou. A co je asi úplně nejdůležitější, vyjmenovaly by se tam ty nejčastější skutkové podstaty se sazbami, řekněme, trestů. Protože dnes pro libovolný kárný delikt jsou už k dispozici všechny možnosti od napomenutí až po zbavení funkce. A je-li s tím Sněmovna dlouhodobě nespokojena, což se mi jeví, že je, tak by měla mít příležitost toto upravit. A jak to upravit, no tak jako to máme v trestním zákoníku, kde podle typové závažnosti jednotlivých skutkových podstat také ten zákonodárce ukazuje svou představu o tom, kde by se měla pohybovat ta sankce.

Můžete mého nástupce či nástupkyni hlídat, zda vám toto předloží, a já věřím, že tuto situaci zlepší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím pana poslance, jestli má zájem o doplňující otázku. Má. Prosím o otázku.

 

Poslanec Leo Luzar: Jenom krátkou otázku. Pevně věřím, pane ministře, že jak budete předávat funkci, tak na tom velkém stole bude složka s mašličkou a na tom bude váš návrh k předání a poslání do vlády. Čili pokud takhle to bude předáno, samozřejmě jako poslanci můžeme žádat nového ministra, kde to je, proč to ve vládě ještě není, proč to ještě není tady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana ministra, jestli má zájem o doplňující odpověď. Má.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán No to se vám přiznám, že takhle to nebude, protože ten návrh má být komplexní, a on obsahuje další věci, takže ty práce, prostě proto je to plánováno na příští rok, práce na tom intenzivně probíhají, má to být velká reforma justice. Ale řekněme ideově tohle už je takto zafixováno, takže v tomto můžete toho nástupce cvičit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Golasowskou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Metnara ve věci zaměstnatelnosti cizinců. Připraví se pan poslanec Adamec.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, situace na trhu práce je velmi příznivá pro ty, kdo práci hledají, nicméně osob, které by mohly či chtěly pracovat, je pomálu, resp. nejsou vůbec. Proto se mnoho firem obrací na cizince, aby doplnili stavy zaměstnanců, po nichž firmy zoufale, a zdůrazňuji, opravdu zoufale volají. Potíž je v tom, že vyřízení povolení uplatnění cizinců na trhu práce trvá vzhledem k situaci ve firmách opravdu dlouho.

Jeden příklad. Máme konec května a zahraniční zaměstnanci pro určitou firmu prošli pohovory již v dubnu. Ale firma na ně stále čeká. Mám na vás, pane ministře, dotaz a také prosbu, zda by nebylo možné vyjít firmám vstříc a udělit cizincům co nejdříve povolení, samozřejmě pokud mají všechny náležitosti v pořádku, a vyřídit to co nejdřív, aby firmy nepřicházely o zakázky a mohly tak zaplnit volná pracovní místa. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za krátkou otázku. Pan ministr není přítomen, odpoví vám do třiceti dnů.

Prosím pana poslance Adamce, který bude interpelovat ministra Ťoka ve věci billboardů u silnic. Připraví se pan poslance Jelínek. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP