(17.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Takže znovu opakuji svou otázku a prosím paní ministryni, aby mi odpověděla. Proč to musí dělat vláda bez důvěry? Proč se nepočká na vládu s důvěrou? Co je tím důvodem? Je to skutečně jenom image vlády v Bruselu? Nebo jste dokázali vyjednat něco tak úžasného, tak skvělého pro Českou republiku za to, že se k tomu připojíme? Anebo je to ten první krok k euru? Jak vysvětlíte, prosím, slova svého předchůdce na pozici ministra financí Andreje Babiše z února 2014, že fiskální pakt je krok k euru? To jsou velice důležité otázky pro nás. Já bych poprosil, paní ministryně, zda byste mi na ně odpověděla. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za jeho vystoupení. Paní ministryně se hlásí, ale předtím faktická poznámka pana poslance Okamury, potom přednostní právo paní ministryně a potom řádně přihlášená paní kolegyně Válková. Pane místopředsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych se tady důrazně ohradil proti nesmyslům, co tady říkal pan Munzar z ODS, který se tady spletl. Asi jste si seděl na uších nebo jste neposlouchal, trošku jste se zamotal do těch svých nesmyslů. Protože vy jste říkal, že vláda podporovaná SPD, že z hnutí ANO, protože vládu podporuje SPD, že se snaží protlačit fiskální pakt. Ale vy jste asi buď někde zamrzl, nebo účelově lžete, protože my jsme tady jednou ze dvou stran, která naopak nechce, aby prošel fiskální pakt. A my jsme proti tomu, aby se přijímalo euro. Tak tady prosím vás nelžete.

A já bych jenom rád říkal, že my tady nehlasujeme ani v žádné hlasovací koalici. Dám příklad. Když se tady hlasovalo o navýšení misí, v Afghánistánu, tak my jsme hlasovali proti hnutí ANO. My jsme hlasovali jinak než hnutí ANO. Tady není nějaká hlasovací koalice, protože je to v rozporu s naším programem. Když se hlasovalo o našem návrhu, kterého jsme spolupředkladatelem, aby pro živnostníky s obratem do milionu korun bylo zrušeno EET, a místo toho my navrhujeme paušální daň, jako je to v Německu, tak jsme hlasovali proti hnutí ANO. Protože prostě hnutí ANO nepodporuje živnostníky, my podporujeme živnostníky. Takže naopak, když ODS chtělo protlačit do vedení Sněmovny svého předsedu Petra Fialu, tak jste udělali hlasovací mašinérii a koalici s hnutím ANO, aby prošlo to, abyste měli místopředsedu Sněmovny. My jsme pro nominanta ODS naopak nehlasovali.

Takže já bych byl rád, aby se tady už skončilo s těmito účelovými nesmysly, a opravdu my, kteří jsme hlavní euroskeptickou stranou a odmítáme, aby prošel fiskální pakt, tak nás tady nedávejte trošku v té větě do jednoho balíku s hnutím ANO, které naopak tady dělá tu předpřípravu na přijetí eura.

A závěrem jsem chtěl jenom říct, že hnutí SPD hlasuje vždy v souladu s programem. To znamená, někdy se to přelne s vámi, jako třeba teď. Jindy máme překryv třeba s hnutím ANO. Jindy třeba s někým dalším, protože nepolitikaříme. My prostě jdeme za programem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, skončil vám čas k faktické poznámce. Vyvolal jste faktickou poznámku kolegy Munzara, takže paní ministryně jistě ráda odpoví, ale až po vaší faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Pane předsedo Tomio Okamuro prostřednictvím pana předsedajícího, vy jste mě asi neposlouchal stejně jako nyní. (Poslanec Okamura z místa: Poslouchali jsme dobře!) Já jsem tady říkal, že to, že vláda, že jedním z možných důvodů, proč chce přijmout fiskální pakt...

Prosím, nepokřikujte na mě prostřednictvím pana předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tady zjednám klid, pane kolego, s tím, že požádám všechny, kteří chtějí hovořit, samozřejmě je dám do pořadí a dostanou slovo. Ale prosím, dodržujme jednací řád, mluví jenom ten, komu předsedající udělí slovo. Pokud diskutujete jiné problémy, než je Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, tak prosím zásadně v předsálí.

Já vám doplním váš čas o další minutu, pane poslanče. Máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já tu větu zopakuji. To, co jsem tady říkal, to, co jsem tady říkal před dvěma týdny, že jedním z důvodů, které my tam vidíme, je, že to hlasování, a spěchá se na to proto, že se chce vylepšit image vlády Andreje Babiše v Bruselu, aby ukázala v Bruselu, pane předsedo, jak moc je proevropská. Možná z tohoto důvodu, že v českém Parlamentu často hlasuje a často se opírá o hlasy vaší SPD a komunistů. Toto jsem řekl a to mi nevyvrátíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Jurečka také s faktickou poznámkou. Paní ministryně je stále připravena odpovědět. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se moc omlouvám, mně to vystoupení pana předsedy Tomia Okamury nedalo ke krátké faktické otázce. Prostřednictvím pana předsedajícího se tady krásně ukazuje ten líbivý populismus, kdy na jedné straně tady z plakátů pan předseda Okamura mluví o tom, jak chce bojovat s politickým islámem, jak chce bojovat s islámským terorismem, na druhou stranu když se hlasuje o tom, abychom posílili naše vojáky v Afghánistánu, kteří právě v rámci široké aliance bojují s bojovníky, extrémními teroristy, ať už Islámského státu, či Al-Káidy apod., tak na to se ruce poslanců SPD nezvednou. Já to říkám proto jako faktickou poznámku na to, co tady zaznělo od pana předsedy Tomia Okamury, kdy se také evidentně nevyjadřoval k fiskálnímu paktu, ale byla to tak do očí bijící věc, kdy mně to nedalo, abych to tady neokomentoval a neupozornil na ten obrovský zásadní rozpor mezi těmi slovy a těmi činy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a nyní s přednostním právem paní ministryně financí Alena Schillerová. Ještě předtím konstatuji omluvu pana poslance Čižinského z rodinných důvodů od 17.45 do konce jednacího dne.

Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu stručná. Já jsem, pane poslanče Munzare, reagovala poctivě minule na všechny řečené otázky. Bohužel vaše lavice zely v té době z velké části prázdnotou. Takže já to nebudu znovu opakovat, jenom zdůrazním to, co zaznělo dnes.

Fiskální pakt není smlouvou s Evropskou unií. Jedná se o mezivládní dohodu, jejímiž smluvními stranami jsou vybrané země Evropské unie. V současné době se jedná o všechny země Evropské unie, vyjma Spojeného království a České republiky. Evropská unie jako celek však smluvní stranou není. Smlouva tak stojí mimo právní rámec Evropské unie, a fiskální pakt proto nezakládá ani neposiluje pravomoci Evropské unie včetně Evropské komise vůči České republice.

S tím souvisí i moje odpověď na vaši otázku, která padla opakovaně, zda si může Česká republika za fiskální pakt vyjednat nějaký ústupek či výhodu v Evropské unii. Například jste uváděli příklad minule zrušení kvót na přijímání migrantů. Nemůže, zní jasná odpověď. Evropská unie není smluvní stranou fiskálního paktu.

Pak jste se ptal, proč se vláda snaží ratifikaci fiskálního paktu uspěchat. Česká republika se zabývala poprvé ratifikací fiskálního paktu na počátku roku 2012, tedy před více než šesti lety. Sami uvažte, jestli je to rychlost zběsilá. Fiskální pakt vstoupil v platnost 1. ledna 2013 a k dnešnímu dni jsou smluvními stranami, jak jsem řekla před chvílí, všechny země Evropské unie s výjimkou České republiky a Velké Británie. Velká Británie je v brexitu, takže je v jiném postavení momentálně. Česká republika je tedy posledním potenciálním kandidátem na ratifikaci. A to uspěchání, které uvádíte, já ho dávám do uvozovek, je snaha neizolovat Českou republiku. Nic víc, nic míň. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni financí. Kolegyně Válková ještě počká, protože tady mám faktickou poznámku kolegy Skopečka. A ani ten nebude mít víc času než do 18.00, protože potom začne úplně jiný bod jednání. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně. Já se budu snažit být rychlý. Paní ministryně tady opakuje, že fiskální pakt není součástí evropského práva. Že vlastně nemá s Evropskou unií cokoli společného, že je to jakási mezivládní dohoda. Paní ministryně, už při předcházejícím vystoupení jsem se vás ptal, jestli víte, a vy jste potvrdila, že víte, že vám to vaši úředníci řekli, že v balíčku návrhů změn na to, jak se bude rekonstruovat a měnit eurozóna, tak z ní vyplývá spolu se změnou Evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond, že se fiskální pakt stane součástí evropského práva. Tak proč tady furt říkáte tento nesmysl, že to je mezinárodní dohoda, když je jasný plán z toho udělat evropskou legislativu? A jediný důvod, proč spěcháte, je ten, abyste to stihli ještě v době, kdy to je mezivládní dohodou, protože v okamžiku, až se to stane evropskou legislativou, tak byste s tím mohli mít tady větší problém. Takže neříkejte tu něco, co se za pár měsíců může stát pravým opakem! Děkuju pěkně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP