(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, všem vám přeji dobrý den, všechny vás tu vítám a zahajuji další jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny.

Poprosím vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi sdělili, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti v tuto chvíli požádali tito poslanci: Pavel Bělobrádek z odpoledního jednání z pracovních důvodů, Jan Birke z pracovních důvodů, Stanislav Blaha ze zdravotních důvodů, Lenka Dražilová od 12 do 19 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Farský od 16.15 z pracovních důvodů, Dominik Feri do 13 hodin ze zdravotních důvodů, Jiří Kobza do 17 hodin z pracovních důvodů, Taťána Malá z pracovních důvodů, Marek Novák z důvodu zahraniční cesty, Ivo Pojezný z pracovních důvodů, Věra Procházková z pracovních důvodů, Antonín Staněk z důvodu zahraniční cesty, Pavel Staněk z pracovních důvodů, Kateřina Valachová z rodinných důvodů, Jana Vildumetzová ze zdravotních důvodů, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Ivo Vondrák z pracovních důvodů.

Z členů vlády se omlouvají Robert Plaga ze zdravotních důvodů, Martin Stropnický ze zdravotních důvodů, Ilja Šmíd z pracovních důvodů.

Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodu 80, sněmovní tisk 54, správní řád, třetí čtení. Dále bychom se věnovali dalším návrhům zákonů z bloku třetích čtení, u nichž jsou splněny zákonné lhůty. Jedná se o body 75, 77, 78, 81, 84, 86, 87 a 90, sněmovní tisky 32, 41, 42, 56, 67, 79, 93 a 137. Poté bychom pokračovali dalšími body dle schváleného pořadu.

Připomínám, že ve 14.30 máme pevně zařazený bod 111, to je harmonogram státního závěrečného účtu za rok 2017, sněmovní dokument 623. Tak.

Dodatečně ještě omluvy. - S náhradní kartou číslo 4 pan poslanec Gazdík. - Dodatečně omluvy. Z dnešního jednání se do 10 hodin z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Benešík, dále se mezi 10.45 a 13.00 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Miroslav Kalousek.

S přednostním právem pan předseda Chvojka. (Jmenovaný se domlouvá s poslancem Faltýnkem, kdo vystoupí.) To bude... Tohle je technická záležitost. Tak, prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Opravdu jsem se hlásil dřív, ale chtěl jsem dát přednost panu předsedovi s větším klubem. (Se smíchem. Smích v sále.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl poprosit o vstřícnost. Já jsem včera žádal o zařazení bodu správní řád na teď, v podstatě jako první bod těch bloků třetích čtení. Nicméně musím omluvit pana hejtmana Pardubického kraje, který vyjel, byť vyjel velmi brzy, v šest hodin ráno, tak tady stále není. Kolony a tak dále. Pan ministr dopravy to slyší. Takže poprosím o vstřícnost a o to, jestli bychom mohli panu hejtmanovi dát ještě hodinu a ten bod správní řád zařadit na 10.00. Děkuji.

Už je v Holešovicích, snad se sem za tu hodinu dostane. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Další přednostní právo, pan předseda Faltýnek. A než dorazí, s dovolením ještě přečtu další omluvy. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová Pekarová mezi 9.00 a 9.30 ze zdravotních důvodů. To je zatím vše.

Prosím, máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré ráno, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevně zařadit v pořadu schůze dnes jako druhý bod odpoledne bod č. 61, Smlouva o stabilitě a koordinaci, tzv. fiskální pakt, sněmovní tisk 97, po již pevně zařazeném bodu č. 111. Předpokládám, že tento návrh podpoříte. Včera ta debata byla dlouhá, padlo téměř vše, takže věřím, že bychom dneska mohli konečně zdárně tento bod doprojednat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit k pořadu schůze, ať nikoho neošidím. Ale nikoho nevidím, takže bychom přistoupili k hlasování o návrzích, které zde zazněly.

 

Nejprve je tu návrh pana předsedy Chvojky, abychom bod 80, sněmovní tisk 54, pevně zařadili na 10.00 z toho důvodu, že pan hejtman je někde na cestě. Takže všichni víme, o čem hlasujeme.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 202, přihlášeno je 149, pro 144, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka, který navrhuje zařadit bod 61, zkráceně fiscal compact, jako druhý bod dnešního jednání po pevně zařazeném bodu, který je na 14.30. Opět předpokládám, všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 203, přihlášeno je 150 poslanců, pro je 87, proti 33. I tento návrh byl přijat.

 

Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy, které dnes zazněly. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze. Jestliže jsme ten první přesunuli, tak jako první přichází na řadu bod č. 75, který otevírám a který se nazývá

 

75.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 32/ - třetí čtení

Pan senátor Michálek právě vstoupil do jednacího sálu. Já ho tady vítám, ještě chviličku vydržte. Ještě poprosím pana zpravodaje... výborně. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 32/5, který byl doručen 22. května 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 32/6.

A nyní tedy poprosím pana senátora jako navrhovatele, aby před otevřením rozpravy vystoupil. Máte slovo. A poprosím o klid v sále. Děkuji.

 

Senátor Libor Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych pouze ve stručnosti uvedl tento senátní návrh zákona. Jedná se o odstranění výjimky v § 17b zákona o daních z příjmu. Tato výjimka umožňuje fondům, jejichž akcie jsou zaregistrovány na burze, aby podléhaly pouze pětiprocentní dani místo standardní daně z příjmu 19 %. Historicky ze strany některých subjektů došlo k zneužívání tohoto institutu, protože zatímco obecně jsou fondy nástrojem pro kolektivní investování, tzv. investování více investorů, stávalo se, že byly zaregistrovány fondy třeba pouze jednoho akcionáře a prakticky tak došlo pouze k přebalení akciové společnosti na tzv. investiční fond. Tento návrh zákona navrhuje tuto výjimku vypustit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP