(10.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Bláha: Tak já jenom ještě jednou. Pokud chcete něco řešit, tak to pojďme začít řešit systémově. Jsou body, na kterých se neshodneme. Jsou body, na kterých se shodneme. Takže pokud je chceme vyřešit, tak pojďme se sejít k jednomu stolu a říci, co máme ke shodě, a na tom pojďme začít pracovat.

Co se týče statistiky, přečtěte si statistické hlášení MPO a tam najdete, o kolik se snížila byrokracie. Je to úplně jednoduché. Stačí si to přečíst. Ta čísla jsou tam úplně jiná. Já nezastírám, že zatížení podnikatelů je špatné, a nejsem s tím spokojen. Ale rozhodně poslední tři měsíce nedělám nic jiného než pracuji na GDPR. GDPR, abych ho vysvětlil malým a středním. Nikdo z vás do toho se mnou nešel! Přestože jsem vás k tomu vyzýval. Takže příští týden bude k dispozici pouze dvoustránkový na jednom papíře manuál pro malé a střední, které mi potvrdily OO... nebo ÚOO plus Ministerstvo vnitra. Takže na tom jsem pracoval teď tři měsíce a nebyla to práce vůbec lehká. Všichni jste dali od toho ruce pryč. Takže neříkejte, že nic neděláme. Já rozhodně jo.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrý den. Prosím pana poslance Volného. Potom pan poslanec Klaus, Ferjenčík, paní poslankyně Langšádlová a pan předseda Bartošek. Všechno faktické poznámky. Přednostní práva musí vydržet. Prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Kolegové, kolegyně, já mám reakci na pana Munzara vašim prostřednictvím. Víte co, já bych ani snad nereagoval, kdybyste mi neřekl, že jste ze Slaného a z toho okolí. Jednak vám chci říct, jestli v nějaké vísce ukončil nějaký podnikatel obchod a říká, že to je EET, je mi to líto, samozřejmě. Ale pro mě je daleko větší důkaz, že u nás u hranic je dalších dvacet vesnic, jsou možná menší než tady u Slaného, a ty krámky a ty hospody tam zůstaly a říkají mi, že je to EET vůbec nenarušilo.

Ale proč jsem si vzal slovo. My máme známého kamaráda, zná ho tady mnoho lidí, možná i tamhle můj kolega, který má ve Slaném restauraci. On je to velký podnikatel. Zřídil pro svoji ženu hotel a restauraci. Vede ji řádně a poctivě. A on, co jsem se stal poslancem, za mnou kolikrát chodil a říkal: Honzo, udělejte už s tím konečně něco. My máme stejný guláš, stejnou svíčkovou jako všechny ostatní hospody ve Slaném, akorát jí máme o dvacet korun dražší. Přitom na tom já mám nula nula nic, protože ty peníze nepotřebuji vydělávat v hospodě. A oni tu cenu jídla mají tak nízkou, že ani ta nákupní cena těch surovin nemůže odpovídat té ceně. A to je to narovnání tržního prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Klause, po něm pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobré ráno. Já chci promluvit k těm všem narovnávačům tržního prostředí a trošku zareagovat na pana poslance Výborného, který řekl, že když přinese ten racionální návrh, že to podpoříme. To je samozřejmě pravda, ale myslím, že pan poslanec Výborný je trošku naivní. Protože jak je to ve skutečnosti?.

Hnutí ANO miluje ty velké podniky. Ty živnostníky považuje za trošku zbytečné. Opakovaně se k tomu i mediálně hlásili. Nikoliv před volbami, ale v takovém tom mezidobí. Čili to je jedna politika. No a komunisté a sociální demokraté ty to soukromé podnikání nenávidí tak nějak z principu, že? Třídně. Čili čemu se tady divíte? To je jasné, jak tohle hlasování dopadne. Je to politika a k tomu to směřuje.

Myslím, že klidně by se to EET mohlo zrušit celé, protože účel, který jste zamýšleli, totiž zlikvidovat malé živnostníky na menších městech a vesnicích, už se vám takřka podařilo splnit. Stačí vytáhnout ctěná poslanecká pozadí z této Sněmovny a podívat se po městech, po vesnicích, kde krachují nebo zavírají ty tradiční hospody, obchody. Zoufale se tam někdo snaží místo toho dělat manikúru nebo nějaké takovéto věci teď, aby ty krámky nezely prázdnotou. Ale projděte se těmi menšími, ne tak bohatými městy a uvidíte to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ferjenčík. Po něm paní poslankyně Langšádlová. (Hluk v sále.) Prosím levou stranu sálu o klid. Děkuji.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já už doufám naposledy prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Onderkovi. Pokud jste tedy připraveni na tu věcnou debatu, já vás prosím (Místopředseda Hamáček: mým prostřednictvím.), abyste věcně posoudili ten jednoparagrafový návrh a věcně řekli, jestli s ním souhlasíte, nebo nesouhlasíte. Pokud souhlasíte, tak hlasujte pro něj. Pokud nesouhlasíte, tak hlasujte pro zamítnutí. A nevymlouvejte se na to, že vláda předkládá komplexní řešení. Díky. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Langšádlová. Po ní pan předseda Bartošek.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla oslovit pana kolegu Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího. Já i z hospodářského výboru vím, že máte asi dobré úmysly, ale my jsme tady opravdu zákonodárci a ta naše vůle, naše snaha ty věci ovlivňovat má být prostřednictvím zákona. Ano, můžeme se sejít někde u kulatého stolu a hledat nějakou shodu, určitě jsme k tomu mnozí připraveni, ale vyjadřujeme to prostřednictvím zákonů. A i tento zákon, který dnes tady kolegové i ostatní obhajují, je vlastně vyjádřením naší vůle. A stejně tak jako vy říkáte "já něco připravím a chci se s vámi o tom bavit, protože je to dobré", tak prosím i my jsme něco připravili a považujeme to za dobré. Tak to opravdu vyjádřete hlasováním.

A ještě k té roli. My jsme zákonodárci, proto se to má potom promítnout do těch zákonů. Já chápu, že GDPR je velmi komplikovaný dokument, ale v ostatních evropských zemích se s ním docela dobře vyrovnali. A ta role, kterou vy jste sehrál, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, je asi chvályhodná, ale neměla to být vaše role. Tohle byla role vlády, která zkrátka v tomhle totálně zaspala, která nedělala osvětu. Pozdě připravila ty zákony, které s tím souvisí. A ta role, kterou vy jste sehrál, a nám vyčítáte, že jsme se do ní nezapojili, tak to není naše role. To není role zákonodárců. To je role exekutivy a v tom předchozí i tato vláda selhaly.

A moc vás prosím, abyste rozlišoval roli Poslanecké sněmovny s rolí exekutivy. A opravdu máte velkou příležitost i vy ostatní, milí kolegové, vyjádřit svou vůli, pokud vám opravdu také vadí některé věci, které se týkají elektronické evidence tržeb. Máte příležitost to vyjádřit hlasováním.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan předseda Bartošek a po něm pan poslanec Munzar. Stále faktické poznámky.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Bláhovi. Když už tak intenzivně pracujete na GDPR, škoda, že jste nezaregistroval návrh lidovců, který tohleto všechno řeší. My jsme to dokonce chtěli předřadit na program schůze. Vy jste to zamítli. Vždyť to jsou jenom alibistické řeči, to, co tady předvádíte.

Kdybyste to skutečně řešil nebo chtěl řešit, tak to řešení už ve Sněmovně je - a předložili ho lidovci. A ten úřad, který jste jmenoval, tak když už jmenujete, tak používejte aspoň správné zkratky. Je to ÚOOÚ. Úřad na ochranu osobních údajů.

A k EET. Velice jednoduše. Když se připravoval tento návrh zákona, byli to lidovci, kteří řekli, že se to rozdělí na čtyři fáze a že chceme, aby se nejdřív správně vyhodnotily první dvě fáze, a pak se zváží, zda by se mělo nebo nemělo pokračovat. Samozřejmě že my jsme chtěli, aby další kroky byly podložené analýzou. V tento moment se nejedná o nic jiného, že ten návrh, který je v Poslanecké sněmovně, je správný a je dobrý. Jedná se pouze o to, že tento návrh zamítnete z toho důvodu, abyste si předložili vládní a pak se bili v prsa, jak jste všechno vyřešili. Ale tak to přece není. To řešení existuje teď a tady. Máme ho na stole. Není důvod to odkládat.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Munzar, potom pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já si dovolím zareagovat na pana poslance Volného. Ono se nedá takto paušalizovat. Oba dva víme prostřednictvím pana předsedajícího, že každé restaurační zařízení je jiné. Je zaměřeno na jinou klientelu, má jiné fixní náklady, musí se to posuzovat zařízení od zařízení a ne paušalizovat. Takže ta paušalizace, to jste mi jenom potvrdil to, co jsem tady řekl na začátku.

Ale já si vám dovolím odcitovat, vážení kolegové a kolegyně, jednu větu ze stanoviska vlády k tomuto návrhu zákona. "Povinná registrace k dani z přidané hodnoty při dosažení hranice obratu jeden milionu korun ročně je často obcházena právě vykazováním nižších tržeb." Podle informací Ministerstva financí více než 60 % všech podnikatelů dokonce deklaruje obrat nižší než půl milionu korun. Jinými slovy nám Ministerstvo financí říká, že aby živnostníci nemuseli platit daně, tak si snižují o polovinu tržby! Na těchto větách se ukazuje přístup vlády a přístup Ministerstva financí k podnikatelům. Permanentní nedůvěra, která se přetavuje na vládě pro neustálou kontrolu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP