(10.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Když jste mluvil o těch daních, my jsme navrhovali například zrušení silniční daně. Takže jedna z povinností, o kterých jste mluvil, by odpadla. Jak hlasovalo vaše hnutí? Proti! Kdo to byl, kdo zavedl tři sazby DPH místo dvou? Vaše vláda! My jsme byli proti. Kdo je proti zrušení daně z nabytí nemovitostí? Vaše vláda, když jsme to navrhovali! Tak si stěžujte sám na sebe! My jsme také připraveni na tom pracovat, ale zkuste někdy podpořit naše návrhy, anebo nás nekritizujte. Můžeme zrušit formulář k silniční dani - když zrušíme tu daň! Žádný formulář nebude. Můžeme zrušit nesmyslně složitý formulář k dani z nabytí nemovitostí, když ta daň nebude. A to už bylo v tomto volebním období. A pan poslanec Bláha, jak hlasoval o snížení byrokracie a zrušení zbytečné daně? Podívejte se. Byl proti! A pak tady přijde a řekne: Já jsem pro. Tohle je konkrétní případ. Když tady byl minulý týden, minulý sněmovní týden, to znamená předminulý týden, návrh na zjednodušení stavebního zákona, jak hlasoval klub hnutí ANO? Proti! Tak zkuste někdy podpořit aspoň drobnou změnu a drobný úbytek byrokracie a ne jenom plamenně hovořit, jak jste připraveni něco dělat! Už jste měl šanci a zatím jste ty šance promarnil, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas! Děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Luzar, připraví se pan poslanec Munzar. Prosím.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom krátkou repliku, která tady zazněla ze strany pirátské, o přístupu sociální demokracie a KSČM k této problematice. Ač nejsem příznivcem nějakých výjimek, musím říci, že jsou oblasti, kde o výjimkách je možno hovořit. Proto jsem se také zašel informovat o tom, jak se k tomu staví ti, kterých by se to mělo týkat. A možná vás překvapím, ale mezi našimi členy je velice hodně lidí, kteří se živí jako osoby samostatně výdělečně činné. Jsou takzvaní ti malí podnikatelé a živnostníci a snaží se také pracovat poctivě a fungovat. A když jsem si za nimi zašel, tak mě upozornili na jeden problém. Hovoří se o plátcích DPH, ale mnoho z nich je dobrovolných plátců DPH. Oni jsou malí, nevydělávají, aby překročili limit DPH, ale dobrovolně se zapsali do plátců DPH, protože je to pro ně výhodné, protože obchodují s plátci a oni vyžadují, aby byli plátci. Tuto skupinu, a docela velkou skupinu, dobrovolných, ale malých z toho úplně vyřazujete. Čili ten váš návrh není komplexní, který by řešil tuto problematiku.

A z druhé strany, když jsem se tedy ptal, jak se na to dívají, řekli ano, je to ztížení, ale kdyžtak ať to platí pro všechny bez výjimek. S tím budeme souhlasit, s tím jsme schopni se smířit. Proto také můj osobní postoj v tomto, jestli ten systém má nějak fungovat, tak by měl být pro všechny a bez výjimek. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst omluvy. Pan poslanec Kopřiva ruší svou omluvu, protože už dorazil na jednání v 10.07. Dále se omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek mezi 10.00 a 11.30 z pracovních důvodů a omlouvá se pan poslanec Ivan Jáč mezi 14.00 a 19.00 z důvodu návštěvy lékaře.

Další faktická poznámka - pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Kupka.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl zareagovat na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, ten seznam byl zajímavý. A jak jste na tom pracovali vy? Vy jste zavedli nadužívání kontrolního hlášení, zavedli jste EET, zavedli jste kontrolní hlášení, zajišťovací příkazy, které jsou nadužívány Ministerstvem financí apod. Takže ono se tady nezlepšuje poslední dobou prostředí pro malé a střední podnikání, ale naopak se zhoršuje.

Tady někdo řekl jeden mýtus podle mě a je to častá argumentace, že EET se narovnávají podmínky v obchodních vztazích a v podnikatelském prostředí. Opak je přece pravdou! S touto argumentací přišly velké supermarkety, protože je přece veliký rozdíl mezi velikým supermarketem generujícím velké zisky a malým podnikatelem, který se snaží uživit sebe a nabízet služby svému okolí. A právě ty velké s tím přišly, s touto argumentací, protože jaký je faktický důsledek EET na malých obcích? Žádný, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího? Naopak! Ty obchody se ruší, ruší se hospůdky a těm velkým končí konkurence. Proto oni to vítají, proto oni pro to horují a proto oni používají tu argumentaci, že se narovnávají podmínky.

Tady pan poslanec Volný prostřednictvím pana předsedajícího řekl, že je mýtus, že končí obchody a hospůdky. Pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, já bych vás pozval do obce Knovíz na Kladensku, kde právě po zavedení EET skončil tento obchod. A víte, jaký je praktický důsledek? Obyvatelé, staří obyvatelé, kteří nemají auto, musí čekat na autobus, aby si dojeli do nedalekého Slaného, aby si mohli nakoupit rohlíky a mléko. To je praktický důsledek zavedení EET! Takže není pravdou, že to nemá žádný dopad, a není pravdou, že to narovnává podnikatelské podmínky, protože kupní síla ve velkých městech a na vesnicích je jiná. A každý podobný administrativní zásah do podnikatelského prostředí může být pro malé podniky fatální, což se ukázalo i na příkladu EET. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. S faktickou poznámkou pan poslanec Kupka, připraví se pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, já bych také rád reagoval krátce na pana poslance Bláhu. On tady hřímal, jak za všechno můžou ty tradiční politické strany, tak já bych ho rád upozornil vaším prostřednictvím na jasná fakta. Byrokratická zátěž pro podnikatele se za uplynulých pět let, tedy za období vlády hnutí ANO a sociální demokracie, zvýšila o 13 %. V okamžiku, kdy jste tady vyjmenoval, co všechno podnikatel musí udělat, tak to znamená, že jste poměrně významně přispěli k tomu, že se v Čechách podniká obtížněji a že podnikatelé musejí vynaložit mnohem víc času na to, aby vyplnili všechna možná hlášení a vypořádali se s byrokratickou zátěží.

Teď je na stole konkrétní návrh, jak byrokracii a zbytečnou zátěž zjednodušit. Jednoduchý přístup, praktický a myslím, že pro podnikatele na prvním místě vítaný, je prostě takovou příležitost využít. Navíc v situaci, kdy je to změna správná, kvalitní a znamená okamžitou možnost opravdu podnikatelům ulevit.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Další faktická poznámka - pan poslanec Výborný, poté pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já bych také rád reagoval k panu poslanci Bláhovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Když jsem slyšel vaše slova, tak jsem si připadal jak v Jiříkově vidění. Možná by stálo za to, rád bych vám představil jednoho člověka tady v sále, který bohužel tady tehdy byl před tou chvílí, kdy jste hovořil, teď odešel. Běžně sedí tady za mnou, jmenuje se Andrej Babiš, je to premiér, premiér vlády. Shodou okolností jste v jeho poslaneckém klubu. Tak pokud hovoříte o tom, že máte už půl roku seznam, tak já se ptám, proč tedy nejednáte s premiérem, s vládou v rámci vašeho poslaneckého klubu a proč nepředkládáte konkrétní návrhy, abychom zjednodušili podnikatelské prostředí, abychom pomohli živnostníkům. Vždyť pokud to bude všechno rozumné, tak to podpoříme. Tak podpořte dnes ten návrh, který tady je a to prostředí zjednodušuje. Ale tady ty politické proklamace a výkřiky: půl roku tady mám seznam a chci něco dělat - pak tomu nerozumím. Opravdu, je tady Andrej Babiš, premiér. Jestli ho neznáte, tak se seznamte a něco dělejte! Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan poslanec Onderka, poté pan poslanec Bláha.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom poznámku na kolegu Stanjuru, který bohužel není přítomen, prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem neviděl úplně dopodrobna ten návrh, který dnes vláda schválila, ale z informací, které mám k dispozici, tak samozřejmě se budeme bavit o takových věcech, jako je paušální daň, a bavme se o tom, jestli to má být do částky 500 tis. obratu, nebo jestli ta částka má být do milionu. To už je opravdu ta relace pozměňovacích návrhů.

A jestli zde padl dotaz na sociální demokracii, zda chce ulevit těm nejmenším, to znamená živnostníkům, zda chce ulevit i dalším zaměstnancům či podnikatelům, kteří podnikají při svém zaměstnání dokonce, tak samozřejmě že ano, chce. A mezi ně patří například i lékaři, kde si myslíme, že EET není zrovna to, co by úplně potřebovali a co by bylo nezbytně nutné. To znamená, sociální demokracie je připravena diskutovat o pozměňovacích návrzích v rámci rozpočtového výboru, a to vládního návrhu, který bude předložen. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Bláha, poté pan poslanec Volný. A už jsou tam další dvě, teď se nám neustále množí. Prosím. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP