(11.10 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Takže já samozřejmě logicky nesouhlasím s tímto pozměňovacím návrhem. Nevidím tam kompatibilitu, nevidím tam žádný problém.

A ještě tady zaznívala na závěr taková v rychlosti celá řada názorů na rušení restaurací. V pátek nebo v pondělí, nevím přesně, jsem dostala v rámci monitoringu tisku, věřím, že to máte možná všichni k dispozici, výzkum, který provedla Asociace malých a středních podnikatelů, čili ne Ministerstvo financí, žádný námi prováděný průzkum, a jedna z asociací, která dlouhodobě podporuje aktivity Ministerstva financí a která se také účastnila, víte, já spolupracuji se všemi bez rozdílu, tak ta předložila výzkum o tom, že v České republice je letos historicky největší množství malých hospod a restaurací, absolutně nejvyšší. A dokonce provedla přepočet na počet obyvatel a srovnala to s okolními zeměmi. Takže zatímco u nás vychází jedna hospoda na 265 obyvatel, což je podobné například s Rakouskem, tak v Německu už je to na 501 obyvatel, v Polsku na 575 a ve Velké Británii dokonce na 780. Takže nestrašme prosím naše podnikatele. A věřte, že většinově oni podporují narovnání podnikatelského prostředí. A když je to spojeno s ještě větším výběrem daní, tak je to plus pro nás všechny.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To bylo slovo paní ministryně financí Aleny Schillerové. Nyní mám dvě faktické poznámky a tři přihlášky do rozpravy. První - faktická poznámka pana poslance Karla Schwarzenberga, připraví se pan kolega Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, před dvaceti minutami v této sněmovně byl použit výraz zemědělský podnikatel. Já bych se rád pomocí předsedajícího obrátil na předřečníka, jestli tím mínil toho v českých zemích skoro vyhubeného živočicha, pro kterého existoval v českém jazyce název sedlák. Prosím o odpověď. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času a otázku v rámci faktické poznámky. Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se pan kolega Farský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedající. Chtěl bych stručně reagovat na projev paní ministryně. Tam jde právě o tu hranici 200 tisíc hotovostních plateb. Když se na ni podíváme reálně, tak to znamená nějakých 17 tisíc korun příjmu v hotovostních platbách za měsíc, což při marži 30 % dělá nějakých 6 tisíc korun příjmu měsíčně. Ta částka je naprosto směšná pro podnikatele v segmentech, kde mají skutečně hotovostní příjmy, například ty restaurace nebo právě farmářské trhy, které často zmiňuji. Prostě podle mě je ta hranice nastavena extrémně nízko a z toho důvodu si myslím, že ten náš návrh vyjmout z toho všechny neplátce DPH je daleko lepší a daleko smysluplnější. A to je to, o čem tady hlasujeme, jestli tady bude těchhle 200 tisíc, anebo ten milion, jak navrhujeme my.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. A nyní pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Juránek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, i přes tu rozvleklou debatu bych vás chtěl požádat o podporu toho velice jednoduchého návrhu, který tady zazněl. Důvod je jednoduchý. Myslím, že se shodneme na tom, že stát by měl sloužit a ne překážet, že by aktivním lidem měl podávat pomocnou ruku a že by jim měl umožňovat začít podnikání s co nejmenšími překážkami. Zároveň myslím, že se shodneme na tom, že by předně měla panovat ve společnosti důvěra, důvěra v lidi, v to, že ne všetci kradnú, že ne každý, kdo začne podnikat, tak to dělá pro to, aby mohl zkrátit daně, ale důvěra v to, že český národ je národem chytrých, schopných, šikovných lidí. Tento návrh směřuje přesně tímto směrem.

Chceme, aby ti, kteří se rozhodnou podnikat, aby jednu z těch mnoha překážek, které tady zazněly a byly vyjmenovány, aby jedna z těch mnoha překážek a komplikací a vyjádření nedůvěry hned v první chvíli toho, kdy se rozhodne, že se chce stát plátcem daní, tak aby v ten moment mu to bylo ulehčeno, aby mu to bylo zjednodušeno a aby v situaci, kdy se mu začne dařit v podnikání, aby v situaci, kdy už se dostane na určitou příjmovou úroveň, stane se plátcem DPH, tak pak i tato povinnost na něj případně přešla. Je to věc, která motivuje lidi, kteří chtějí uspět, ukazuje jim, že stát se na ně nedívá předně jako na podvodníky a zloděje, ale jako na lidi, kteří chtějí vzít svůj osud do vlastních rukou a mají snahu něco dokázat. A to je jeden z hrozně důležitých momentů v každé společnosti. Protože pokud se na všechny díváte jako na zloděje a takto k nim přistupujete, tak je to nejlepší recept na to, aby se těmi zloději stali. A pokud se na lidi díváte tímto způsobem a optikou tohoto zákona a elementární nedůvěry, tak je to přesně to, že to nevede k lepšímu výběru daní. To vede k větší komplikaci, k větším komplikacím. A krátkodobě, a to se omlouvám, když mluvím o lepším výběru daní, tak já neuvažuji v řádu měsíců a let, já uvažuji o tom, jak tato Česká republika bude vypadat za pět, za deset, za patnáct let. Ale v tomto horizontu to ekonomiku samozřejmě poškozuje, protože zakleknutí, vytlačení, odrazení od podnikání může vést krátkodobě k tomu, že vzroste výnos daní, ale dlouhodobě vede k tomu, že lidé přestávají podnikat, protože když se k vám někdo chová jako ke zloději, tak tu chuť vůbec nemáte. A to je podstata tohoto návrhu.

Dejme lidem šanci uspět, ať můžou vstoupit do podnikání, ať těch překážek, které v tu chvíli dostanou, je co nejmíň. Samozřejmě bych byl úplně nejradši, kdyby to fungovalo tak, že když někdo chce začít podnikat, dorazí například na živnostenský úřad, řekne, já bych chtěl podnikat, a na tom úřadu by mu řekli ano, všechno pro vás zařídíme, protože jsme rádi, že se chcete stát plátcem daní a nás tady zprostředkovaně živit. To je ale ideál, ke kterému jestli se dostaneme, tak cesta bude ještě dlouhá. Ale toto je první z krůčků, který by měl pomoci.

A ono když tady zaznívalo o tom, že nějaký výnos snad krátkodobě vzrostl, tak ale zároveň si musíme říct náklady. Jsou to stovky nových pracovníků, kteří byli přijati na kontrolu EET. A jsou to také v případě, jestli projde ten z mého pohledu velice nepovedený návrh vlády, který tady byl představen, že snad odbřemení ty malé a střední podnikatele tím, že budou vydávat papírové účtenky, které předtím nafasují na finančním úřadě, aby je každé čtvrtletí někde odevzdávali... Vždyť je to... Jen si představte tu agendu s tím spojenou, kolik dalších lidí to bude kontrolovat, kolik dalších lidí bude stát na tom a jak moc se vyplatí. A vláda z mého pohledu tady začala úplně ze špatného konce.

Skutečně v těch korunových položkách, na které se vztahuje v těchto částkách a v těchto malých částkách EET, z těch se státní rozpočet neplní. Ty úniky jsou úplně někde jinde a jsou v miliardách. To jsou korunové dluhopisy. To jsou dotace, které čerpají ti, kteří je nemají. A když pak je snaha naplnit rozpočet skrz to, že se bude zaklekávat na ty nejmenší, na ty první aktivní, kteří chtějí vstupovat, tak to skutečně cesta k prosperitě není. Protože jestli chceme úspěšný stát, tak musí stát na úspěšných lidech. Jestli chceme prosperitu, tak musí být stát postaven na důvěře, jinak je to jenom podlamování budoucnosti tohohle státu.

Děkuji vám za podporu tohoto návrhu. (Potlesk zprava.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP