(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Farskému a nyní pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. A především dámy - já musím začít nejdřív sám sebou a omluvit se za to, že nemám sako. Omlouvám se především dvěma dámám, které mě na to upozornily, a budu si na to dávat do budoucna pozor.

Druhá věc je, že jsem rád, že jsem zpravodajem v této záležitosti. Měl jsem v tuto chvíli, jak jsem si to všechno poznamenával, mám pocit, že všichni, kteří jsou tady, chtějí pomoci malým podnikatelům. Tak říkám, my za KDU-ČSL jim také chceme pomoci.

Velice děkuji paní ministryni za to, že nám tady představila novelu zákona, ve kterém se řeší řada problémů, nejenom jeden problém, kterým se dnes zabýváme. Nicméně jako zpravodaj bych to rád ještě ukázal v porovnání, protože jenom jeden z těch parametrů, o kterém mluvila paní ministryně, jenom jeden řešíme v tomto bodě. Ten jeden parametr se týká malých podnikatelů. Měli jsme ho na rozpočtovém výboru, měl nějaké chyby a kolega Ferjenčík je dokázal odstranit, a to tak, že celý rozpočtový výbor - celý rozpočtový výbor - souhlasil s tím, že je to dobré řešení. Tedy chci zdůraznit jednu věc. Bylo to tak dobré řešení, že rozpočtový výbor hlasoval ve věci pozměňovacího návrhu kolegy Ferjenčíka pro.

Ten důvod, který tady zazněl - a samozřejmě já budu muset potom jako zpravodaj říct, že prvně budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, protože zazněl - tak ten důvod, proč ale o tom teď mluvím, je, že novela, kterou, nebo zákon, který předkládá ministerstvo prostřednictvím paní ministryně, řeší velmi dobře všechny věci, jenom v tomhle parametru je horší. Ten parametr, který byl nastaven na rozpočtovém výboru, ten, který je v tomto návrhu, tak ten je jednoznačně lepší, a to z toho prostého důvodu, že zahrnuje vyšší množinu těch, kterých se dotýká, a jsou to téměř všichni, kteří jsou zahrnuti v návrhu vládním. Tedy chci říci: chceme-li pomoci malým řemeslníkům, můžeme být dnes klidně pro a současně můžeme podpořit všechny snahy a všechny věci, ke kterým dospělo Ministerstvo financí a paní ministryně.

Já jsem nechtěl vystupovat v těch poznámkách, které jsou na dvě minuty, z toho důvodu, že jsme se tady bavili o řadě jiných věcí, než je tento zákon. Jenom zdůrazňuji skutečně jednu věc. Ano, může přijít tento návrh přesně v té podobě, co je, jako pozměňovací návrh do novely, kterou připravuje Ministerstvo financí. Háček je v tom, že pak někteří nemusí souhlasit s dalšími upravenými parametry a že nakonec by ten soulad mohl být mnohem menší. Proto se já jako zpravodaj zcela určitě vyjádřím, a budu to muset říct ještě jednou potom jako zpravodaj, vyjádřím proti zamítnutí. Budu následně, pokud to zamítnutí neprojde, tak budu pro návrh, pro pozměňovací návrh, který vylepšil tuto novelu, pozměňovací návrh kolegy Ferjenčíka. A samozřejmě budu také potom pro tento zákon. Je to také v souladu s tím, jak chceme skutečně malým podnikatelům pomoci.

Já bych byl rád, kdybychom se tady oprostili od toho a řekli si, že všichni jim chceme pomoci. A abyste přece jenom ještě zvážili v době, která nám do hlasování zbývá, jestli skutečně nelze toto podpořit a následně potom podpořit i všechny další parametry, které zde přednesla paní ministryně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a budeme pokračovat. Pan poslanec Bělobrádek nyní je přihlášen a poté pan místopředseda Okamura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, já jen k zopakování té geneze. Minulá vláda, která schválila EET, měla ve svém programovém prohlášení a v podstatě v koaliční smlouvě, že bude určeno pouze pro některé typy podnikatelů. V zásadě to můžeme shrnout a zjednodušit, první a druhou fázi. To, že nakonec jsme byli válcováni a nakonec jsme dosáhli alespoň toho, aby přes brutální porušení těchto dohod na začátku té koalice, aby byla třetí a čtvrtá fáze odložena, což se povedlo, a ukázalo se, že jsme měli pravdu. A v zásadě i otázka rozhodnutí Ústavního soudu nám částečně dala za pravdu. Tak šlo přece o to, že to, co říkala tady paní ministryně, a to, že to má platit na všechny, tak my se už od začátku domníváme - a lze to doložit několika dopisy Ministerstvu financí i tehdejšímu předsedovi vlády, kdy jsme upozorňovali na to, že u některých lidí to nedává smysl. Takže my jsme navrhovali několik různých variant od toho, aby to bylo pouze na plátce DPH, aby to nebylo na ty, kteří vlastně žádné daně stejně neplatí, aby tam byly různé další parametry, které by měly zabránit tomu, aby u těch, u kterých to skutečně smysl nedává, je to jenom administrativa, aby to tak nebylo.

Druhá věc je, když se podíváte, jak funguje EET už nyní, tak myslím si, když tady byly dávány i příklady ze zahraničí, tak když se podíváte u nás, nevím, jaké máte zkušenosti vy, ale lze se i dnes setkat s tím, že vám účtenka prostě vydána není. A když ji požadujete, tak se na vás dívají divně. Já myslím, že tady by se měly kontrolní orgány Ministerstva financí soustředit na to, aby bylo dodržováno to, co je platné, protože ta zkušenost je taková, že poctiví to dělají a ti nepoctiví to stejně nedělají a zatím se jim nic moc nestane, a ty příklady evidentně jsou.

Třetí věc, která se týká EET. Samozřejmě je to nějaká další administrativa, která má vést k tomu, aby se skutečně poctivě platily daně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že pokud by to dopadlo jenom na ty, kteří skutečně neplatí a obcházejí, a na ty, kteří se jim vyhýbají, tak to samozřejmě nedává žádný smysl. Naopak my jsme chtěli, a tak to bylo i dohodnuto, aby náklady nesl stát. K tomu také nedochází a myslíme si, že v tomhle případě je ještě také velký prostor pro to zmírnit tyto parametry.

Takže já doporučuji paní ministryni financí, aby se podívala na ty dopisy, které jsme posílali už před několika lety, které byly racionální, které skutečně poukazovaly na to, že plošné zavedení EET není v logice věci a skutečně napomůže akorát tomu, že dopadne na lidi, u kterých to nedává smysl. Stát na nich nevybere, je to zbytečná administrativa. A také bych doporučil se zamyslet nad tím, jestli kontrolní orgány skutečně postupují tak, jak mají. Když se podíváte na některé obchody třeba s levným zbožím nebo večerky, tak tam někdy dostat účtenku je skutečně rarita. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bělobrádkovi. Nyní pan předseda Okamura se svým vystoupením. Zatím poslední přihlášený. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, myslím, že po té debatě, kterou jsme absolvovali, se alespoň před veřejností všichni shodneme, že cílem všech daňových změn je prosperita země, tedy stav, kdy stát účelně hospodaří s penězi, které je schopen účelně použít ve prospěch občanů, a objem vybíraných peněz je takový, aby stačil pokrýt potřeby státu a současně nelikvidoval ty, kteří ty peníze odvádějí. Problém živnostníků a firem ovšem není jen objem vybíraných peněz, třebaže to pro mnohé je problém velmi velký. Tím dalším problémem je byrokratická zátěž. A dosavadní vlády včetně hnutí ANO v tomto smyslu neudělaly vůbec nic, resp. naopak byrokratickou zátěž ještě zvýšily. A právě se na tom podílela jak předešlá vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL, tak samozřejmě současná vláda hnutí ANO v té byrokratické zátěži a v tomto trendu jenom pokračuje.

V zemi jsou statisíce občanů, kteří jsou ochotni a schopni se uživit sami jako živnostníci, řemeslníci, samostatně pracující lidé. Ale mnozí neumějí jedno: nezvládají papírování, nezvládají psát hlášení o příjmech, o výdajích, neumějí vyplnit složité daňové formuláře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP