(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek, potom pan poslanec Klaus, potom pan ministr - faktické poznámky.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze připomenout, že trestní řízení spočívá v tom, že máte většinou nějakého jednotlivce, který stojí proti celé státní mašinérii. Ta mašinérie je ozbrojená, docela dobře placená. A to, co se tady připravuje, vlastně znamená, že ten jednotlivec do doby, než se přijme např. tato vágní formulace, která je zde navrhována, tak samozřejmě na to, aby prokázal svou nevinu, se snažil shánět takové svědky, kteří prostě budou mluvit takovým způsobem, který vyhovuje jemu. Co je na tom špatného? To je normální.

Obracím se teď na hnutí ANO. Pana předsedu vlády prosím, aby se nerozčiloval, protože já nepřicházím útočit. Byli jste to vy z hnutí ANO, kteří jste tady hodiny mluvili o tom, jestli náhodou ti státní zástupci a ta mašinérie trestněprávní nemá příliš mnoho, řekněme, moci. A teď jim chcete přidat další trestný čin, který je naprosto vágně formulovaný. Druhý nejbohatší muž této republiky, dokonce pan předseda vlády, Babiš je obviněný, prošetřují se nějaké další věci kolem něho a on teď aby se bál, např. pokud jde třeba o ty dluhopisy, málem shánět nějaké znalce. Oni se budou bát dělat nějaké posudky ve prospěch té obhajoby. Protože kdybych si byl jistý, že všichni státní zástupci jsou normální a nebudou toho zneužívat, tak bych tady nemusel mluvit, ale realita je naprosto jiná. A zejména - a říkám to jako hrdý Moravan nerad - zejména na Moravě máme pár státních zástupců, kteří to pojmou naprosto podle svého a budou to zneužívat a používat. A já nechci, aby se znalci báli dělat znalecké posudky, nechci, aby se svědci báli před soudem mluvit, že zase nějaký šílenec z Olomouce, proč to neříct jinak, zvlášť dnešního dne, mě bude popotahovat za věci, které doposavad byly normální, a já bych byl rád, kdyby normálními zůstaly.

Toť vše. Fakt prosím silné vládní hnutí, aby se zamyslelo, jestli tohle je opravdu to (upozornění na čas), kam chcete posuzovat trestní řízení - ve prospěch posílení státních zástupců. Není na to doba.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Klaus a čtyři další.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych zareagoval na pana Ferjenčíka, který tady řekl, když obhájci se snaží přesvědčit ty lidi, aby vypovídali jinak, než se to stalo. Tady bych si dovolil vysvětlit, že právě jak se to stalo, to určuje soud. A ty dvě strany, ten státní zástupce se snaží dokázat, že se zločin stal, a ten obžalovaný se snaží dokázat, že se nestal. Na to používají různé svědky a rozhoduje to soud. Čili apriorně předpokládat, že někdo, kdo stojí před soudem, je zločinec, je špatně. Vy jste tady předvedli, tahleta strana, že každý živnostník je sprostý podezřelý, před chvílí u zákonů o EET a teď zase jiná většina se tady snaží předvádět, že každý sprostý podezřelý už je rovnou zločinec, který nemá právo vést svoji obhajobu a musí být neustále monitorován, odposloucháván, aby tu obhajobu nemohl vést. Oboje je velice špatně.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Teď pan ministr.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, jenom velice stručně, aby náhodou nevznikl nějaký mylný dojem. Už jsme to tady jednou říkali. Obžalovaný má skutečně právo před soudem lhát, ale rozhodně nemá právo předkládat nepravdivé důkazy nebo si je opatřovat nebo je jiným způsobem zajišťovat a uvádět tak soud v omyl. Tohle právo nikdy neměl, nikde na světě ho nemá, a pokud si někdo myslí, že ho má, tak se hluboce mýlí. Ale chápu, že dneska je trošku blbej den na to projednávat zrovna tenhle návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si reagovat na svého váženého kolegu pana Bendu, který říkal, že znaleckých posudků se tato novela netýká. Chtěl jsem upozornit na to, že tomu tak není, že součástí té novely je i zavedení nového § 347a Maření spravedlnosti, který v odstavci 2 právě to svádění k nepravdivému znaleckému posudku postihuje. Je to fakt potřeba, protože v současné podobě, jak už jste o tom sám mluvil, je ta akcesorita účastenství. To znamená, kdo navádí někoho jiného k tomu, aby podal znalecký posudek, tak je postižitelný tehdy, pokud ten trestný čin je dokonán nebo pokud se o něj ten pachatel pokusí, ten hlavní pachatel. Teprve potom je trestný i ten návodce. Takže si myslím, že i v tomhle ohledu to může mít svůj smysl. Kdyžtak mě prosím opravte, ale je to tam zmíněno. To je bod číslo jedna.

A za druhé, pokrývá to i ty případy, které v současné době řešeny nejsou, jako jsou třeba ty zfalšované dokumenty, faktury. A tam opravdu nestačí to, abychom si řekli, že soud pozná, jestli důkaz je zfalšovaný, když to nemá žádné odpovědnostní právní důsledky. To zkrátka nevyřeší ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Výborný fakticky, po něm paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Tak já jsem chtěl reagovat na paní kolegyni Válkovou vaším prostřednictvím, pane předsedající. Ona tady tedy už není, ale mně přijde poněkud nešťastné tu nějakou věcnou, odbornou debatu posunovat do té roviny, že za tím stojí nějaký konkrétní advokát. O panu dr. Sokolovi si každý můžeme myslet, co chceme, to můžeme, ale ta věc je přece jinak. A kdo byl přítomen na tom kulatém stolu v ústavněprávním výboru, tak ví, že tady ani zdaleka, ani zdaleka nebyla shoda ze strany přítomné odborné veřejnosti na přístupu k takto nově definovanému trestnému činu. Dokonce tam nebyla ani shoda na úrovni jednotlivých soudců Nejvyššího soudu. I tam zaznívaly zcela odlišné přístupy. A je tedy otázkou, zda skutečně musíme v tuto chvíli - a já se k tomu pak případně vyjádřím v rozpravě s větší časovou možností - jestli musíme v tuto chvíli pospíchat a u normy, která je zjevně transpoziční, k ní dávat takto zásadní věc, která zasáhne do procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Válková tu není, takže tím pádem propadá přihláška. A prosím pana poslance Bendu, který je zatím poslední s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já jenom k panu kolegovi Michálkovi, krátká reakce. No ano, většina trestných činů právě z principu akcesority jsou trestné v návodu nebo v pomocníkovi jenom v okamžiku, kdy se stane ten trestný čin, resp. kdy je o něj alespoň spáchán pokus - příprava v těchto případech nepřipadá v úvahu, protože jsou příliš nízké sazby - kdy je alespoň spáchán pokus nebo se ten trestný čin stal. A je to tak z velmi dobrých důvodů. Ne každé navádění k trestnému činu, pokud nedošlo ani k pokusu o ten trestný čin, má být samo o sobě trestným činem. A tady se dostáváme do té situace, která je opravdu srovnatelná jenom s dalšími skutkovými podstatami trestního zákoníku, že říkáme: samotné navádění je trestným činem, aniž došlo k pokusu o spáchání toho hlavního trestného činu. Pokud by byl předložen znalecký posudek, tak samozřejmě to trestný čin je a z hlediska akcesority je to připojitelné. Ale pokud k tomu nedošlo, tak opravdu ta míra vágnosti je přece strašně nebezpečná.

Nečetli jsme všichni Perry Masona? Prosím pěkně. Nečetli jsme, jak vypadá příprava amerického procesu? Neviděli jsme deset případů v České republice, kdy policisté a teď ta státní moc omylem navádí tím, že dá jenom málo fotografií nebo že dá málo pachových vzorků nebo něco podobného? To se přece v trestním procesu děje naprosto běžně. Naprosto běžně zjišťuji, jak bude svědek vypovídat. A byl bych blázen - každý slušný advokát říká: nepoložím před soudem otázku, na kterou neznám odpověď. (Předsedající: Čas!) Teď najednou říkat, že to je trestné? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP