(12.20 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Takže pan kolega Benda zde vystoupil se svým projevem, kdy nám fakticky řekl, že pokud přijde advokát za nějakým svědkem a řekne mu, aby vyrobil zfalšovaný papír a předložil ho soudu, tak to nemá být trestné. Já bych se chtěl zeptat, co s tím tedy máme dělat? Jaký je recept ODS na advokáty, kteří obcházejí svědky a vyzývají je k tomu, aby připravili zfalšované listiny, vytvořili fiktivní faktury, s pomocí kterých pak můžou z podnikatelů vylákat peníze a podobně? Já si myslím, že ten problém je vážný a že bychom měli slyšet nějaké alternativní řešení.

Pokud to tedy nemá být trestný čin, má to být dovoleno, pokud řekneme, že to tedy není ani protiprávní, pak samozřejmě ti advokáti to budou dělat, protože když se jim to povede, tak získají výhodu ve sporu, za což jsou placeni svým klientem. A pokud se jim to nepovede, tak se jim nic nestane a tu odměnu od svého klienta dostanou stejně. Takže na tom vždycky vyinkasujou peníze a stane se to v zásadě pravidlem, podle kterého bude fungovat i naše justice.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan ministr. Potom pan poslanec Benda.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Jenom prostřednictvím pana předsedajícího k mému váženému kolegovi. Já myslím, že tady není na co čekat. Myslím, že ta věc je jasná a už byla dostatečně debatovaná. Vy máte skutečně možnost, a už jste to párkrát předvedl, předvedete to za chvilku asi znova, tady nám ještě čtyřicet minut něco číst. A tím budete něčemu hrdinně bránit. Čemu budete bránit? Budete hrdinně bránit tomu, aby byli postihováni lidé, kteří se snaží, aby soud rozhodoval o jiných lidech na základě nepravdivých informací. Na základě lží a podvodů, které tam někdo za tímto účelem úmyslně přinesl. (Poznámka z pléna.) Úmyslně, ano.

Jestli vám to připadá jako něco... jako lidé, které je potřeba ochránit hrdinným čtením nějakého čtyřicetiminutového textu, chraňte je. Přeju vám hodně štěstí, jdu si to poslechnout. (Potlesk poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych zareagoval na kolegu Michálka. Mrzí mě, že nebyl na tom semináři, který ústavněprávní výbor v dané věci dělal, kde byli představitelé Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, kde byli představitelé advokacie a další. Téměř všichni - s jedinou výjimkou jedné jediné osoby - soudci říkali, že je to zbytečné. V řadě případů to věci jenom zkomplikuje a zhorší. V civilním řízení, a víme, že máme takový výrok nejvyšších soudů, soud nemůže být v tomto směru podveden. Soud musí být schopen poznat, kdy je mu předložen falešný nebo nefalešný důkaz. A v okamžiku, kdy vstoupím do civilního řízení tím, že zahájím trestní řízení o předložení nějakého takzvaně falešného důkazu, tak to řízení jenom zkomplikuji, prodloužím, bude se na něj vyčkávat. Ale o tom já jsem přece většinu svého projevu nemluvil.

Pan ministr tady ze mě dělá troubu, který chce hájit právo předkládat falešné důkazy. Tak za prvé si myslím, že obviněný v trestním řízení takové právo má. A zase jsme si to vyjasňovali dostatečně dlouho na ústavněprávním výboru, že nikdo nesmí být nucen, a to dokonce z Listiny, svědčit sám proti sobě. Nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě.

Ale o čem jsem přece tady celou dobu mluvil, je o tom, že tam máte svádění k maření spravedlnosti a že toto svádění jste dali do těch částí, na které jste připraveni povolit odposlechy. A v tom okamžiku vstupujete naprosto razantním způsobem do vývoje trestního řízení pod nějakou vymyšlenou záminkou a začínáte odposlouchávat obhajobu, na čem se domlouvá se svým klientem.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Máme ještě tři faktické poznámky. Paní poslankyně Válková, pan předseda Michálek a potom pan poslanec Ferjenčík. A pak s přednostním právem pan předseda Chvojka a potom řádně přihlášení.

 

Poslankyně Helena Válková: Tak jenom, pane předsedající, milé kolegyně a milí kolegové, já jsem byla na tom semináři, na tom kulatém stole. Potvrzuji to, že kromě státních zástupců soudci byli velmi zdrženliví k tomu návrhu. A ta zdrženlivost se projevila tím, že upozornili jednak, že sice může dojít k prodloužení toho soudního řízení, ale současně nezpochybnili, a v průběhu té diskuze to i zaznělo, že jsou případy, kdy se skutečně v praxi předkládají zfalšované listiny, znalecké posudky trpí vadami, kdy opravdu pochybujeme, jestli to byla jenom hrubá nedbalost, nebo úmyslné jednání.

A na rozdíl od - ještě jsme tam diskutovali jiné otázky - to nevyznělo, tedy aspoň já jsem to tak nepochopila, zásadně proti. Ten, kdo je zásadně proti, to myslím nejsou všichni advokáti, protože já jsem s některými z nich také hovořila. Ten, kdo je zásadně proti, a pokud je mi známo, je také autorem té novely, kterou tady hájí pan poslanec Benda vaším prostřednictvím, pane předsedo, je člen unie advokátů pan advokát Sokol. Ale protože pro to nemám důkazy, tak musím říci - slyšela jsem, nevím to jistě, ale dovedu si to docela dobře představit, kdybych byla členkou této unie obhájců, kterou jinak velmi i ve svých vystoupeních podporuji, protože si myslím, že dělá mnoho správných věcí, tak bych se snažila takový návrh samozřejmě také zpracovat, protože usnadňuje práci těchto advokátů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Pan předseda Michálek.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já musím říct, že jsme se o této otázce bavili, i když jsme byli na pracovní návštěvě v Nizozemsku, s vysokými představiteli justice a ten pocit, který jsem měl z toho rozhovoru, byl úplně diametrálně odlišný, než měl pan kolega Benda. Takže já jsem v tomhle trošku zdrženlivější. A pokud si Nejvyšší správní soud nebo Nejvyšší soud myslí, že je to špatně, tak se nám k tomu písemně vyjádří. Já si myslím, že šlo spíš o takové zdrženlivé projevy, které náležejí tomu, že soudci se necítí jaksi příslušní k tomu, aby se podíleli na přípravě zákonů.

Chtěl jsem říct jednu důležitou věc - že obviněný sice má právo lhát při své obhajobě, ale určitě si myslím, že nemá právo nabádat ostatní svědky, znalce a další osoby, které se podílejí na tom dokazování před soudem, aby tvořili falešné listiny. Takové právo prostě nemá. Jestli si pan Sokol myslí, že takové právo má, ať se nechá zvolit sem do Poslanecké sněmovny a ať si to tady obhajuje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec Ferjenčík.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jenom, mně přijde nešťastné, že kolega Benda tady slučuje to svádění a odposlechy. Protože podle nás je namístě, aby tam zůstal ten paragraf s tím sváděním. Protože přece když přijde advokát a začne obcházet svědky, ať vypovídají jinak, než jak se to stalo, tak to přece nemá být v pořádku. Ale na ústavněprávním výboru bychom podpořili ten pozměňovací návrh, který ty odposlechy z toho vyjímá, protože to je dost extenzivní.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Benda a potom pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Marek Benda: Já musím zareagovat zase na některé své ctěné kolegy. Za prvé paní poslankyni Válkové. Křivý znalecký posudek už je dnes trestným činem. To s tím nemá nic společného. To je už dnes trestným činem, který nemá s touto novelou vůbec nic společného. Nikdo to nezpochybňuje.

Za druhé. Vytáhnout jméno nepopulárního, nebo možná v části této Sněmovny nepopulárního advokáta pana Sokola a říct, ten za to může, v okamžiku, kdy je tady stanovisko České advokátní komory, které nám sem opakovaně zasílají, tak to se mi zdá fakt jako velmi zvláštní a nestandardní postup. Tak řekněte, že si je blbě zvolili, že všichni jsou troubové, že vy víte lépe, kdo zastupuje advokáty. Ale říkat, když nám sem něco pošle ČAK, ČAK za to nezodpovídá, ale zodpovídá za to unie obhájců a pan Sokol, se mi zdá opravdu jako velmi, velmi zvláštní postoj.

A bavíme se skutečně o tom, jakým způsobem se bude zasahovat do práva na obhajobu. Já tvrdím, že samozřejmě to právo na obhajobu obviněného je tímto způsobem zásadně, zásadně narušeno. Jestli nejste povinen svědčit proti sobě a můžete říct před soudem "já jsem tehdy a tehdy nebyl na daném místě", protože nejste povinen svědčit proti sobě, a vždycky se vycházelo z toho, že lhát můžete, ale už když předložíte svůj diář, do kterého jste si to falešně napsal, a řeknete "tady mám napsanou schůzku s panem Vopičkou" a náhodou ten soud uvěří, tak je to na trestní stíhání. Odvozené. To se mi zdá opravdu velmi zvláštní postup. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP