(13.00 hodin)
(pokračuje Benda)

Nic v tomto pododstavci nebrání smluvním stranám, aby přijaly takovou právní úpravu, která bude chránit jiné kategorie veřejných činitelů.

Úmluva tedy nepožaduje žádný postih stadia činnosti daleko před pokusem ani umožnění použití zvláštních prostředků stíhání v podobě odposlechů. Odvolávat se na status Mezinárodního soudního dvora a jeho požadavky je rovněž nepřípadné, protože požadavek trestnosti se týká pouze předkládání důkazů před tímto tribunálem.

K tomu jenom dodám, že jsme s panem kolegou Michálkem, paní kolegyní Procházkovou a s paní kolegyní Levovou byli u Mezinárodního soudního tribunálu minulý týden v Haagu, kde jsme byli přesvědčeni místopředsedou Mezinárodního soudního tribunálu o tom, že v okamžiku, kdy Mezinárodní soudní tribunál přijde na to, že někdo před ním vypovídá křivě nebo předkládá falešné důkazy nebo další věci, je schopen se s tím vypořádat sám na základě právě akcesority řízení a nepotřebuje k tomu vnitrostátní úpravu, na kterou se tak -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Tak, pane poslanče, máte to za sebou. Je 13.00, já přeruším jednání schůze do 14.30 a přeji vám dobrou chuť k obědu.

 

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP