(15.10 hodin)
(pokračuje Válková)

Čili závěr je, že tuto smlouvu z tohoto pohledu opravdu není snadné posoudit tak, abychom si byli jisti bez toho, že bychom ji nepodrobili relativně podrobné procesněprávní a mezinárodněprávní analýze. Jde o samostatnou mezinárodní smlouvu. Není závislá na existujícím smluvním rámci Evropské unie, byť ten samotný text smlouvy obsahuje řadu odkazů na primární i sekundární právo Evropské unie. Současně smlouva předpokládá, že při jejím provádění a aplikaci budou hrát unijní orgány důležitou roli, a to nás právě může mást, že dochází k přenosu některých pravomocí, ale ve skutečnosti k nim nedochází. Tam bychom skutečně museli prokázat, že takové přenesení pravomoci splňuje kritérium obecnosti a kritérium časové.

Myslím si, že pro zahájení případné debaty na toto téma by moje vystoupení mohlo skončit konstatováním, že jsem si téměř jistá, že pokud se teď v diskusi nebudou prezentovat jiné argumenty, které by vyvrátily ty závěry, zčásti dosti teoretické, ohledně charakteru této mezinárodní smlouvy sui generis a způsobu, jakým bychom ji měli schvalovat, můžeme dojít k závěru, že ji nemusíme schvalovat kvalifikovanou většinou a že hlavní důvod zůstává potvrzen, a je jím absence přenosu pravomocí na jiné mezinárodní organizace, jak by to vyžadoval článek 10a naší stavy. Pokud byste tam něco našli, já jsem tam samozřejmě našla takové náznaky, jde o naprosto marginální, nepatrný přenos pravomocí, který nic nemění na tom celkovém závěru.

Já bych skoro apelovala na nás, abychom skutečně zbytečně nezaváděli striktnější a přísnější režim tam, kde toho není třeba, a v případě pochybností je možné se opravdu obrátit a nastudovat si ne moc bohatou českou tuzemskou literaturu, ale co do svých závěrů velmi fundovaně zpracovanou monografii a i judikáty Ústavního soudu, které lze cum grano salis aplikovat i na tuto materii. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Václav Klaus, po něm vystoupí s přednostním právem pan předseda Radim Fiala a po něm v obecné rozpravě pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já jsem chtěl reagovat na pana poslance Kalouska, ale mezitím tady vystoupila s dlouhou řečí paní poslankyně. Kromě rétorického cvičení jsem zaznamenal v projevu pana poslance Kalouska, že vlastně není důležité, jestli ten zákon je ve prospěch České republiky a našich občanů, ale že to klíčové je, co si o nás pomyslí partneři z Evropské unie. Tak já bych si dovolil říct: Ne. Toto je svébytná Sněmovna, my jsme zodpovědní svým voličům a této republice a nikoliv něčemu, co si o nás někdo pomyslí z nějakých jiných státních nebo nadstátních útvarů. Navíc jsem si jist, že lidé v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Itálii by třeba ten vztah k tomu měli podobný. Čili vy se spíš bojíte toho, co tomu řeknou jisté elity v jednom nejmenovaném evropském velkoměstě. Tohle je věc, která mě tak jako lehce vytočila, že jsem se zmáčkl faktickou připomínku, protože takhle přistupovat k zákonům mně skutečně přijde neuvěřitelné, protože bychom se měli zodpovídat nám, České republice, a to by mělo být nadřazené všemu, nikoliv tomu, co si o nás pomyslí partneři, a proto pro to všichni hlasujte. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek vystoupí s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Mě mrzí, že vytáčím kolegy, nicméně přesto mám za to, že to, co si o nás myslí naši spojenci ve dvou klíčových spojeneckých svazcích, ve kterých jsme, tedy Evropská unie a Severoatlantická aliance, tak pokud o nás smýšlí dobře, je to v bytostném národním zájmu České republiky. A pokud o nás nesmýšlí dobře, tak tím podle mého názoru ohrožujeme bytostný národní zájem České republiky. Je otázka, co si definujeme jako národní zájem. Proto také říkám, že když pan prezident pronáší některé své výroky, naposledy v kauze novičok, ohrožuje národní zájem České republiky, byť je to samozřejmě naše bytostně vlastní věc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, ani já samozřejmě nemohu souhlasit s tím, co tady řekl pan poslanec Kalousek. A aniž bych chtěl, to, co tady teď budu říkat, se samozřejmě týká a je v naprostém rozporu s tím, co tady zaznělo. V otázce fiskálního paktu je nutné mluvit zcela jasně k podstatě věci. Celý tento návrh je součástí salámové metody vtahování České republiky do eurozóny. Samozřejmě že tam není ani slovo o euru, ale všechny země, které jsou v eurozóně, musely schválit fiskální pakt. Je to základní podmínka vstupu do eurozóny. To euro tam není napsáno, to je až ten poslední krok, který by nás samozřejmě čekal.

Samozřejmě že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie připouští pouze jedinou metodu přijetí eura Českou republikou a tou je samozřejmě referendum. Ne aby o tom rozhodla koaliční vláda nebo nekoaliční vláda, nebo dokonce vláda v demisi, ale aby o tom rozhodli všichni občané, protože to je cesta, ze které se už lze těžko vrátit k vlastní měně. A já v další části svého projevu řeknu, proč je vlastní měna pro nás důležitá. My neřešíme alibisticky, jestli teď ne, ale možná potom, a když ne potom, tak kdy vlastně. Naše hnutí se vyjadřuje k politickým problémům této země zcela otevřeně.

Dovolte mi říct toto. Včera jsem poslouchal, když se probíral fiskální pakt, pana kolegu Stanjuru, který řekl, že ODS je proevropská, že nemáme jinou alternativu, ale že ODS je kritická. Já si zde dovolím dnes říct, že SPD je kritická společně s našimi partnerskými stranami v Evropě, že známe alternativu k evropské spolupráci. Ne že neexistuje, existuje. Je to samozřejmě alternativa, je to Evropa suverénních států velmi úzce spolupracujících. My samozřejmě odmítáme další integraci v tomto smyslu, jak ji vidíme v Evropské unii, a dalším krokem má být i fiskální integrace Evropské unie, kterou samozřejmě taky odmítáme a na jejímž konci je právě zmiňované euro. Zavedení eura nebyla ekonomická nutnost, ale šlo o politický projekt, který má pomáhat kolektivizaci Evropy, jak ji plánují uctívači ideologie Karla Marxe v Bruselu. My se této finanční kolektivizace nesmíme zúčastnit. Zkušenosti evropských zemí, které euro přijaly z politických důvodů, jsou katastrofální. Některé země Evropské unie na jih od České republiky nebo na jihu Evropy budou dlužit až do konce světa, nebo do konce kosmu, protože si nedokážu představit už delší časovou jednotku.

Na závěr mi dovolte se vrátit na začátek. Jde o salámovou metodu. Jde o obdobnou metodu, jakou jsou různé marrákešské a jiné deklarace, kde máme tu a tam něco podepsat, s něčím máme trošku souhlasit, v něčem se máme trochu přidat, abychom v jisté chvíli zjistili, že jsme uvařenou žábou v bruselské polévce. Česká republika musí tvrdě a jasně definovat svůj zájem. Tím je v této souvislosti naprostá suverenita nad veřejnými rozpočty a za druhé vlastní měna. Právě vlastní měna a suverenita nad vlastním rozpočtem jsou základní nástroje k tomu, abychom mohli zvládnout případné opakování ekonomické krize na rozdíl právě třeba od těch zemí, které leží na jihu Evropy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP