(15.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Já si dokonce myslím, že fiskální pakt by neměla přijímat ani vláda v demisi. Myslím si, že je to natolik důležitá věc, alespoň pro hnutí SPD, že by to měla přijmout vláda s důvěrou Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi tedy, abych zde navrhl přerušení tohoto bodu do doby, než Poslanecká sněmovna bude mít vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Rozumím tomu tak, pane předsedo, že jste přednesl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než zde bude vláda s důvěrou. Myslím, že takový návrh je srozumitelný a můžeme o něm hlasovat. (Zní gong.) Povolávám poslance, kteří v tuto chvíli nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Prosím s přednostním právem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem poslaneckého klubu si bereme přestávku na jednání klubu v délce 10 minut.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já nicméně musím nechat hlasovat o procedurálním návrhu a potom samozřejmě vyhovím vaší žádosti. Takže budeme hlasovat o přerušení projednávání tohoto bodu do doby, než zde bude vláda s důvěrou.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 224, přihlášeno 144 poslanců, pro 40, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

V tuto chvíli vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu ANO v délce 10 minut, to znamená, že v jednání budeme pokračovat v 15.32.

 

(Jednání přerušeno v 15.22 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP