(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezké odpoledne nebo podvečer. Já tedy opět zahájím pokračování projednávání programu schůze Poslanecké sněmovny.

Na úvod bych přečetl omluvy, které se mi tady nakupily. Omlouvá se pan ministr vnitra Lubomír Metnar od 16 hodin do konce jednacího dne 13. schůze Poslanecké sněmovny z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva vnitra. Omlouvá se pan poslanec Petr Beitl, a to mezi 17.15 a 19.00 z osobních důvodů, dále se omlouvá pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch od 16 do 18 hodin z důvodu neodkladných pracovních záležitostí, dále se omlouvá pan poslanec Zdeněk Ondráček od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Jan Zahradník od 17 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Pavel Plzák od 16.30 do konce jednacího dne a z jednání 15. schůze dne 14. 6. zároveň po celý jednací den z osobních důvodů, takže to je zároveň omluva na zítra. Dále se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová dnes od 18 hodin z pracovních důvodů a dále se omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Jan Skopeček. Tím jsme vyřešili omluvy.

Já navážu na jednání, které bylo před přestávkou. Přistoupíme k hlasování o předložených návrzích k projednání výborům Poslanecké sněmovny. Já zagonguji, protože budeme neprodleně hlasovat... S dovolením vás jednou odhlásím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami, abychom zkontrolovali počet přítomných poslanců.

Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali paní ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj pro prvé čtení Jan Kubík.

Vidím, že se nám počet poslanců plus minus ustálil, dokonce chvílemi klesá... ale nyní už stoupá. Přistoupíme k hlasování. Jako první návrh tady mám návrh, aby byl předložený návrh přikázán rozpočtovému výboru, takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh - aha, ano. Takže nejprve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

 

Kdo souhlasí s tím, aby byl předložený návrh přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 226, přihlášeno 134 poslanců, pro 115, proti 1, zdrželo se 18. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Dále mám návrh na to, aby byl návrh přikázán k projednání rozpočtovému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování teď, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 227, přihlášeno 135 poslanců, pro 131, proti 1, zdrželi se 3. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru.

 

Dále máme návrh na přikázání hospodářskému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 228, přihlášeno 136 poslanců, pro 41, proti 58, zdrželo se 37. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh máme na přikázání ústavněprávnímu výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 229, přihlášeno 139 poslanců, pro 52, proti 67, zdržuje se 20. Výsledek byl, že je návrh zamítnut.

 

Další návrh je, aby byl návrh přikázán výboru pro evropské záležitosti, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 230, přihlášeno 141 poslanců, pro 54, proti 53, zdrželo se 34, návrh byl zamítnut.

 

Máme tady ještě dva návrhy. Takže nyní máme návrh na to, aby byl návrh přikázán školskému výboru, takže já se táži, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání školskému výboru. Zahajuji hlasování teď. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

Hlasování číslo 231, přihlášeno 141 poslanců, pro 14, proti 91, zdrželo se 36. Návrh byl zamítnut.

 

Mám tady přihlášku na faktickou poznámku od pana poslance Kalouska, ale to byl omyl, předpokládám? Takže já vás vynuluji. Ano, dobře, takže já si vás odmáznu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP