(16.00 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, tady se ukazuje, jak to téma je syrové, jak to téma je nevydiskutované, nevyjednané. Já osobně považuji spolu s mnoha dalšími, kteří zde v té rozpravě hovořili na téma fiskálního kompaktu, za jedno řekněme z úhelných témat tohoto volebního období.

A tady padlo tolik návrhů na projednání. Rozumím těm, kteří to chtějí v zahraničním výboru, protože to vidí jako prvotně politickou, potažmo zahraničněpolitickou záležitost. Rozumím těm, kteří to navrhují do rozpočtového výboru, protože přece to není nic jiného než rozpočtové téma. Rozumím i těm, kteří to chtějí do dalších výborů, protože je to záležitost, do které má každý výbor co říci.

A proto si dovoluji poté, co možná ještě padnou nějaké další návrhy k zařazení do výboru, požádat, abychom mohli důkladně posoudit, kterému z těch návrhů dáme přednost, o přestávku na poradu klubu KSČM v délce jedné hodiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan předseda Kováčik sám řekl, že poté co padnou všechny návrhy na zařazení výboru. Ptám se tedy, zda ještě někdo má návrh. Pan poslanec Klaus se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Tento fiskální pakt je samozřejmě prvním krokem pro přijetí eura do České republiky, to si nemusíme zastírat. Všechny země, které z politických důvodů euro přijaly - tam sledujeme veliký hospodářský propad, zejména v jižních zemích eurozóny, sledujeme obrovskou nezaměstnanost mladých lidí a to má samozřejmě velký dopad na školský systém, který by se na to měl připravit. Čili navrhuji také zařazení do školského výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Na základě právě přednesené argumentace si dovoluji navrhnout zařadit do výboru zemědělského. (Smích v sále. Hluk a neklid.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid. Je ještě nějaký jiný návrh na zařazení do výboru? Není. Tak já v tuto chvíli jenom pro pořádek shrnu, jaké návrhy zazněly. Organizační výbor navrhl přikázat zahraničnímu výboru a dále bylo navrženo, abychom tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru, hospodářskému výboru, ústavněprávnímu výboru, výboru pro evropské záležitosti, školskému výboru a zemědělskému výboru.

Než vyhlásím přestávku, ještě s přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, pane předsedo, možná mě přesvědčíte, že jsem na to neměl procesní právo, ale já jsem navrhl, aby zahraniční výbor byl výborem garančním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V případě tohoto projednávání nemáme garanční výbor. (Posl. Kalousek: Tak jste mě přesvědčil. Děkuji, promiňte.) Tak. Nyní je to myslím všechno jasné a já vyhlašuji přestávku v délce jedné hodiny pro jednání poslaneckého klubu KSČM. Jednání znovu zahájíme v 17.02 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.02 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP