(17.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Takže pan Babiš nejdřív říkal, že ten nominační zákon podporuje, a pak udělal veletoč, že ho vlastně nepodporuje, a dokonce ANO předložilo návrh na jeho zamítnutí. ANO teda zjevně, ačkoli před volbami slibovalo volte profíky, ne trafiky, tak otočilo a teď chce ten návrh nominačního zákona zamítnout, což považuji za velmi nešťastné. A ten jejich návrh, který připravují, je podstatně měkčí než to, co připravila pirátská strana.

Takže bych vás chtěl požádat, dámy a pánové, nepodpořte tento návrh na zamítnutí nominačního zákona, protože to, co předloží hnutí ANO, bude vyhovovat jenom hnutí ANO. A to by si měli uvědomit především sociální demokraté, kteří už jednu koalici s hnutím ANO vyzkoušeli. Děkuji tedy všem, kteří se rozhodnou podpořit nominační zákon, protože to je hlas pro to, abychom konečně zlikvidovali praxi politických trafik a zavedli odpovědné hospodaření se státním majetkem. (Potlesk v lavicích Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než se dostaneme ke třem přednostním právům, která tu máme přihlášená, tak jedné formalitě je třeba učinit zadost, a to je změna zpravodaje, protože pan poslanec Leo Luzar (Podle některých poslanců bylo vysloveno Lůzr.) je omluven, tak ho bude zastupovat paní poslankyně Věra Matušovská a já o tom nechám hlasovat.

Tudíž zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování 233 bylo přihlášeno 140 poslanců, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat, takže jsme změnili úspěšně zpravodaje.

 

A nyní tady mám s přednostním právem pana místopředsedu Okamuru, následuje pan předseda Kováčik a následuje pan předseda Benda. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, předložený návrh zákona, tzv. nominační zákon, se snaží stanovit pravidla pro jmenování osob ve vedení firem se státní účastí. To je jistě potřebné téma především z pohledu, aby se jednalo o odborníky a nikoliv o politické trafikanty, jako tomu bylo často dosud. V tomto konkrétním případě jde ale z pohledu praxe o nelogický a zmatečný paskvil, protože chce uzákonit něco, co v praxi nejde uskutečnit. Vláda má na základě návrhu na jedné straně povinnost dodržet nominační postup podle zákona, a je to návrh z pera Pirátů, na straně druhé např. ve firmě, kde nemá většinu, nemá šanci takový postup jakkoli vynutit, a pokud ho nevynutí, je podle návrhu zákona jmenování daného orgánu neplatné. Ustanovení návrhu zákona z pera Pirátů stanovují neplatnost volby či jmenování osoby při nedodržení nominačního postupu podle navrhovaného zákona. Myslím, že nemusíme být ani právníci, abychom viděli, že v praxi je to absolutně nerealizovatelná záležitost. Stát sice vybral svého zástupce, může ho nominovat, ale samotná volba probíhá v orgánech předmětné právnické osoby, v níž navíc stát ani nemusí být majoritním akcionářem.

Tady lze souhlasit s námitkou vlády, že by takové ustanovení bylo nepřípustným zásahem do fungování některých obchodních společností a způsobovalo by jejich nerovné postavení vůči jiným obchodním společnostem, v nichž stát podíl nemá. Obchodní společnost by primárně nemohla žádným způsobem ovlivnit, zda stát jako akcionář dodržel postup podle zákona, ale přesto by byla za jeho kroky sankcionována možnou neplatností volby člena svého orgánu. Věřím, že tento špatně zpracovaný návrh Poslanecká sněmovna zamítne, nicméně bych chtěl zdůraznit, že je to snaha o řešení důležitého problému, takže abych jenom nekritizoval.

Proto my v SPD se rádi zúčastníme i s Piráty další diskuse o tom, jak současný stav zlepšit, a rádi se budeme podílet na návrzích na pozitivní změny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já taky děkuji a nyní prosím pana předsedu Kováčika, připraví se pan zastupující předseda Benda a poté pan předseda Bartoš, poté opět pan předseda Michálek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, spolu s vámi jsem si všiml, že komunisté jsou nejčastějším terčem útoků Pirátů, jako kdyby tady nebylo těch uplynulých 28 let, jako kdybychom tady vládli ještě teď, ještě včera, předevčírem, jako kdyby tady nevládly vlády např. ODS, ODA a KDU-ČSL a jako kdybychom my byli ti, kteří - no ono se to říká, za všechno můžou komunisti, největším zločinem komunistů bylo, že tady nechali majetek ještě na třicet let, atd. atd. (Rozruch v sále.)

Ale to jsou staré vtipy a já bych v této souvislosti chtěl - děkuji za potlesk - já bych v této souvislosti chtěl požádat pana předsedajícího, ale možná jsem se přeslechl, jestli ano, omlouvám se, aby správně sděloval jména poslanců a poslankyň. Pan kolega původní zpravodaj se nejmenuje Lůzr, ale Luzar (pobavení v sále) a paní poslankyně Matušovská není Věra, ale Květa. A pokud, pane předsedající, prosím pěkně vaším prostřednictvím budete dále pokračovat v těchto věcech, navrhnu vaše odvolání. Co se týká, pane předsedající -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím vás, já se jenom omlouvám, on se mezitím předsedající měnil, takže...

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pardon, předcházející předsedající, ano. Panu Okamurovi se omlouvám.

Co se týká mého hlavního sdělení, klub KSČM měl vážně v úmyslu nominační zákon podpořit, čili nepodpořit zamítnutí. Jsou to věci, které jsou skutečně vážné, které jsme dlouhá léta kritizovali pro poněkud malou průhlednost, pro stav, kdy tyto pozice obsazovali téměř výhradně podle toho, která vláda to byla, nebo výhradně, vládní abonenti, a chtěli jsme změnit praxi, kdy tato situace bude řešena např. podle principu poměrného zastoupení. Žádným veřejným výběrovým řešením z kdekoho - promiňte mi ten pejorativní výraz - ale poměrným zastoupením, kde bude známo, kdo je opozice, kdo je koalice a kdo je schopen hájit zájmy státu tam, kde ty státní peníze jsou. V tom je trošku jiný pohled, než je pohled např. Pirátů. Přesto jsme měli vážně v úmyslu nechat tento návrh projít prvním čtením a vážně o něm diskutovat.

Proto se ale nezlobte, že chci - protože vystoupení pana Michálka jako vždy, nebo téměř vždy začalo útokem na KSČM - proto se na mě nezlobte, že chci se svým klubem znovu probrat náš přístup a před hlasováním o návrhu na zamítnutí požádám o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání minimálně půl až tři čtvrtě hodiny, ale to upřesním až před tím hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi Kováčikovi. Mám tady celou řadu žádostí o vystoupení s přednostním právem.Takže nyní bych tedy požádal předsedu klubu ODS poslance Bendu a připraví se pan předseda Pirátů Bartoš a předseda poslaneckého klubu pan poslanec Michálek. Takže prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, ani jsem nevěděl, že budu navazovat na pana kolegu Kováčika, ale přihlásil jsem se po vystoupení pana kolegy Michálka, s jednou prosbou. Když citujete někoho zvenku, zvlášť když je to zástupce komunistické strany a jmenuje se stejně jako náš kolega, tak to prosím citujte s plným jménem a nezkreslujte to. Ten pán je Lubomír Krejsa. My tady Krejzu máme, Karla Krejzu, velmi slušného člověka, který si, myslím, nezaslouží, aby zde byl takto ošklivě ve Sněmovně používán. Takže prosím jenom, když chcete někoho zvenku, tak s plným jménem a zejména tam, kde je totožnost se Sněmovnou. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já bych vás chtěl skutečně všechny požádat, abychom se oslovovali správnými jmény. (Smích v sále.) No tak už to byla třetí, myslím, že skutečně oprávněná - já to myslím s plnou vážností - oprávněná námitka, protože si myslím, že to odpovídá tomu, abychom si zjistili, koho potom oslovujeme, aby to bylo ve věcném a důstojném prostředí.

Takže pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP