(17.30 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tedy za nedorozumění a případné zkreslení jmen se chtěl omluvit. My tady se neznáme 20, 25 let, tak ještě můžeme mít problémy občas někdy správně trefit jméno. Samozřejmě nebyl to žádný útok tady na ODS v této věci.

Já bych tu věc vrátil trošku do roviny faktické a jenom připomenul rozdíly mezi tím nominačním zákonem, jak jsme s ním přišli my, a byl diskutován s odborníky, a vlastně tím návrhem, který teď už je nahrán v eKlepu, tím náhradním návrhem, který pochází vlastně od vlády, resp. od poslanců hnutí ANO. Tam jsou skutečně důležité věci a rozdíly. Já bych se nebavil o tom, jestli ty dozorčí rady jsou naplňovány odborníky, nebo nejsou. My z praxe, co se věnujeme politice asi devět let, tak jsme slyšeli i takové obskurnosti, jako že ten člověk tam sedí, protože v mládí chodil rád do bazénu. Nevím, jaký to má vztah k Pražským vodovodům a kanalizacím. Ale zaslechli jsme takovéhle zdůvodnění. Prostě tam samozřejmě musí fungovat kompetence toho člověka. Prostě někdo je dobrý řečník, někdo je dobrý politik. Ale když má někdo rozhodovat o největší pojišťovně, když má někdo rozhodovat o energetice, tak by měl mít vzdělání v daném rezortu. Neměla by to být prostě nějaká úlitba pro poslance, který se v tomto kole nedostal do Poslanecké sněmovny nebo který má funkce ve své straně neplacené, a potřebuje se jim tedy věnovat na plný čas, tak má naoko nějaké členství v nějaké dozorčí radě. To prostě není způsob, jak financovat práci spolustraníků. A tato praxe je tady dlouhodobá. My jsme očekávali, že hnutí ANO, které si deklarovalo, že je protikorupční, k tomu přistoupí zodpovědně. Myslíme si, že se to neděje.

Druhá důležitá věc v této legislativě, a je to podle mě věc, která je důležitá v každém zákoně, je závaznost toho. Takže pokud se vybírá do nějaké pozice někdo v rezortu ministerstva výběrovým řízením, následně je tento člověk představen nominačnímu výboru, který je pod vládou, a ten zákon upravuje i způsob fungování tohoto nominačního výboru, toto doporučení by prostě mělo být závazné. Pokud je to pouze doporučení, tak to nedává smysl a celá ta legislativa může se jevit jako zbytečnou. To je bezzubý zákon.

A třetí věc a ta je velmi důležitá. My chceme, a to jsem chtěl panu předsedajícímu jenom připomenout v předchozím... Debata o tom zákoně, jak pan předseda Okamura se tady bavil, ta se vede právě v tom druhém čtení. A velkou částí toho našeho návrhu je ta vlastnická politika. A třeba bychom se v té debatě i domluvili, že to neschvaluje Sněmovna jako třeba pojistné plány u VZP, ale že tato koncepce, jakým způsobem bude vedeno těch 50 firem, má být představena Sněmovně, která to vezme na vědomí. Proč je to důležité? Protože my nevíme, jaký je plán Lesů ČR na dalších x let. Jestli mají sázet, nebo jestli mají kácet. Jestli Česká pošta tedy jde tou cestou Pošta Partner, nebo jestli tedy bude posílení. Jestli se tam mají na pobočkách prodávat i pojištění.

Skutečně ty plány, a to určitě pan premiér, škoda, že tady není - přece takto to funguje i v těch firmách, které tedy chce řídit stát jako firmu. Já musím vědět, jestli Kostelecké uzeniny budou dělat to či ono za pět let. Já musím vědět, jestli Penam tedy bude dělat biopotraviny nebo péct takovýto toustový chleba. Tam to jako není problematické. Ale to, že vlastně veřejnost ani poslanci nevědí, za co pak jsou třeba odvoláváni ti šéfové, že nenaplňují koncepci pro Českou poštu, že nejsme spokojeni s vedením jejich rezortu. My bychom prostě rádi věděli, co má stát, potažmo vláda za plány s těmi 50 firmami, s tím obrovským majetkem, který spravuje. Abychom si pak mohli říct a objektivně zhodnotit těch tzv. KPI, v těch cílech, jestli ten vedoucí člověk, co tam byl třeba teď vybrán na nějakou pozici v transparentním výběrovém řízení, ideálně prostě naplňuje ten plán, nebo tam plave. Jestli to skutečně není ten trafikant. A proto je tam celá ta část vlastnické politiky státu, protože my nemůžeme řídit státní firmy podle toho, jaká je vláda a jaká je koalice. Vláda nemůže řídit státní firmy s výhledem na čtyři roky. To vám ten stromeček vyroste takhle jako. Možná, když ho někdo nesklidí na nějakou vánoční akci.

Takže prostě nelze takhle ad hoc ovládat takovéhle množství financí a řešit tu personální politiku. Prostě nelíbí se, jde někdo jiný. Když my tu personální politiku tady chceme ošetřit a zároveň prostě požadujeme, aby Sněmovna, my tady, ale i lidé věděli, jaké jsou plány s výhledem na pět, deset let, jakou Českou republiku budou mít ty děti, které byly hodně na billboardech hnutí ANO, v čem tedy budou žít. A to je další důležitá věc.

Proto prosím vás, pusťte tento návrh do druhého čtení. My se rádi pobavíme i s hnutím ANO. Máme tam ty otázky například té závaznosti, nebo resp. té role Sněmovny ve schvalování vlastně vládního plánu pro ty jednotlivé firmy. A tam to skutečně můžeme prodiskutovat. To torzo, nebo ten... to torzo, které předkládá ANO je skutečně základ, není závazný. Já si myslím, že půdorys toho pirátského návrhu je široký. Řeší nejdůležitější aspekty a skutečně bychom se o něm měli pobavit na výborech, protože má ten protikorupční potenciál a v současné situaci, kdy se sestavuje nějaká vládní koalice, která tady výhledově bude, je to prostě důležité jak pro vládu, tak pro koaliční partnery, tak pro opozici, tak pro občany. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. Já přečtu jednu omluvu. Pan poslanec Petr Sadovský se omlouvá od 17 do konce pracovního jednání.

A nyní mám ještě poslední přednostní právo... tady má pan předseda Michálek? Měl zájem o vystoupení? Pane předsedo, měl jste zájem ještě také o vystoupení s přednostním právem? A to je v tuto chvíli poslední.

 

Poslanec Jakub Michálek: Tak já děkuji předřečníkům za ta vyjasnění s těmi jmény, abychom si skutečně nepletli poslance s některými členy dozorčí rady za KSČM.

Já jsem chtěl jenom krátce reagovat na svého předřečníka pana místopředsedu Okamuru ohledně těch námitek, které tady zazněly, a ohledně toho, že KSČM chce o tom návrhu diskutovat. Proto tady máme institut druhého čtení, o kterém budete rozhodovat v následujícím hlasování. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí, tak k té diskusi vůbec nedojde. Ta diskuse má probíhat na fóru těch výborů. A pokud chcete, aby se o návrhu diskutovalo, tak hlasujte proti tomu, aby byl návrh zamítnut. Pokud budete hlasovat pro zamítnutí toho návrhu, tak se o něm diskutovat nebude a vy budete patřit mezi ty, kteří tady udržují systém politických trafik. Takhle jednoduché to je. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, já děkuji. Omlouvám se všem, jejichž jména jsem nepřesně vyslovil nebo zkomolil.

A nyní tedy mám ještě s přednostním právem přihlášeného, pana předsedu Kalouska. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Já chápu jisté rozhořčení pana kolegy Bendy, že si pleteme pana poslance Krejzu z ODS s panem poslancem Krejsou z KSČM. Nicméně ve Sněmovně, kde si naši vzácní kolegové pletou Petra Síse a Karla Sýse, bychom trochu tolerance projevit mohli. Děkuji. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A nyní se přihlásil ještě pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom jednu větu, ale vy to všichni víte, abych reagoval na pana předsedu Pirátů Michálka. Sami víte, že my žádnou politickou trafiku nemáme. A to ani v Poslanecké sněmovně, protože jsme byli vždy opoziční stranou, ani v hlavním městě Praha, ani nikde jinde. Protože hnutí SPD vzniklo před třemi lety a nikde nemáme ani jednu politickou trafiku. Takže prosím, neříkejme důvod, že my bychom měli hlasovat kvůli udržování jakýchsi trafik. Sami víte, i Piráti vědí, že my nemáme ani jednu politickou trafiku. A jediná snad místa, která máme jako vy všichni, a ta byla poměrně také ve vedení VZP, a to máte stejně, ve stejném poměru, i vy jako Piráti a další. Takže já si vyprošuji o nás říkat, že máme někde nějaké... nebo že chceme udržovat snad cizí politické trafiky, cizích politických stran! Tak to je skutečně konstrukce, kterou od Okamury asi nikdo nemůže očekávat. To je úplný nesmysl, že bych snad podporoval tímto způsobem konkurenční politické strany.

Já jsem tady řekl jasné, věcné argumenty. Snažil jsem se úplně to odpolitizovat. My jsme o těch argumentech přeci spolu hovořili i osobně v pondělí. Takže já jsem řekl, ono to není tak jednoduché tohleto upravit v rámci toho druhého čtení. Chce to opravdu komplexní řešení. Já jsem se také radil s odborníky. Takže znovu opakuji, že snaha o řešení tohoto problému je dobrá ze strany Pirátů. Já říkám, že je dobrá. Ale já myslím, že bychom si měli společně sednout nad komplexnějším návrhem a připravit to lépe, abychom se tady s tím potom nepotýkali dlouhodobě. A jak vy, tak my bojujeme proti těm trafikám, přeci. Takže my žádnou opravdu nemáme, vy asi také ne. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP