(10.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Já děkuji. Ale je to velmi smutné, protože pokud vám tady ukážu obrázky, nebudu jmenovat, tak možná mnozí z vás jste tady, anebo možná dnes chybí kolegové, kteří taky některé nemovitosti vlastní.

Pokud opravdu chceme řešit a chceme pomáhat, tak si myslím, že stát je tady od toho, pokud miliardy vynaloží, aby peníze opravdu šly těm, kteří to potřebují, nikoliv těm, kteří obchodují a kteří na tom založili svůj byznys. Pokud obce a města prodaly kapacity, které měly takto určeny a mohly plnit tuto funkci, nezbývá nic jiného, než pokud to zkonzultujeme a vytvoříme podmínky s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Ministerstvem financí, pomůžeme obcím tyto kapacity vybudovat, protože jiná možnost není. Jiná možnost není. Ty lidi někde ubytovat musíme. Ale na druhou stranu, a moc se omlouvám, těch 14 mld. v sociálních službách je i proto, abychom s lidmi pracovali, a pokud berou desítky tisíc a vedle nich žijí lidé, kteří si platí hypotéky, chodí do práce, desítky tisíc postižených lidí, kteří chodí do práce, aby se jim taky vyplatilo pracovat a aby byli nuceni ukázat vůli, že chtějí bydlet tak, aby se jim bydlelo lépe.

Co říct závěrem? Mám tady - a můžu mluvit asi do odpoledne, pan kolega se mě ptal, jak nadlouho to je - asi dvacet příkladů spočtených na konkrétních číslech (ukazuje). Ty příklady se týkají nároku před dávkou a nároku na dávku po případném přijetí těchto novel. Pokud, jak bylo avizováno, pan nástupce, nový ministr uvedené novely stáhne, bude mít na to právo, samozřejmě. A budeme pokračovat dál, jak jsme pokračovali posledních pět šest let, kdy se obcím vyplatilo prodat nemovitosti, nebo s lehkým srdcem prodali a majitelům, soukromým majitelům, soukromým firmám, které určitě neprovádějí tuto službu bez zisku, se vyplatilo ten byznys rozjet.

Já bych si strašně moc přála, abyste se tomu věnovali nejenom před volbami, ale také po volbách. Věřte tomu, že tak činíme poslední měsíce, od prvního dne, kdy jsem na ministerstvu seděla, protože tuto situaci znám i z úrovně kraje a města. Moc bych si přála, aby opravdu, pokud novely doputují sem - protože je to zcela výjimečné, že se věnujete, dle mého, jsem tady krátkou dobu, novelám, které někdo připravil a jsou v připomínkovém kolečku - pokud uvedené novely přijdou sem, tak věřte tomu, že jsou zpracovány dle mého názoru velmi zodpovědně. A to, k čemu mají přispět, je pouze zabránění nebo omezení zneužívání a nadužívání dávek, to znamená peněz, které můžou pomoct někde jinde do doby, než vyjde nový zákon o sociálním bydlení anebo vyjde několik novel, které budou vzájemně provázány. Ale to určitě zcela jistě cítíte. A vy jste tady odborníci a máte velké zkušenosti, že to není běh na jeden, dva, tři měsíce, ani běh na jeden rok. Ale pokud vím, že už teď můžu provést něco s tím, že peníze jsou zneužívány, jsou to veřejné peníze, možná mě odsoudíte a možná dál budete vykládat v médiích velmi zavádějící informace, klidně, je před volbami, je potřeba se zviditelnit, ale věřte tomu, že návrhy, které jsou připraveny dnes a jsou v kolečku, byly připraveny s tím nejlepším úmyslem jenom zabránit zneužívání bez toho, abychom omezili, naopak abychom mohli někde jinde pomoct těm potřebným, kteří tu pomoc potřebují mnohem více.

Děkuji mockrát. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji paní ministryni. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dobré dopoledne. Než pozvu další řečníky s přednostním právem, mám tady nějaké omluvenky. Omlouvá se nám pan poslanec Rostislav Vyzula mezi 9.45 a 13.00, omlouvá se nám pan poslanec Zdeněk Ondráček od 10 do 12 hodin z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu, omlouvá se nám pan poslanec Jan Kubík mezi 10. a 12. hodinou také z pracovních důvodů.

A nyní prosím pana předsedu Bartoška s přednostním právem. Připraví se paní ministryně Dostálová.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. V několika věcech se s paní ministryní shodnu a to je to, že je potřeba zabránit byznysu s chudobou, protože to, co se děje na ubytovnách, je skutečně hanebnost a v řadě případů dochází ke zneužívání sociálních dávek a jsou z toho živi lidé, které osudy lidí, které ubytovávají, vůbec nezajímají. V tom se shodneme a tam je jednoznačně potřeba tomu zamezit. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že v této republice nejsou jenom samé sociální případy, zneužívači sociálních dávek. V této republice je velká řada lidí, kteří pouze mají nízké příjmy a jinak se pečlivě starají a jsou zodpovědní. A tam je důležité, aby nebyli poškozeni případnou reformou.

Vzhledem k tomu, že jsem pochopil, že většina stran nemá vůli schválit dnešní program, vystoupil jsem s přednostním právem, protože standardně se v tom případě poslankyně a poslanci nedostanou k tomu, aby měli možnost vystoupit. Z toho titulu vystupuji s přednostním právem.

Na začátek bych chtěl říct, že si vážím toho, že Piráti, STAN a TOP podpořili svolání této schůze, protože si nemyslím, že dnešní jednání je zbytečné. Já si naopak myslím, že díky tomu, že se toto téma zvedlo, byly v průběhu procesu přenastaveny původní parametry, se kterými MPSV nejprve přišlo. Takže si myslím, že ten tlak je užitečný a je důležitý.

Říkáte, paní ministryně, že máte řadu výpočtů. Já zase můžu konstatovat, že mám k dispozici výpočty od Platformy pro sociální bydlení a ty s vámi plně nesouzní. Tam je samozřejmě shoda v tom, že oni budou mít nároky na dávky, o kterých mluvíte, ale v konečném důsledku dojde k jejich ponížení, to znamená, rodiny na tom budou ekonomicky hůře. Ale znovu říkám, vy máte svoje výpočty, já mám svoje, můžeme si k tomu sednout a můžeme si o tom popovídat.

Jestliže se odkazujete na jednání krajů, tak dovolte, abych odcitoval tiskovou zprávu Svazu měst a obcí ze včerejška, kdy její předseda říká, že změny v sociální oblasti mohou mít bez hlubší znalosti problematiky a předchozí odborné diskuse zásadní vliv na život nejkřehčích občanů, tedy zdravotně postižených, seniorů a sociálně slabých a také těch, kteří by bez pomoci státu spadli do chudoby. Tam je zajímavé načasování, že předpokládaná změna by měla nastat od 1. ledna 2019 - říkám to dobře. To znamená, změna v souvislosti s bydlením přichází v zimních měsících, přichází v lednu, kdy v České republice je ještě stále zima a řada lidí může být vystavena nejistotě, co se v zimě a mrazu s nimi bude dít. Říkáte, že je to zodpovědnost měst a obcí. Samozřejmě že města a obce, každý, kdo byl někdy komunálním politikem, ví, že starostové se poctivě starají o svoje lidi, ale jestliže v tak klíčové věci vypadne podpora státu, tak to jde mimo kompetenci starostů.

Zde mi dovolte ještě jednu věc. Vy opakovaně říkáte, abychom se o to starali nejenom v předvolebním období. Můžu vás ubezpečit, že zeměkoule se nezačala točit tím, že ANO vstoupilo do politiky a vy jste se stala ministryní. Za sebe mohu konstatovat, že jsem navštívil řadu ubytoven - Varnsdorf a řadu dalších. Této problematice se věnuji dlouhodobě. Je potřeba si uvědomit jednu věc, že téma je skutečně dlouhodobé, bolestné a dlouhodobě neřešené, vyjma předchozí vlády, která upravila platbu ubytovnám. Ale chce to ještě razantnější zásah, v tom s vámi souhlasím.

Je potřeba si uvědomit, že řešení nejsou pouze dávky. Lidé potřebují především byty, oni potřebují mít kde bydlet. Já už tady marně více jak tři roky - a v předchozím volebním období jsem to řešil s MMR i s Ministerstvem financí, opakovaně probíhala jednání o tom, že je potřeba upravit Státní fond rozvoje bydlení, že je potřeba usnadnit čerpání obcím, že je potřeba umožnit, aby obce mohly stavět a podpořit svůj bytový fond, že je důležité, aby z toho kruhu vypadli drazí developeři a drahé hypotéky, že je potřeba lidem umožnit bydlet za rozumné peníze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP