(10.40 hodin)
(pokračuje Farský)

Protože nejsem přesvědčen o tom, že nějaké plošné řešení, které je tady teď navrhováno, je tím správným. V situaci, kdy oproti těm částkám snížíme doplatek z 80 na 50 nebo na 60 %, se může dít to, čehož jsem byl v naší obci také svědkem, že prostě ti nájemníci podepisují vyšší smlouvy, s vyšší částkou, a ten pronajímatel od nich část nepožaduje, protože to je ta část, kterou stát nepokryje. Ale já bych nerad, aby to vedlo jenom k tomuto. Aby v podstatě se nafoukly ty částky, z kterých vyplývá normativ, a jenom vedly k tomu, že se bude vyplácet plus minus stejně, jenom s větší měrou podvádění.

Takže znovu říkám, je dobře, že tuto debatu otvíráme. Doufám, že jí otevřeme skutečně pro celou Poslaneckou sněmovnu a nejenom pro ty s tím přednostním právem. A za Starosty nabízím pomocnou ruku k řešení tohoto problému a k tomu, aby byl vyřešen skutečně ne v závěru, to znamená ve chvíli vyplácení mnohdy přemrštěných dávek, ale co možná už v tom základu, který k tomuto vyplácení vede. (Slabý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A prosím pana předsedu Bartoše. Připraví se místopředsedkyně Aulická.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tedy omlouvám, že si beru podruhé dnes toto přednostní slovo. Já si nemyslím, že tahle debata, která se tady vede - a děkuji paní ministryni, že zde vystoupila - je pro ty poslance, kteří tady sedí. Tahle debata reálně je pro těch 300 tis. domácností, které v tuto chvíli nějakým způsobem tyto dávky, jednu nebo druhou, využívají. Prostě ty věci nejsou zde v Poslanecké sněmovně pro nějaké naše potěšení, ale lidé sledují dění v Poslanecké sněmovně. A my se bavíme o velmi rychlém postupu ve věci tohoto zákona. Já jsem tedy zaznamenal třeba zajímavá čísla, a protože tu důvodovou zprávu k tomu jsme studovali, tak mně dost vadí, když se tady v předchozím... vlastně jednou větou, bavíme o tom, že vlastně ta maminka má nějakých 7 200 na dvě děti a to jí stačí. A pak v druhé větě se tady hází s miliardami, jako by se nechumelilo.

Ten předpokládaný odhad úspor na ministerstvu je v maximální výši zmíněn 1,2 mld., pokud se nepletu. Takže žádné úspory miliard, ale 1,2 mld. Já jsem ve své úvodní řeči jasně položil otázku, která se týkala personální náročnosti na úřady práce. Opět, v důvodové zprávě se hovoří o 300 mil. nákladů. Máme my ty lidi, kteří by pak šli kontrolovat do toho terénu? Budou provádět ta opatření, která mají ušetřit 1,2 mld., nikoliv několik miliard? Máme my ty lidi, když v současné chvíli, a byla to velká otázka před volbami, nejsou ani peníze na výplaty sociálních pracovníků v regionech? To není Středočeský kraj, to je Ústecko. Já jsem také ze severu. Jsem z Jablonce nad Nisou, tam je Tanvald, Smržovka. Jezdím do Děčína. Vím, jaká je tam ta situace.

Takže ta moje otázka šla skutečně na to, jaká je tato úspora, deklarovaná. V té důvodové zprávě se hovoří o těchto číslech.

Druhá věc, a ta tady zazněla, prostřednictvím pana předsedajícího děkuji kolegovi Bartoškovi, ta tady zazněla také. Tady se hovoří o platnosti od 1. 1. 2019. A pokud ministryně tady zmiňuje, že v podmínkách toho čerpání obchody s chudobou je v tuto chvíli 8,5 tisíce poběratelů těchto dávek, reálně asi tedy 13,5 tisíce lidí, pokud bereme, že to jsou rodiny, a ten program dostupného bydlení z pera MMR není ještě schválen, ten zákon není předložen, mě by zajímalo, jaká je další štace pro tyto lidi na těch ubytovnách, u těch spekulantů. Protože to znamená, jestli my jim tu dávku sekneme k 1. 1. 2019 a nemáme alternativu, kam ty lidi dáme? A je vidět, když se bavíme o 8,5 tisíce, a to říkala paní ministryně, ale 13,5 tisíce, protože ty dávky jsou na dospěláka, tak je v tom také 5 tisíc dětí.

Mě by zajímalo, když ty byty nejsou připraveny, sociální byty nejsou stavěny, neprobíhá rekonstrukce nějakých bytů, ty obce, nejen v Praze, třeba prostě ty byty nemají, a my tedy vyřešíme problém s obchodem s chudobou k 1. 1. v zimě, kam my jako strčíme těch 8,5 tisíce dospěláků a těch 5 tisíc dětí, které evidentně jsou v tom celkovém počtu osob, kteří z toho nějakým způsobem na těch nejhorších ubytovnách žijí? Takže my můžeme kritizovat, a je to správně, ty nedůstojné podmínky, mnoho lidí, kteří tam bydlí, hygienu. Ale do prčic další štace je skutečně jako pod most! A my v Praze chodíme dělat nějaký guláše a rozdávat nějakým potřebným jídlo. Já se potkávám s těmi lidmi, kteří prostě už jsou i na těch charita ubytovnách. A tam máte dvacet dní si to vyřešit, protože podruhé už vám to neobnoví a prostě končíte. A já jsem v 21. století, bohatý střed Evropy, a my skutečně řešíme jako to, že... a prostě ty lidi to nedají, no tak asi na té ulici prostě jako zmrznou, umřou. Nebo tam není žádná další štace. Oni neodejdou někam do sídliště Luník II, to je ta poslední štace, když se podíváte, jak to vypadá u sousedů Slováků u Košic. A tohle je třeba řešit.

A prosím vás, nehrajme si s těmi čísly, jako že to nic neznamená. To je jako 50 tisíc lidí, kteří mají třeba teď nějaké bytové problémy úplně nejakutnější. Ubytovny, azyláky. To jsou prostě normálně živí lidé. A mně to strašně vadí, že se tady vede takováhle jakoby až chladná debata o řešení problému, protože prostě pro mě lidi jako nejsou problém. My chceme, aby lidi v České republice měli kde bydlet, aby mohli důstojně žít. A tam musí být jasný postup i na těch jednotlivých mítinkách, kde je to MPSV, kde je MMR, kde je Ministerstvo financí, aby tady nevznikl nějaký zákon, který řeší jeden fenomén, a neřeší ho de facto, a na druhou stranu jsme si tím prostě vyrobili další velkou skupinu lidí, kteří se přesunou z těch 300 tisíc domácností, co berou nějaké dávky, do těch 50, 60 tisíc, které jsou už teď fakt v prčicích, protože bydlí na těch ubytovnách, v těch azylákách. To je prostě problém.

Takže nahlížejme na to takto a neházejme prosím vás tady miliardy a tady maminky se sedmi tisíci. Prostě jsou to všechno lidi. Tak to jsem chtěl jenom dodat. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A prosím místopředsedkyni Aulickou. Připraví se paní ministryně Němcová.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych tedy reagovala ještě i na tu proběhlou diskusi. Také jsem už nechtěla vystupovat, ale víceméně mi to opravdu nedá. Jenom dovolte vaším prostřednictvím na kolegu Bartoše.

Já si právě myslím, že to je právě ten důvod, proč si za KSČM myslíme, že opravdu tohleto není v současné době vhodná diskuse na půdě Poslanecké sněmovny, protože je potřeba si vydiskutovat další navazující problémy a navazující legislativu, která, jak tady řekla i paní ministryně Němcová, tak paní ministryně Dostálová, že se vlastně připravují, a ten soulad je opravdu nutný. Proto si i myslíme, není to prostě na projednání Poslanecké sněmovny. A je opravdu nutné o tom diskutovat, a to jak na třeba půdě nejenom sociálního výboru s příslušným ministerstvem, ale třeba pro výbor regionálního rozvoje atd., protože ta součinnost potom s těmi obcemi je opravdu, opravdu důležitá. A proto vnímáme jako ano, prostě vyskytl se tady i návrh dvou zákonů, nebo novely dvou zákonů, a nemyslím si, že je opravdu vhodné k tomu hned prostě dělat mimořádnou schůzi, když my vlastně nevíme, v jaké podobě a vlastně v jaké konečné fázi to půjde do té Poslanecké sněmovny. Takže to je jedna záležitost.

A možná bych chtěla podotknout... Já se omlouvám, ale já si myslím, že 300 tisíc obyvatel, kteří jsou v této nouzi a o kterých jste tady, nebo prostřednictvím vašeho předsedajícího pan kolega Bartoš mluvil, tak bohužel si myslím, že ty dnešní diskuse opravdu nějak nereflektují a nějak ji nevnímají. Vnímají to úplně, úplně jiní lidé a víceméně i lidé, kteří prostě žijí tím běžným životem, a která prostě, ta situace, je opravdu dlouhodobě, a teď to řeknu, štve.

Úřady práce. Já jsem seděla na úřadech práce k této novele a můžu vám říct, že úřady práce mi jednoznačně řekly: My jsme rádi, že konečně Ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s něčím razantním, po čem voláme. Dlouhodobě voláme. Ať se nám to líbí, nebo ne, jsou tam prostě nějaké zásadní změny, ať už je to umožnění šetření státní sociální podpory. Protože do této doby státní sociální podpora, kde jde vlastně 80 % těch dávek, všech dávek, neměla možnost dělat šetření v místě v bytech. A já tady na kolegu Bartoška vaším prostřednictvím bych jenom dodala - já už jsem mu to samozřejmě sdělila. Víte, jak je nemožné, doslova nemožné prokázat, že když vy přijdete do bytu, kde je 20 lidí, prokázat, že těch 15, 16, že tam jsou na návštěvě. Samozřejmě jim to neprokážete, protože ti zaměstnanci úřadu práce ve spolupráci s městskou policií, se státní policií by tam museli chodit denně. Denně. A to jim prostě neprokážete. Takže to je ten problém. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP