(11.10 hodin)
(pokračuje Stanjura)

My jsme to dneska neudělali, přestože můj místopředseda a místopředseda sociálního výboru Jan Bauer je na místě, určitě má za občanské demokraty co k tomu říct, ale nebudeme hrát tu hru na peška a předávat si přednostní práva. Ale co mi přijde fakt nefér, a to je pro paní poslankyni prostřednictvím pana místopředsedy, za prvé si vzít toho peška, pak tady s tím přednostním právem věcně diskutovat a současně říct: my jsme se rozhodli, že vy ostatní věcně debatovat dnes nemůžete, že dnes není vhodná doba a vhodné místo. Já s tím i částečně souhlasím. Když se podíváte na seznam poslanců, kteří podepsali tu žádost, tak my mezi nimi nejsme. Nicméně pokud významná skupina poslanců to debatovat chce, tak si myslím, že ta debata zatím byla věcná, racionální, neobávám se toho, že pokud by byl schválen program, že by se tón té debaty změnil v nějaké ostré politické půtky.

Já nebudu suplovat práci Honzy Bauera, jenom řeknu, že určitě v těch návrzích - a my jsme si vědomi, že to jsou návrhy - jsou věci, které mají naši podporu, a jsou věci, které nemají naši podporu, a jsou věci, které jsou k diskusi, kde ještě hotový názor nemáme. Připadá mi lepší mít mimořádnou schůzi než seminář. Takové to jako - teď neotravujte s mimořádnou schůzí, uděláme si seminář. Víte, jaká je často účast, jak je to komplikované, máme jiné výbory, jiné podvýbory, máme nějaké akce v regionech, takže mi to přijde vždycky takové alibistické. Já to taky občas navrhuji. Když chci něco zdržet, tak přerušíme bod. Než proběhne osm seminářů, rok ušetříme a za rok se k tomu sejdeme.

Dneska ten seminář proběhl, měli jsme tři panelisty - paní ministryni práce a sociálních věcí, paní ministryni pro místní rozvoj a paní místopředsedkyni klubu KSČM, nicméně fórum nemohlo debatovat. Takový jako zvláštní seminář, kde vystoupí jen ti řečníci, ostatní je mohou poslouchat, pak mohou jet domů, možná v kuloárech si mohou něco říct o coffee breaku a tím to končí. Už končím i já.

Já myslím, že se nemáte bát té diskuse, klidně hlasujte pro program. Za občanské demokraty případně vystoupí jeden člověk, který se tomu věnuje odborně, dlouze, rozdělí podrobně ty části, které podporujeme, ty které nepodporujeme, ty, o kterých jsme připraveni debatovat, o těch parametrech. Nebo jsme neměli vystupovat, seminář se neměl konat, všechny tři vystupující měly zůstat sedět, ne že budou mít svoje půlhodinové vystoupení a upřou právo, resp. jejich kolegové upřou právo ostatním na ta vystoupení reagovat. Pak bych tomu rozuměl, v 10.15 bychom odešli, je seminář v září, vymalováno. Ale to je poměrně jednostranný seminář, to není seminář, to je prostě přednáška těch, kteří přednášet mohou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já děkuji panu předsedovi. Nyní se táži, zdali je nějaký další zájem o vystoupení. Nemám tady další zájem o vystoupení, takže nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak byl písemně předložen. Já zagonguji, pochopitelně vás všechny odhlásím, takže se prosím přihlaste znovu svými hlasovacími kartami. (Krátká pauza.) Tak, já si myslím, že jsme tady již v dostatečném množství, abychom mohli hlasovat.

 

Znovu zopakuji - nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh pořadu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti návrhu pořadu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování číslo 2 přihlášeno 131 poslanců, pro 52, proti 3, zdrželo se 76 poslanců. Program nebyl schválen.

 

Takže vážené paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme stanovený pořad 15. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. A připomínám členům organizačního výboru, že 16. schůze organizačního výboru se koná dnes od 13 hodin. Přeji hezký den.

 

(Schůze skončila v 11.14 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP