Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

75.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Usnesení volební komise v této věci má číslo 80, je ze 7. června 2018. Předávám opět slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Rada Českého rozhlasu je devítimístná a 20. června letošního roku skončilo funkční období jednomu členovi rady, panu Petru Šafaříkovi. V souladu se zákonem o Českém rozhlase předseda Sněmovny vyhlásil lhůtu pro oprávněné organizace a sdružení, aby nominovaly své návrhy kandidátů na uvolněné jedno místo. Ta lhůta běžela do 16. května 2018.

V souladu se zákonem o Českém, rozhlase, s jednacím řádem Poslanecké sněmovny v případě této mediální volby musí volební výbor provést takzvané zúžení kandidátů na trojnásobek neobsazených míst, tedy předkládá volební výbor prostřednictvím volební komise Sněmovně tři jména. Nakonec jsme na výboru nezužovali, protože jsme obdrželi pouze tři nominace a ty jsou v souladu se zmíněným usnesením číslo 80. Jsou tedy neziskovými a občanskými sdruženími navržení kandidáti Irena Ondrová, Stanislava Spoustová a Oldřich Šesták v abecedním pořadí.

Zvláštní zákon způsob volby nestanoví, vždy v tomto případě volební výbor i komise navrhují volbu tajnou, a tedy dvoukolovou. Na volebním lístku budete mít připravena tři jména. Označit kroužkem byste měli buď žádné, nebo maximálně jedno. A aby byl lístek platný, tak křížkem označit číslo před jmény ostatních kandidátů, pro které jste se nerozhodli.

Nyní prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy, a poté prosím o hlasování o návrhu na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Otevírám rozpravu. Je prosím nějaká přihláška do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Pan předseda komise nemá zájem o závěrečné slovo, ale navrhl zde, abychom zde hlasovali tajně.

 

O tom, zda budeme jako Sněmovna o kandidátech rozhodovat tajně, musíme hlasovat nyní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tajnou volbu? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50. Přihlášeno 148 poslanců. Pro 99, proti 18. Schválili jsme tajnou volbu i v tomto případě.

 

Přerušuji projednávání tohoto bodu a otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP