Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

75.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Vydáno 147 lístků, odevzdáno 146, jeden lístek odevzdán nebyl. Každopádně kvorum je vždy stejné, protože se počítá z těch vydaných hlasovacích lístků. Výsledky jsou následující: Irena Ondrová získala 50 hlasů, Stanislava Spoustová 67 hlasů a Oldřich Šesták 18 hlasů. V prvním kole tedy nebyl zvolen nikdo a v souladu s volebním řádem Sněmovny do druhého kola postupují kandidáti - dvojnásobek počtu neobsazených míst - s nejvyšším počtem hlasů, v tomto případě tedy postoupily dvě kandidátky, Irena Ondrová a Stanislava Spoustová.

 

Další bod:

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP