Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

76.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Usnesení volební komise pod číslem 81 ze dne 7. června máme k dispozici. Předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji a velmi stručně. Případ této mediální volby, nebo rady je naprosto stejný dnes. Televizní rada je patnáctičlenná, také 20. června 2018 skončilo funkční období jednomu členovi, a to panu radnímu Janu Brandejsovi. Opět Sněmovna vyhlásila čtrnáctidenní lhůtu na předložení nominací. Ve volebním výboru jsme jich obdrželi šest, takže volební výboru zužoval na zmíněný trojnásobek, který teď prostřednictvím usnesení číslo 81 předkládá plénu Poslanecké sněmovny s tím, že stejně jako u rozhlasu zvolenému členovi rady započne šestileté funkční období dnem jeho zvolení. A i zde navrhujeme volbu tajnou, dvoukolovou.

Podle usnesení číslo 81 z volební komise jsou připraveny následující nominace. Pan Marek Hladký, pan Vladimír Karmazín a paní Irena Ondrová. Opět, jak jsem řekl, zvláštní zákon způsob volby nestanoví, tedy navrhujeme volbu tajnou, o které po otevření nebo po rozpravě opět poprosím hlasovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nikdo není přihlášen, takže rozpravu končím. O závěrečné slovo zájem není.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu, abychom kandidáty na volbu členů Rady České televize volili tajně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 148 poslanců, pro 100, proti 19. Návrh byl přijat. Budeme volit tajně. Přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP