Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

76.
Návrh na volbu člena Rady České televize

Zde bylo vydáno a také odevzdáno 147 lístků. Marek Hladký získal 4 hlasy, Vladimír Karmazín 80 hlasů a Irena Ondrová 57 hlasů. V prvním kole tedy byl zvolen pan Vladimír Karmazín. Rada České televize je kompletní a tato volba končí. Ještě mohu doplnit, že funkční období zvolenému kandidátovi začíná dnem volby, je šestileté a začíná dneškem.

 

Další bod:

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP