Čtvrtek 28. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Martin Kolovratník)

79.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

I zde bylo vydáno 147 hlasovacích lístků, kvorum tedy bylo neměnné, 74. Odevzdáno bylo 144 lístků, 3 lístky do uren vhozeny nebyly. Milan Grmela získal 64 hlasů, Jan Hrnčíř 24 hlasů a Pavel Šotola 55 hlasů. Do druhého kola tedy postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem, Milan Grmela a Pavel Šotola.

Tolik tedy všechny výsledky voleb. A ještě avizuji předběžně za volební komisi, ta druhá kola by bylo možné uskutečnit, pokud bude Sněmovna souhlasit, v tom druhém sněmovním týdnu, tedy po vyslovení důvěře vládě, tzn. v tom týdnu od 9. července. Předběžně bychom počítali jako první body v pátek 13. července ráno, ale tam ještě musím počkat na dohodu předsedů politických klubů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji předsedovi volební komise poslanci Martinu Kolovratníkovi, že nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou.

Nyní bych tedy přečetl na úvod omluvy, kterých tady mám celou řadu. Omlouvá se z jednání schůze dne z důvodu neodkladných záležitostí předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Dále se omlouvá poslanec Ivo Vondrák mezi 17.00 a 19.00 z důvodu jednání, dále se omlouvá pan poslanec Milan Feranec mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, dále se omlouvá poslanec a místopředseda sněmovny Petr Fiala od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Špičák z jednání dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále se omlouvá pan poslanec Richter od 14.30 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovních jednání, dále se omlouvá pan poslanec Milan Hnilička z interpelací od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů, dále se omlouvá poslankyně Tereza Hyťhová od 15.00 do 17.00 ze zdravotních důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Jiří Strýček od 15.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Omluvy si založím a dalším bodem našeho pořadu jsou ústní interpelace, které jsou určené předsedovi vlády České republiky, potažmo vládě České republiky a ostatním členům vlády.

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP