Pátek 29. června 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

58.
Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera,
Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny,
Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy,
Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové,
Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní,
vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 76/ - třetí čtení

Poprosím, aby se u stolku zpravodajů usadil pan poslanec Martin Kolovratník a zpravodaj garančního výboru. Je zde omluven pan poslanec Adamec, poprosím tedy pana poslance Bauera, pro třetí čtení není nutné o tom hlasovat. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku číslo 76/8, který byl doručen den 1. června 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 76/9.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před zahájením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Mám zájem o velmi krátké slovo, děkuji za něj. Chtěl bych teď s předstihem, ještě před rozpravou, na kterou se těším a jsem připraven, poděkovat všem kolegům, kteří se se mnou nebo s námi společně účastnili příprav a postupného projednávání tady té novely. Připomenu, že není to vládní návrh, ale poslanecká iniciativa. My jsme ji dávali do systému 1. února letošního roku, takže téměř na den máme za sebou pět měsíců velmi intenzivní práce. Nakonec k těm 17 pozměňovacím návrhům odborně vydiskutovaným na garančním hospodářském výboru jsme přidali ještě další čtyři společně s ústavněprávním výborem, které jsme nakonec pozitivně tedy na garančním hospodářském výboru vydiskutovali a věřím, že v tuto chvíli s velmi vysokou pravděpodobností v Poslanecké sněmovně najdeme shodu pro podporu těch návrhů právě tak, jak to plénu navrhl garanční hospodářský výbor. Pokud vše dobře dopadne, je předjednáno, že by se tento zákon měl stihnout projednat v Senátů zhruba do 14 dnů během července, takže po podpisu prezidenta počítáme od září, že nabude účinnosti. Už jsem řekl několikrát, předpoklad je, že by mohl těm nejvýznamnějším dopravním stavbám pomoci zrychlit v průměru o tři až pět let.

A ještě jednou chci poděkovat vám všem za důvěru, protože tohle je opravdu unikátní okamžik, kdy všechny poslanecké kluby tomu návrhu daly svoji podporu a podporují i ty jednotlivé poslanecké návrhy. Takže děkuji a těším se na rozpravu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu. A jako první se hlásí pan zpravodaj do obecné rozpravy - nebo rozpravy. Není obecná, je třetí čtení, pouze rozprava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, dovolte mi, abych jako nově ustanovený zpravodaj tohoto sněmovního tisku vám, ale i hlavně panu předsedajícímu shrnul hlavní body, tak jak procházel tento poslanecký návrh celým legislativním procesem. Bylo řečeno, že se jedná o sněmovní tisk číslo 76. Je to novela zákona číslo 416 o urychlení výstavby, velice zkráceně řečeno. Jedná se o případ, kdy předkladatelem je skupina poslanců, musím říci, že napříč celým politickým spektrem této Poslanecké sněmovny. Důležitá informace je, že vláda s tímto návrhem vyslovila souhlas.

Dne 6. března na 7. schůzi proběhlo první čtení a tento sněmovní tisk byl přikázán jako garančnímu výboru hospodářskému a následně taktéž jako dalšímu výboru ústavněprávnímu. Jak tady řekl můj předřečník, tato poslanecká novela byla řádně projednána po prvním čtení na hospodářském výboru a ústavněprávním výboru. Důležitá informace je, že 30. 5. proběhlo druhé čtení, a vážený pane předsedo, nebyl podán návrh na zamítnutí, což je důležitá informace.

A konečně k pozměňujícím návrhům, které se týkají samotné novely. V souboru pozměňovacích návrhů máme tyto typy pozměňovacích návrhů: je to soubor pozměňovacích návrhů hospodářského výboru, které jsou vedeny pod písmenem A, dále jsou zde pozměňovací návrhy ústavněprávního výboru, které jsou vedeny pod písmenem B. A dále mi dovolte, abych vás informoval, že máme další pozměňovací návrhy, které byly podané ve druhém čtení, a to pozměňovací návrhy pod písmenem C pana kolegy poslance Zahradníka, dále pozměňovací návrhy pod písmenem D pana poslance Ferjenčíka, následně pozměňovací návrhy vedené pod písmenem E pana kolegy poslance Grospiče, v předposlední řadě pozměňovací návrhy pod písmenem F, které byly podány prostřednictvím pana poslance Kolovratníka, a naposledy pozměňovací návrhy pod písmenem G, což jsou návrhy, které byly podány prostřednictvím paní kolegyně poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského.

Takže děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Jaroslav Holík se omlouvá od 12.30 hodin z osobních důvodů.

Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Jan Zahradník, kterému tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, svoje vystoupení jsem rozdělil na dvě části. První spočívá v tom, že splním výzvu z legislativního odboru Sněmovny, který mě vyzval, abych přečetl a seznámil vás s legislativně technickou úpravou k svému pozměňovacímu návrhu, který je evidovaný ve sněmovním tisku jako C1 a C2. Ta legislativně technická úprava zní: V pozměňovacím návrhu pana poslance Zahradníka se v bodě prvním, text 1/49 dává do uvozovek. Takže tím plním povinnost načtení té legislativně technické úpravy.

Připomínám, že mé návrhy jsou vedeny, jak už jsem řekl, pod písmenem C. Spočívají v tom, že navrhuji doplnit mezi ty vybrané komunikace také silnice 1013, 1020, 1/34 a 1/37, tvořící takový okruh kolem republiky a propojující osm krajských měst. Já vím, že je tady nějaká dohoda. Já nechci tu dohodu bourat. Žádám vás o podporu a největší argument pro tu podporu bych našel možná na místě, v které bych úplně nedoufal.

Tady na setkání lídrů českého stavebnictví 4. května tohoto roku předseda vlády, tehdy v demisi myslím, Andrej Babiš řekl doslova - teď budu citovat jeho vystoupení: "Teďka je tam ta čtyřistašestnáctka ve Sněmovně. Určitě já budu podporovat, když tam poslanci načtou ty obchvaty. My chodíme se dívat na ty obchvaty. Břeclav, Přerov, Frýdek-Místek a další věci, Havlíčkův Brod, Rakovník. Už to umím nazpaměť všechno. To je ta brzda," říká pan premiér, "pro normální život lidí i pro investice. Kdyby byl Přerov hotový, tak ta automobilka nebyla na Slovensku, ale na letišti v Přerově. Toto je první krok. Ta čtyřistašestnáctka. Je samozřejmě dobře, že to předložili poslanci všech stran a hnutí ve Sněmovně, a určitě to pomůže, ale není to to zásadní řešení. Zásadní řešení je samozřejmě stavební zákon," říká pan premiér ve svém vystoupení.

Tak já bych netušil někdy, že budu tak důrazně plnit jeho přání. V mém návrhu, který jsem předložil, je vlastně zahrnuto celkem 43 obchvatů měst, obcí a osad na zmíněných silnicích. Tím pádem bych si dovolil požádat Sněmovnu o podporu tohoto mého návrhu, který, jak je vidět, má i podporu lídra hnutí ANO, což bývá obvykle signál, že poslanci tohoto hnutí jeho přání vyslyší a podle jeho pokynu budou hlasovat. Předem tedy děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další je přihlášená paní poslankyně Dana Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, já bych tady chtěla mluvit o svém pozměňovacím návrhu, tedy nejenom mém, ale podali jsme ho společně s panem poslancem Čižinským, a jedná se o výstavbu jezu u Děčína. Tato stavba původně v seznamu dopravních staveb u novely zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury nebyla a byla tam vložena pomocí pozměňovacího návrhu pana poslance Foldyny a paní poslankyně Matušovské.

Vlastně mám k tomu několik důvodů, proč jsme ten pozměňovací návrh podali. My jsme minulý týden ve výboru pro životní prostředí měli kulatý stůl právě k výstavbě jezu u Děčína a tam se mluvilo nejenom o ekonomických dopadech, ale také o dopadech na životní prostředí a vůbec na efektivitu té případné investice. Ale já se budu držet životního prostředí, protože to je moje pozice jako předsedkyně životního prostřední v Poslanecké sněmovně. (Veliký hluk v sále.)

Výstavba jezu u Děčína by významně poškodila životní prostředí. Jde tam hlavně o Naturu, území -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás na chviličku přeruším a poprosím kolegy a kolegyně o klid v sále, abychom se slyšeli.

 

Poslankyně Dana Balcarová: - Natury 2000, které je chráněno v rámci Evropské unie.

A co je podle mě takový velmi závažný argument, že v tuto chvíli Ministerstvo životního prostředí připravuje kompenzační opatření, které by mělo být hotovo 30. června, takže v tuto chvíli není vůbec jisté, jestli půjde kompenzovat poškození životního prostředí, které by vzniklo právě výstavbou jezu u Děčína. Takže schválit dneska stavbu, o které není vůbec rozhodnuto z pohledu životního prostředí, si myslím, že je velmi nevhodné. Současně od roku 2005 probíhá řízení EIA a několikrát bylo přerušeno a v tuto chvíli právě se čeká na Ministerstvo životního prostředí. Takže schvalovat stavbu, která vůbec nevíme, jestli se bude dát realizovat, mi přijde velmi nešťastné. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vyvrátit několik málo nepravd, které tady zazněly. Zaprvé Ministerstvo dopravy, když zpracovávalo projekt splavnění Labe a vodní stupeň Děčín, muselo zpracovat také efektivitu. A ta vložená investice má návratnost 12 let. Jestli máte nějakou jinou investici, která v hodnotě 3,5 miliardy, protože ten samotný jez bude stát zhruba 3,5 miliardy a 1,5 miliardy bude stát obnovitelný zdroj elektrický, to znamená vysoce ekologická záležitost, tedy 5 miliard korun, jestli máme někde propočítáno, že umíme 5 miliard korun vrátit do 12 let, tak klobouk dolů.

Když hovoříme o ekologii, podívejte se, na přelomu té éry, která tady skončila rokem 1989, se výrazně bojovalo proti Gabčíkovu-Nagymaros, tam se dělaly demonstrace, zejména ze zahraničí. A argumentovalo se, jaký to bude zásah do životního prostředí. Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné.

To, že EIA přerušily státní organizace, a tím myslím CHKO Labské pískovce, to je poněkud úsměvné, když se podíváte na loď, která jede naložena na 180 centimetrů a veze 750 tun materiálu, to znamená, na té lodi jsou dva lidi a jeden motor, tak tento náklad by vezlo téměř 40 kamionů, 40 motorů a 40 řidičů. Prosím vás, to jsou velmi liché argumenty.

Podpořme výstavbu splavnění Labe, protože naši předkové už investovali do vodní cesty 170 miliard korun. Děkuju.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Grospič.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolil bych si vás také poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je zařazen pod písmenem E a týká se přílohy k výše uvedenému návrhu zákona č. 416/2009 Sb., kde by se v bodě číslo 2 dráhy doplnilo u drah nekonvenčních na konec také text "železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Milovice - Mladá Boleslav".

Tato věc se týká už dlouhodobého problému, který se týká spojení Prahy s Turnovem a Libercem přes Mladou Boleslav. Jedná se o konvenční železniční trať, která však svou kapacitou nevyhovuje dnes potřebám jak provozu osobní dopravy, rychlého spojení s Libercem, s Mladou Boleslaví, ale ani kapacitní přepravě pro automobilové závody v Mladé Boleslavi. V současné době prochází rekonstrukcí trať alespoň s částečnými úpravami mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví, zkapacitnění výhyben, avšak to samo nepostačuje řešení nákladní přepravy a výrazně to omezuje přepravu osobní.

Vzhledem k této věci bylo vypracováno již několik studií a variant a v současné době studie, která pracuje se Všejanskou spojkou, prochází svým posuzováním. Ovšem z hlediska posuzování záměrů a vhodnosti ze strany Evropské unie zde došlo k tomu, že byla posuzována pouze lokální osobní přeprava, nikoli dálková osobní přeprava a zcela byl pominut faktor nákladní železniční přepravy, která je limitující a stěžejní pro tuto trať. Myslím si, že tím, že by výstavba Všejanské spojky, která by urychlila spojení Prahy s Mladou Boleslaví, Turnovem a Libercem a pomohla zkapacitnění této přepravy jak osobní, tak nákladní ve směru na velice vytíženém severním koridoru, by pomohla a posunula tuto věc dále, aby se z úvah a záměrů začala realizovat i vlastní projektová dokumentace a potom i výstavba této důležité železniční stavby.

Tímto vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu. (V sále je stále hluk.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Kolovratník se hlásí do rozpravy. Prosím. A opravdu vás poprosím o klid v sále. Jestliže někdo potřebuje diskutovat, nechť tak činí v předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Hlásím se do rozpravy, abych řekl dvě věci - první bude reakce teď na tu předešlou diskusi k tomu pozměňovacímu návrhu týkajícímu se vodních děl a v druhé části ještě přednesu legislativně technickou úpravu.

K té vodě, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Teď jsem se díval do podkladů a tohle je důležité, abyste věděli. Když jsme v průběhu těch mnou avizovaných pěti měsíců ten zákon, tu novelu chystali a hledali tu citlivou politickou dohodu, tak jen pro vaši představu úvodní návrh ze strany ŘVC, jaká všechna vodní díla by v tom seznamu prioritních staveb měla být, byl nejen plavební stupeň Děčín nebo Přelouč, ale byla to třeba plavební komora Rohatec na Baťově kanálu, plavební komora Bělov, lodní zdvihadlo Slapy na Vltavě, zdvihadlo Orlík atd. A třeba tohle chci říci - to je součást toho citlivého politického kompromisu, že tyhle všechny velké seznamy jsme zkrátka zúžili, zkrátili a dospěli k dohodě všech klubů, že tam zůstanou aspoň jenom ta dvě řekněme strategická díla.

Ještě chci také připomenout, netýká se to celého zákona, ale pouze toho jednoho jediného ustanovení o tzv. mezitímním rozhodnutí neboli předběžné držbě. Takže takhle to vnímám já, že je to opět nějaký kompromis. A respektuji kolegy, jejichž názor je třeba více proekologický nebo mají na ta díla trošku jiný pohled. Ale jak jsem řekl, nemůžeme se přiblížit na sto procent, nebo dosáhnout sta procent, můžeme se jenom přiblížit.

A svoji argumentaci chci ještě opřít o oficiální zprávu, argumentaci z Pardubického kraje, kde v tomto týdnu v úterý zasedalo Zastupitelstvo Pardubického kraje a naprostou shodou velkou většinou mezi koalicí, opozicí, všemi stranami, které v tom zastupitelství jsou, přijalo usnesení, kde žádají, nebo můžeme říci prosí, apelují na Sněmovnu, aby žádné veřejně prospěšné stavby na území Pardubického kraje, myšleno tedy právě onen plavební stupeň, nebyly pozměňovacím návrhem z toho seznamu vyjímány, minimálně proto, a už jsme tady o tom hovořili, že v Pardubickém kraji probíhá, chystá se ten velký projekt multimodálního uzlu. Takže tolik k věci té vody.

A teď si ještě dovolím načíst legislativně technickou úpravu. Ta se týká usnesení hospodářského výboru bodu 23 Účinnost, který v tuto chvíli říká, že účinnost bude tedy okamžitá, resp. pátým dnem po vyhlášení, a odkládáme tam pouze jeden jediný bod, a to je právě bod těch tzv. specializovaných, ne stavebních, ale vyvlastňovacích úřadů, které budou na krajích, na krajských úřadech. Je to z toho důvodu, aby se samosprávy a ti úředníci stačili přichystat personálně a kompetenčně, a aby ta legislativní úprava byla přesnější, tak zní ten návrh v usnesení hospodářského výboru takto: bod 23 Účinnost se text "o příslušnosti k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění" nahrazuje textem "§ 2e". Takže je to jenom zpřesnění odvolání toho, který paragraf nebo která část by měla mít odloženou účinnost. Nemění to obsah nebo logiku žádného návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Balcarová. Dovolte mi přečíst ještě několik omluv. Pan poslanec Volný se omlouvá od 12 hodin z pracovních důvodů. (Poslankyně Balcarová: Děkuji za slovo.) Vteřinku, jenom dočtu omluvu a zmáčknu vám časomíru. A pan poslanec Martin Kupka se omlouvá od 9 do 11 z pracovních důvodů. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já bych chtěla prostřednictvím pana předsedajícího reagovat na pana předkladatele pana poslance Kolovratníka. A to se týká dopravních vodních staveb. Co já vím, tak impulsem pro celou novelu k tomuto zákonu bylo, že byl problematický výkup pozemků okolo těch dopravních staveb. A cílem bylo vlastně urychlit ty procesy, které zpomalovaly výstavbu páteřních dopravních staveb. V tom seznamu vůbec dopravní vodní stavby nebyly, ty se tam ocitly až pomocí pozměňovacího návrhu. Takže není pravda, že by ta skupina, která na tom pracovala těch šest měsíců - a já si toho velmi vážím, že tady vznikla taková iniciativa v Poslanecké sněmovně, že napříč politickými stranami se dokázala zpracovat novela, na které byla absolutní shoda. Ale právě ty pozměňovací návrhy se tam dostaly dodatečně - nebo pardon, do toho seznamu se dostala dodatečně tato vodní díla. Jsou to poměrně velká vodní díla, budou mít zásadní dopad nejenom na životní prostředí, ale i na ekonomiku. A vlastně nevidím důvod, proč na tom seznamu jsou.

Já bych docela ráda, kdyby mi pan předkladatel mohl vysvětlit, proč je nutné mít tyto dvě vodní stavby v tom seznamu. Co je důvodem? Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl promluvit ke třem pozměňovacím návrhům. Za prvé považuji za velmi rizikový pozměňovací návrh B1, který prošel ústavněprávním výborem na návrh kolegy Bendy, kde se zavádějí ty lhůty pro vyjádření dotčených orgánů. Já chápu snahu zrychlit vydávání těch rozhodnutí, nicméně ta pasáž, která říká, že pokud správní orgán to rozhodnutí nevydá do 60 dnů, tak automaticky je přijato rozhodnutí kladné, a navíc není možné, aby to podal dodatečně. Já bych to ještě chápal, pokud by měl možnost kdyžtak doplnit to stanovisko, pokud ho předtím nevydal. Ale vidím tady zaprvé obrovské riziko korupce, protože je daleko snadnější prošvihnout nějakou lhůtu než dát zcela opačné stanovisko. A myslím si, že to může mít velký dopad na občany. Takže doporučuji pro tento návrh nehlasovat.

A pak bych chtěl stručně odůvodnit své dva pozměňovací návrhy. Zaprvé vás prosím o podporu návrhu D1, který zajišťuje práva občanů ve vztahu k doručování. Myslím si, že ta obecná úprava doručování je plně postačující, a ve chvíli, kdy se vyvlastňují pozemky, mi nepřijde vhodné doručovat vývěskou. A co se týče stavby přes Slavíkovy ostrovy v Přelouči, skutečně nevidím ekonomické opodstatnění té stavby. Pokud ekonomické opodstatnění existuje, tak snad bude možné tu stavbu postavit i v běžném režimu a nepotřebujeme přijímat speciální zákon o urychlení té stavby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Benda do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bez přednostního práva - nikdo se nehlásil, ale to nevadí. Já bych chtěl oponovat svému předřečníkovi. Myslím, že na té novele je klíčová právě ta fikce souhlasu, aspoň z pohledu občanských demokratů. A je to věc, která může výrazně zrychlit přípravu staveb. Ten paragraf tam není proto, aby se ty úřady nevyjádřily. To je špatný výklad. Přece ony mohou souhlasit a mohou nesouhlasit. Je to na tom úřadu. Jde jen o to, aby se neopakovala situace z dneška, kdy se čeká na stanovisko dotčeného orgánu státní správy 9, 12, 15 měsíců. Ten paragraf nepředjímá, jaké bude to stanovisko. Jenom stát - a my bychom měli řešit stát - našel slabé místo, kde to zdržuje stát sám sobě. Ne nikdo jiný. A tohle udělat určitě můžeme, máme a podle našeho názoru i musíme.

A teď k té příloze a k těm stavbám. Celá ta příloha se týká - a už to říkal i zástupce předkladatelů pan poslanec Kolovratník - pouze jedné jediné části, o které vlastně nevíme, jak bude v praxi fungovat. Optimisté říkají, že to hodně pomůže, my realisté říkáme, že to zůstane tak, jak to je, a pesimisté tvrdí, že se to vlastně vůbec nevyužije a že to je jenom něco napsaného v zákoně. Ale máme dohodu, že hospodářský výbor jednou za rok projedná souhrnnou zprávu státních investorských organizací o tom, jak často a s jakým výsledkem tento paragraf použily. Ale o tom, jestli některá stavba bude na silnici, na železnici nebo na vodě, rozhoduje vláda. Kterákoli vláda, která dělá investiční plán, ŘSD, v tomto případě Ředitelství vodních cest - ŘVC, nebo SŽDC. Bez ohledu na to, co v té příloze bude nebo nebude.

Mně připadá skoro zbytečné tady svádět velký souboj o to, co v tom seznamu bude nebo nebude, protože my jsme k tomu kompromisu přistoupili, podle našeho názoru je příliš široký. Návrh občanských demokratů byl, aby tam byly pouze silnice. Ale pak se tam přidaly železnice, většinově, to jsme akceptovali. A pak se velmi těžko argumentuje, když tam jsou i železnice, proč tam nejsou stavby na vodě. To je asi odpověď na to, jak se to tam ocitlo. Kdybychom vás přesvědčili, a to se nám nepovedlo, abychom vytipovali klíčové silniční stavby, na kterých by se mohl ten institut vyzkoušet během příštích dvou let, tak bychom si tu debatu ušetřili. Já myslím, že rozhodneme hlasováním, jestli z toho seznamu něco ubude nebo něco přibude. Ale z hlediska dopadu toho zákona to není opravdu to rozhodující.

Každá vláda může zastavit přípravu kterékoli investiční akce. A naopak, každá vláda může rozběhnout přípravu akce, která v tom seznamu není. A pokud se podíváme do statistik, jak jde příprava, tak tenhle institut slouží až v té úplně poslední fázi. A slouží v okamžiku, připadá do úvahy v okamžiku, kdy dochází k nedohodě o ceně. A to se může stát na stavbách, které tam nejsou uvedeny, nebo naopak na těch stavbách, které tam jsou uvedeny, se ten institut třeba vůbec nepoužije.

Tak já bych se přimlouval za to, abychom především podrželi tu fikci souhlasu. To je věc, o které si myslím, že skutečně může zrychlit přípravu. A u těch jednotlivých staveb, my jsme připraveni ten kompromis podpořit. Možná budeme podporovat i některé pozměňující návrhy, ale vlastně pro naše finální rozhodnutí nebude mít vliv, jak dopadnou jednotlivé pozměňující návrhy. My ten zákon jako celek podpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Onderka.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, trošku mi vzal z úst argumenty kolega Stanjura. Já bych chtěl podpořit, co tady řekl. K výhradám ke kolegyni ze strany Pirátů je potřeba říci, že my neschvalujeme žádnou stavbu tímto zákonem. My pouze řešíme situaci, kdy dlouhodobě není k dispozici zákon o liniových stavbách. A zde máme nějakou berličku toho, aby se nám liniové stavby v České republice pohnuly, urychlila se jejich příprava.

Ta dohoda byla opravdu velmi křehká. Byla křehká napříč politickými stranami. A já bych zde mohl taky vyjmenovat další část staveb dopravního charakteru, které bychom jako sociální demokraté rádi v tomto seznamu viděli. Důležitá je jedna zásadní informace: Jednou za rok projedná hospodářský výbor a jednou za dva roky, jak jsme se domluvili, můžeme tento seznam upravovat. Já bych vás chtěl všechny požádat, abychom tuto křehkou dohodu nelikvidovali. Abychom podpořili jednotlivé náležitosti, které odsouhlasil hospodářský výbor a na čem jsme se domluvili napříč politickým spektrem. Takhle bude postupovat sociální demokracie. A já děkuji všem, kteří se na této novele podíleli. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Pan poslanec Řehounek se omlouvá z celého jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Levová se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Milan Chovanec se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů. Pan ministr Toman se omlouvá z dnešního dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Petr Pávek se omlouvá mezi devátou a desátou z důvodu jednání.

Další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Benda, poté pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem jen krátce zareagovat na kolegu Ferjenčíka, na ty obavy kolem fikce souhlasu. Já pokládám fikci souhlasu, a nejen v tomto návrhu, naopak tady jsem říkal, že bych ji pokládal za rozumné vyzkoušet. Jestli to udělá nějaké zásadní problémy, jestli to povede k nějakým zásadním problémům. A jinak si myslím, že to je věc, kterou bychom měli posléze promítnout do celé veřejné moci. Veřejná moc musí rozhodovat a nemůže si ponechávat nekonečné časy na to, aby všechny zdržovala a říkala: my ještě přemýšlíme, my ještě dumáme, my si ještě necháváme zpracovávat to či ono.

Když se podíváte, jak dlouho se v Čechách staví cokoli, kolik na to potřebuji razítek, kolik na to potřebuji vyjádření, a ještě na ně všichni mají nekonečně dlouhý čas, tak přece vidím, že mně to jako ekonomiku celkovou neuvěřitelně poškozuje, a měli bychom se tomu bránit.

A pokud se tady mluví o nějaké korupci. Ústava České republiky v jednom z nejdůležitějších zásahů veřejné moci zná fikci souhlasu. K návrhu zákona, který je předložen poslanci, senátory nebo kraji, má vláda přesně 30 dní na to, aby se vyjádřila. A platí, že pokud se nevyjádří, a řekl bych, že návrh zákona je opravdu důležitější věc než nějaké stanovisko nějakého dotčeného orgánu veřejné moci, platí, že když se do 30 dnů nevyjádří, souhlasila. Je to věc, kterou zná náš ústavní systém, a myslím si, že bychom naopak ji měli zavádět velmi striktně do všech řízení před státem.

A tady je to právě jenom pokus, protože se jedná o podstatné věci, o věci ve veřejném zájmu, věci vymezené přímo zákonem, zkusit, jestli to bude fungovat. Pokud zjistíme, že to fungovat bude, a já věřím, že to fungovat bude, že to prostě donutí ty úřady, aby si na všechno nedávaly nekonečné časy, tak pak říct: ano, toto platí pro každé řízení, každé stavební řízení. Nemůžeme zdržovat jenom proto, že orgány veřejné moci jsou neefektivní, nebo dokonce někdy záměrně nečinné nebo pod nějakým tlakem nečinné.

A to, co bylo řečeno o korupci, to mohu říci naprosto stejným způsobem obráceně. Ano, může někdy být někdo donucen nebo nucen nebo přemlouván nebo podplacen k tomu, aby rozhodnutí nevydal. Stejně tak, a děje se to dnes a denně, minimálně veřejným tlakem jsou mnozí nuceni k tomu, aby rozhodnutí resp. stanovisko zdržovali, ještě to posuzovali, ještě... To všechno stojí peníze. A všechno stojí peníze ty stavebníky. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan předseda Kalousek bude muset ještě chvíli vyčkat, máme zde faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Ferjenčík, poté paní poslankyně Balcarová. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Mně nutně nevadí ta lhůta. Myslím si, že je v pořádku, aby státní orgány měly lhůtu na to, aby vydaly rozhodnutí. Já mám problém s odstavcem "K případnému později vydanému závaznému stanovisku se nepřihlíží." To znamená, že ve chvíli, kdy třeba i z objektivních důvodů nějaké vyjádření potrvá delší dobu, místo toho, aby po těch dvou měsících se ten proces normálně rozběhl a bylo možné to stanovisko dodatečně doplnit, tak to možné nebude. A to je to, co mi vadí.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka paní poslankyně Balcarová. Máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Já jsem nedostala odpověď od pana předkladatele Kolovratníka, zeptám se ho ještě jednou. Doufám, že mě poslouchá... Prima.

Impulsem pro tu novelu bylo urychlit a zjednodušit získávání pozemků pro výstavbu páteřních silnic a tratí železnice. Šlo tam vlastně tyto dva typy páteřních komunikací, to je železnice a silnice, a to proto, že výstavba této dopravní infrastruktury je ve veřejném zájmu, to znamená, slouží lidem.

Co se týká těch vodních staveb, tam nevidím vlastně ani jeden z důvodů, proč se ta novela dělala, protože výstavba těch vodních děl přinese možná, možná, nějakou výhodu pro byznys, pro rejdaře a pro ty, kteří splavují zboží po vodě. Ale jaký by to mělo přínos pro lidi jako takové, to si nedovedu představit. Takže tento důvod veřejného zájmu zpochybňuji, co se týká těch vodních staveb. A potom, tam není žádný problém s pozemky. My jsme vlastně analyzovali, komu patří pozemky v okolí těch dopravních vodních plánovaných staveb, a tam nevidím žádný problém, který by mohl nastat s výkupem těch pozemků.

Takže se znovu ptám, proč jsou tyto dvě stavby na tom seznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan předkladatel chce reagovat v rámci faktické poznámky. Takže pan poslanec Kolovratník s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Nacher.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já budu reagovat rychle, ať je ta interakce blesková, nepřerušená.

Za prvé, co se týká těch dvou vodních děl, já to respektuji, ale myslím si, že je to prostě rozdíl toho filozofického náhledu nebo pohledu na věc. Jestliže paní poslankyně řekne, že je to jenom byznys rejdařů nebo nějakých soukromých firem, podle mě je to podpora ekonomiky.

Pokud mluvím například za ten pardubický region, a je tam zcela vážně opravdu podloženo seriózními analýzami a průzkumem trhu, že zájem o vodní cestu bude, plánujeme tzv. multimodální logistický uzel, tedy překladiště mezi vodou, železnicí, silnicí atd., jediné místo v republice, kde se spojí všechny čtyři dopravní mody - no tak já v tom prostě vidím podporu ekonomiky. Firem, které jsou úspěšnější, které vyvážejí, které jsou třeba levnější a konkurenceschopnější i na evropském trhu ve srovnání s firmami zahraničními. Já to respektuji, ale je to jiný pohled. To přece není jen byznys několika soukromníků, to je ekonomika. Jsou to firmy, které platí daně, odvádějí daně do státního rozpočtu atd.

Co se týká těch pozemků, tam nesporuji, nejsem v takovém detailu, to říkám korektně, jako vy. Ale uvědomte si, že politika je také o symbolech. A jenom to, že se tyto dvě stavby objevují v seznamu prioritních staveb, a opakuji, ten seznam se týká pouze jednoho pozměňovacího návrhu, té práce se získáním pozemků, tak je to i do jisté míry nějaký symbol. Nic asi víc bych za tím nehledal.

Ale chci říci ještě jednu důležitou věc k panu poslanci Ferjenčíkovi, k těm obavám, ať už tedy z toho hromadného doručování, anebo té fikce souhlasu. To jsem zapomněl říci v úvodu. Je to strašně důležité. My jsme všechno dopracovali do té finální verze, jak je teď před vámi předložena. Já jsem to konzultoval s ústavním právníkem Františkem Korbelem. Věřím, že většina z vás ho zná, je to člen Legislativní rady vlády, je to člověk, který se pohyboval právě v těch občanskoprávních kruzích a je tak filozoficky naladěn, a on mi řekl: toto bude fungovat, toto pomůže, ale zároveň je to férové a vyvážené vůči lidem. (Upozornění na čas.) A to je pro mě absolutní záruka té kvality. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, dvě minuty byly vyčerpány. Další faktická poznámka, pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Holík. Prosím.

 

Poslanec Patrik Nacher: Pěkné dopoledne, děkuji za slovo. Ač nechtě, musím reagovat na kolegu Ferjenčíka. No, fikce souhlasu - to, co řekl, že mu vadí, bych já nazval fikce souhlasu s výjimkou, což je takový oxymoron. Buď tam ta fikce souhlasu je, anebo tam není. Ale aby tam byla fikce souhlasu a zároveň by tam byla ještě nějaká další podmínka, která by se musela splnit, tak si myslím, že by to ten účel nenaplnilo.

Já jsem si nechal udělat takový životopis stavby, bych to nazval, a k překvapení některých kolegů, a kolega Ferjenčík to musí určitě vědět, protože byl zastupitelem v hlavním městě Praze, tak samotná stavba - to se bavíme o bytovém domě, nebavíme se o něčem, co je mnohem složitější, o těch liniových stavbách - tak samotná stavba trvá pětinu té celé doby. Čtyři pětiny trvá to vyřizování, ta administrativa. Teď to myslím v dobrém, ale nerozumím těm výtkám, protože když chceme ty věci urychlovat, protože to u nás trvá neuvěřitelně dlouho, tak je kritika, že se ten nástroj nenajde. Tady se nějaký ten nástroj našel, napříč politickým spektrem, jak řekl kolega Kolovratník, je to unikátní novela, která je podporována skoro všemi kluby, nebo skoro všemi, a zase je něco špatně. Takže já teď trochu nerozumím té motivaci. My jsme tady něco posunuli dopředu, zaplať pánbůh za to, protože to, jakým způsobem to u nás v České republice funguje, si myslím, že je neuvěřitelné. Že je neuvěřitelné, abychom čtyři pětiny času trávili tím, než se vůbec kopne někam do země. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka. Pan poslanec Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové a vážený pane předsedo, dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na slova kolegyně Balcarové. Jsem ze Zlínského kraje a částí tohoto kraje prochází tzv. Baťův kanál. Samozřejmě ten kanál má obrovský ekonomický přínos, ale má také přínos rekreační. Takže bych vás pozval, přijeďte někdy k nám. Provedu vás a uvidíte, kolik lidí tento kanál využívá k rekreaci.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a přihlášena je paní poslankyně Balcarová.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo. Děkuji panu kolegovi Holíkovi za pozvánku, určitě ráda přijmu. Okolí krásných řek mám velmi ráda a možná právě proto se zasazuji o to, aby okolí Labe v okolí Děčína bylo zachováno, protože je to jediný evropský veletok, který v tom území má přírodní charakter. Z rekreačního hlediska je to naprosto nezastupitelné a nic takového nikdo jiný nemá a výstavbou jezu by se to území částečně zničilo. Právě pro tu rekreační kvalitu já i podávám ten pozměňovací návrh k Děčínu, kdy v tuto chvíli okolo vede cyklostezka. Všichni, kdo to znáte, určitě víte, jak je to tam nádherné a unikátní. A byla bych ráda, kdyby tento unikátní charakter byl zachován právě i pro tu rekreaci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou se nejprve hlásil pan poslanec Kubíček, poté pan poslanec Foldyna. Prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych vrátit tuto debatu na platformu třetího čtení. Já vás o to prosím. Respektuji, že tady někdo podává svůj pozměňovací návrh a ještě tady v tom třetím čtení o něm něco řekne, ale my jsme se dostali zpátky do úrovně druhého čtení. Ve druhém čtení jsme měli dostatek času na to to projednat. Dlouhou dobu to procházelo výbory. Prosím vás, vraťme se k podstatě třetího čtení. Děkuji. (Potlesk v sále.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Foldyna. Poté pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Připojuji se k tomu, co řekl teď předřečník. Myslím si, že už druhé čtení proběhlo a v této chvíli bychom měli hlasovat. Nicméně o tom přírodním charakteru. Samozřejmě, ten přírodní charakter byl ale zhruba před 120 lety upraven, řeka byla vybavena příčnými hrázemi a dalšími, čili ten přírodní charakter už dávno není jen přírodním charakterem. Je to zbožné přání ekologických aktivistů, kteří házejí vidle do českého národního hospodářství a poškozují i tu přírodu, protože přeprava zboží, která stále narůstá, zatěžuje českou ekonomiku i ekologii mnohem víc než výstavba vodního díla. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další faktická poznámka, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Přestože nesouhlasím s pozměňovacími návrhy, které přicházejí ze strany Pirátů, tak se jich musím ale zastat, že ve třetím čtení máme debatovat tak, jak dneska debatujeme. Je to legitimní, pozměňovací návrh se podává v podrobné rozpravě ve druhém čtení, načež vznikne stanovisko garančního výboru. Myslím, že je legitimní, - a já jsem jeden z navrhovatelů - aby se kdokoli z vás ptal navrhovatelů. Já to velmi často chci po ministrech a jsem nespokojen, když neodpovídají, tak u poslaneckého návrhu věřím, že mohu za navrhovatele aspoň částečně odpovídat já. Mně to vůbec nevadí. Kam zase spěcháte? Je to naprosto legitimní debata, ve které se reaguje.

Každý z těch, který podal pozměňovací návrh, se snaží získat podporu pro své stanovisko, dává argumenty. My, kteří třeba ten pozměňovací návrh nepodpoříme, dáváme protiargumenty. Ale prosím vás, neříkejme si, na to jsme fakt alergičtí: honem ukončeme rozpravu, pojďme už hlasovat. Kam tak spěcháte? Času máme dost. Máme tady vládu v demisi skoro sedm měsíců, nebo měli jsme skoro sedm měsíců vládu v demisi, tak ještě určitě jsme schopni pár minut o tom debatovat. A nejvíc kouzelné je, když se nikdo nehlásí do rozpravy, když pak přijde jeden, druhý, třetí poslanec a za sebou, když se nikdo nehlásí, říká: prosím vás, už se nehlaste.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádnou faktickou poznámku, takže pan Kalousek do rozpravy.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dovolte jenom naše stanovisko. Především bych chtěl velmi poděkovat té skupině poslanců, především z hospodářského výboru, že pracně, poctivě a velmi obtížně hledala kompromis tak, aby se na něm shodla celá Poslanecká sněmovna. My se všichni samozřejmě shodneme na tom, že legislativa k výstavbě liniových staveb požaduje změnu. Pro všechny z nás je to důležité. Ale kdybychom psali ten návrh zákona jeden každý ten klub, tak by ty zákony byly samozřejmě úplné jiné. Velmi by se od sebe lišily, koneckonců několik parciálních pokusů tady v minulosti bylo a všechny ztroskotaly.

K dnešnímu dni se tedy podařilo, že máme nějaký návrh, na kterém jsme schopni se všichni shodnout, a to logicky předpokládá kompromisy, které se někomu líbí, nebo někomu nelíbí, ale to nesmí být důvod k nepřijetí tohoto zákona. Ta dohoda je v tuhle chvíli nejdůležitější ze všeho. Všichni ministři dopravy v minulosti, a ze značné míry oprávněně, si stěžovali na brzdu, kterou znamená stávající legislativa, a přáli si její změnu. Přejeme si ji my všichni. To znamená, my bychom si také některé věci přáli jinak.

Teď riskuji, že si nahněvám pana poslance Foldynu, ale kdyby bylo po mém, tak tam samozřejmě ta vodní díla nejsou. Té studii o tom, jak pomůžou naší ekonomice, věřím asi tak, jako věřím deset let staré studii Pricewaterhouse o tom, jak vyděláme na olympiádě v Praze. To nic nemění na tom, že jsme připraveni dodržet stanovisko hospodářského výboru jako nezbytný kompromis k celkové dohodě. Ta má obrovskou hodnotu, protože my v podstatě v tuhle chvíli nic konkrétního nerozhodujeme. My jenom poskytneme vládě nástroj k tomu, aby její rozhodnutí mohla být rychleji realizována. Kdybych byl členem vlády, nikdy bych nezvedl ruku pro vodní dílo Děčín nebo Přelouč, ale tím, že umožníme zařadit toto dílo na ten seznam, to rozhodnutí neděláme. To rozhodnutí bude dělat exekutiva. My jenom poskytujeme instrumenty na to, aby mohla svá rozhodnutí realizovat rychleji. Nic víc, nic míň.

Ještě jednou děkuji té skupině poslanců a my podpoříme stanovisko hospodářského výboru.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní do rozpravy paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, Starostové a nezávislí vítají tento okamžik, kdy, doufejme, že společně podpoříme tento zákon, který má za cíl urychlit výstavbu dopravní infrastruktury. Myslím si, že čas ukáže, zda jsme vykročili správným směrem, a já pevně věřím, že se toto potvrdí. Za náš klub mohu říci, že jsem také ráda, že se do zákona prostřednictvím pozměňovacího návrhu dostává ustanovení, že pro některé drobnější stavby nebude potřeba závazného stanoviska odboru územního plánování, který se tam dostal, tento pozměňovací návrh, poté, co Sněmovna zamítla náš návrh, který toto také upravoval, a za to jsem moc ráda.

Závěrem mi dovolte říci: Myslím, že kolega Kolovratník se své funkce ujal velmi dobře, a za podpory všech ostatních kolegů z jednotlivých klubů jsme dnes ve třetím čtení. Já jsem se toho jednání zúčastnila a musím říct, že to byl docela - promiňte mi to slovo - fofr. A z mého pohledu musím říci, že takto závažné zákony, pokud jdou zákonem poslaneckým, tak to není úplně pravé ořechové. Proto mě mrzí, že pan ministr dopravy Ťok se tomu nevěnoval v tom svém předchozím volebním období, a doufám, že do budoucna, co se bude týkat dopravní infrastruktury, se Ministerstvo dopravy - promiňte opět v uvozovkách - poprsí a bude dávat zákony vládní.

Já bych také ráda poděkovala všem, kteří se zúčastnili na procesu tvorby tohoto návrhu, a Starostové a nezávislí podpoří tento zákon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se prosím někdo ještě do rozpravy? Není tomu tak. Rozpravu končím. Ptám, se zda je zájem o závěrečná slova. Zájem o závěrečná slova není. Takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám navrhl proceduru hlasování, která vychází z usnesení hospodářského výboru, samozřejmě po diskusi s legislativním odborem Kanceláře sněmovny. Procedura hlasování by vypadala následujícím způsobem:

Za prvé bychom hlasovali o legislativně technických připomínkách. Tady připomínám, že jsou pouze dvě, jak ze strany pana poslance Kolovratníka, tak ze strany pana poslance Zahradníka. Následně bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu ústavněprávního výboru B2. Za třetí, pozměňující návrh ústavněprávního výboru B1. Za čtvrté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F2. Za páté, pozměňující návrh pana poslance Zahradníka, což je C1 a C2. Za další, pozměňující návrh pana poslance Ferjenčíka D1 a následně D2. Za další, pozměňující návrh pana poslance Grospiče. Za deváté, pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F3. Za desáté, zde se jedná o společný návrh paní poslankyně Balcarové a Čižinského, což je označeno pod bodem G. Za další bychom hlasovali o pozměňujících návrzích hospodářského výboru ve znění všech pozměňujících návrhů, které, předpokládám, budou odsouhlaseny. Předposlední bod bude pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka F1. A jako poslední bychom hlasovali o návrhu jako celku.

Samozřejmě bych vás chtěl poprosit, pane místopředsedo, abyste tuto proceduru hlasování nechal odhlasovat, resp. aby se k tomu Poslanecká sněmovna vyjádřila. Dopředu avizuji, že jsem si dal práci a před každým pozměňujícím návrhem vás v jedné větě seznámím, o čem vlastně ten pozměňující návrh je, abyste všichni dobře věděli, o čem se hlasuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přistoupíme ke schválení procedury, tak jak byla vámi navržena, a to hlasováním.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru navrženou panem zpravodajem? Kdo je proti?

Hlasování číslo 57, přítomno 160 poslanců, pro 154, proti nikdo. Procedura byla schválena. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji vám, pane místopředsedo. Tudíž budeme pokračovat podle schválené procedury hlasování.

Začínáme bodem číslo 1, což je odsouhlasení legislativně technických připomínek. Já už je číst nebudu, byly tady řádně načteny. Jedná se o připomínky pana poslance Kolovratníka a pana poslance Zahradníka. Mé stanovisko - doporučuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Souhlasné.) Ano.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 58, přítomno 160 poslanců, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Druhé hlasování - jedná se o pozměňující návrh ústavněprávního výboru označený písmenem B2. Jen pro vaši informaci, jedná se o vypuštění bodu A4, což je vyloučení závazného stanoviska územního plánování. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Silně doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 59, přihlášeno 160 poslanců, pro 155, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přikročíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu.

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňující návrh je pozměňující návrh taktéž ústavněprávního výboru označený písmenem B1. Tady bych chtěl upozornit vás všechny, že se jedná o fikci souhlasu, o které jsme tady před malou chvílí diskutovali. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím stanovisko navrhovatele. (Jeden ze zásadních momentů - silně doporučuji.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 60, přihlášeno 160 poslanců, pro 137, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním by byl bod označený písmenem F2. Jedná se o pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. Pro vaši informaci, jedná se o vyjmutí EIA z fikce souhlasu. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 61, přihlášeno 160 poslanců, pro 154, proti 1. Návrh byl přijat. Přistoupíme k dalšímu pozměňujícímu návrhu.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňující návrh předložil pan poslanec Jan Zahradník. Je označen písmeny C1 a C2. A pro informaci, o co se jedná, jsou to tabulky rozšíření staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 62, přihlášeno 160 poslanců, pro 23, proti 111. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bude pozměňující návrh, který předložil pan poslanec Ferjenčík. Je označen písmenem D1. Jedná se o zrušení pozměňujícího návrhu A1, který je obsažen v hospodářském výboru. A je to problematika týkající se doručování vyhláškou, o které jsme tady taktéž diskutovali. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 63, přihlášeno 159 poslanců, pro 20, proti 127. Tento pozměňující návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Další pozměňující návrh byl opět předložen panem poslancem Ferjenčíkem. Je označen písmenem D2. A jedná se o vyškrtnutí plavebního stupně Přelouč ze seznamu staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Totožně - nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 64, přihlášeno 160 poslanců, pro 19, proti 111. Ani tento pozměňující návrh nebyl přijat. Přejdeme k dalšímu.

 

Poslanec Jan Bauer: Další pozměňovací návrh předložil pan poslanec Grospič. Je označen pod písmenem E a jedná se o rozšíření tabulky staveb o některé vyjmenované železnice, přípravu staveb a tak dále. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65. Přihlášeno 159 poslanců, pro 19, proti 111. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním bude návrh poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F3, jedná se o zpřesnění textu definice železničního uzlu u Ostravy. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje tento návrh.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Dalším hlasováním se vypořádáme s pozměňovacím návrhem paní poslankyně Balcarové a pana poslance Čižinského. Je označen pod písmenem G. Pro vaši informaci - jedná se o vyškrtnutí plavebního stupně Děčín ze seznamu staveb. Stanovisko hospodářského výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Nedoporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67. Přihlášeno 158 poslanců, pro 17, proti 15. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Též děkuji. Dalším hlasováním bychom se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy hospodářského výboru vedenými pod písmenem A ve znění všech přijatých pozměňovacích návrhů, které jsme doposud přijali. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také silně doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 68. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji. Máme před sebou pravděpodobně předposlední hlasování. Jedná se o pozměňovací návrh pana poslance Martina Kolovratníka označený pod písmenem F1. Tento návrh nahrazuje původní A4 v hospodářském výboru. Jedná se podle mého názoru o velmi důležitou záležitost - vyloučení závazného stanoviska územního plánování, mimo jiné jak ulevit úředníkům obcí s rozšířenou působností. Stanovisko hospodářského výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatele? (Také doporučuje.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 69. Přihlášeno 160 poslanců, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo, mám pocit, že tímto jsme se vypořádali se všemi došlými pozměňovacími návrhy, jak byly předneseny. Možná by stálo za to se rozhlédnout po sále, jestli nějaký z poslanců nebo poslankyň má pocit, že nebylo hlasováno o jeho návrhu. Mám pocit, že vše máme za sebou. Z tohoto důvodu nás čeká poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je tomu tak. I podle mých poznámek jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy.

 

Já v tuto chvíli přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 76, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 70. Přihlášeno 160 poslanců, pro 156, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk napříč sálem.) Děkuji zástupci navrhovatelů a panu zpravodaji.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP