Úterý 10. července 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

102.
Informace ministra zemědělství a ministra životního prostředí
o kůrovcové kalamitě v České republice

Dokončíme zbývající hlasování, což v tomto případě můžeme udělat i po 19. hodině. Prosím pana poslance Zahradníka, aby nás provedl zbytkem hlasovací procedury.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. My jsme skončili hlasování u návrhu usnesení, který předložila paní poslankyně Pekarová. Jen připomenu, že ten návrh je identický s návrhem v obecné rozpravě, pouze s tím, že jsou v bodu II 1 vynechána slova "od roku 2012".

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Takže slyšeli jsme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 133. Přihlášeno 180 poslanců, pro 28, proti 19. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. Další návrh je návrh, který předložil pan poslanec Kováčik, a ten je předkládán ke hlasování v tom tvaru, v jakém byl panem poslancem předložen v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 134. Přihlášeno 179 poslanců, pro 133, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji. A poslední návrh, pane předsedající, je návrh pana poslance Čižinského, který byl také tady představen v obecné rozpravě a je předkládán k hlasování ve stejném tvaru, v jakém byl předložen.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 135. Přihlášeno 180 poslanců, pro 33, proti 59. Návrh byl zamítnut.

 

Poslanec Jan Zahradník: To je, pane předsedající, z předložených návrhů všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi a končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám procedurální návrh. Navrhuji vyřadit z programu schůze všechny doposud neprojednané body.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. O tomto návrhu dám hlasovat, ale ještě se hlásí s přednostním právem pan předseda Michálek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jen jsem chtěl uvést na pravou míru informaci, která tady zazněla při tom projednávání předtím, že skutečně ta materie není upravena zákonem, ale je upravena usnesením Poslanecké sněmovny, a to usnesením 23. schůze z 25. listopadu 2003, takže poměrně antickým usnesením, podle kterého návrh na přeřazení bodu schváleného pořadu schůze lze přednést pouze do 30 minut od zahájení denního jednání Poslanecké sněmovny. Tak jenom to, že tady zaznělo, že to je zákon, tak ano, jednací řád je zákon, ale toto není upraveno zákonem, je to prováděcí usnesení Poslanecké sněmovny.

Pokud jde o ten návrh pana poslance Stanjury, tak my nepodpoříme návrh na vyřazení bodů z programu jednání, protože jsou tam důležité věci, jsou tam i věci, které předložila sama vláda, včetně návrhu pana premiéra na zastropování platů poslanců. Takže my určitě chceme dál pracovat, té práce je tady hodně a myslím si, že bychom to jednání dneska neměli ukončovat a odjet na prázdniny. (Potlesk několika poslanců z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl zde návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovně. Dám nyní o tomto návrhu hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Nyní zahájím hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 136. Přihlášeno 165 poslanců, pro 82, proti 54. Návrh nebyl přijat a body z jednání Poslanecké schůze jsme nevyřadili.

 

Pan poslanec se hlásí k hlasování. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hájek: Dovolím si zpochybnit hlasování. Díval jsem se, že na tlačítku mám nula, a chtěl jsem hlasovat ano. Zpochybňuji hlasování, ještě si počkám na sjetinu, ať je to přesně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, pan poslanec Hájek zpochybnil hlasování. Dám nyní o zpochybnění hlasování hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 137. Přihlášeno 166 poslanců, pro 159, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 16. schůze Poslanecké sněmovny.

Toto hlasování jsem zahájil nyní. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 138. Přihlášeno 162 poslanců, pro 87, proti 55. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme projednali stanovený pořad 16. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

Na závěr si dovoluji připomenout, že 17. schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena zítra v 9.20 minut. Pěkný večer.

 

(Schůze skončila v 19.09 hodin.)

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP