(12.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé jsem očekával, že mi paní ministryně odpoví, ale zřejmě se drží doporučení pana premiéra, že nemá moc mluvit a spíš poslouchat.

Ale dovolte mi, abych tedy navrhl změnu programu, a to odpolední části. Navrhuji, abychom po již pevně zařazených bodech zařadili blok zpráv, a to v pořadí body 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, poté bod 90 a bod 91. Prosím, aby o každém návrhu bylo hlasováno zvlášť.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Zvládneme to jedním hlasováním, pane předsedo? (Z lavic se ozývá: O každém zvlášť.) O každém návrhu zvlášť. Tak. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o změnu pořadu schůze. Není-li tomu tak, tak budeme hlasovat pouze o návrzích pana předsedy Stanjury, který navrhuje po dnes již pevně zařazených bodech zařadit jednotlivé body zpráv.

 

Nejprve budeme hlasovat o bodu č. 81 a jeho pevném zařazení.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 16, přihlášeno je 163, pro 53, proti 47. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 82 po pevně zařazených bodech na dnešní den.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno je 164, pro 56, proti 8. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 83 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 164, pro 55, proti 2. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 84 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 164, pro 56, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o bodu 85 o jeho pevném zařazení po již pevně zařazených bodech na dnešní den.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 20, přihlášeno 164 poslanců, pro 58, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 86 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 21, přihlášeno je 164 poslanců, pro 56, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 87 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 22, přihlášeno je 165 poslanců, pro 57, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o pevném zařazení bodu 90 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 23, přihlášeno je 165 poslanců, pro 56, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

A poslední budeme hlasovat o pevném zařazení bodu č. 91 po dnes již pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 24, přihlášeno je 164 poslanců, pro 56, proti 2. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy o změnu pořadu schůze a budeme pokračovat dle již schváleného pořadu jednání. Dovolte mi přečíst ještě omluvy. Omlouvá se pan poslanec Daniel Pawlas od 16 hodin z pracovních důvodů a to je vše.

S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovolte mi tedy ještě jednu poznámku vyslovovanou vůči panu premiérovi, ale v podstatě vůči každému v této místnosti.

Pane premiére, já se domnívám, že opozice vůči bývalé vládě, která důvěru nikdy nezískala, prokázala, že není opozicí destruktivní a s nulovou tolerancí, že v rozhodujících okamžicích, například když jsme jednali o vyslání zahraničních misí, jsme byli schopni najít společnou řeč a hájit zájmy ČR. Tenhle přístup si chceme zachovat. Nicméně dovoluji si podotknout, že jsme tady já i pan kolega Stanjura položili velmi zdvořilé dotazy týkající se procesu jmenování vlády, kde otázky jsou pro Poslaneckou sněmovnu docela důležité, a měli jsme podle mého názoru právo na zdvořilé dotazy slyšet odpověď. Arogantní mlčení, které jste vy i paní ministryně spravedlnosti zvolili, opravdu není tím nejlepším zahájením komunikace mezi vládou a opozicí.

My na těch otázkách budeme lpět. Budeme používat dál všechny parlamentní instituty, abychom se tu pravdu dozvěděli. Bohužel jsme zaznamenali v minulých šesti měsících, že ani vy, ani nově jmenovaná ministryně spravedlnosti neberete principy právního státu příliš vážně, ale ujišťuji vás, že my na těch principech budeme lpět.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A nyní budeme pokračovat sloučenou obecnou rozpravou u bodu 13, 14 a 15. Projednáváním těchto sněmovních tisků jsme se opětovně zabývali 26. června na 16. schůzi. Sloučená obecná rozprava byla přerušena. Já poprosím, aby místo u stolku zaujal pan poslanec Ferjenčík, který je zpravodajem všech tří tisků, a některý ze zástupců navrhovatelů. Těmi jsou u sněmovního tisku pan poslanec Hrnčíř, u sněmovního tisku 111 pan poslanec Ondřej Veselý nebo u sněmovního tisku 117 pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Budeme tedy pokračovat v přerušené sloučené rozpravě.

 


Sloučená rozprava k bodům 13, 14, 15
/sněmovní tisky 35, 111, 117/

 

Předseda PSP Radek Vondráček: V tuto chvíli je do obecné rozpravy přihlášena paní poslankyně Helena Válková, které tímto dávám slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP