(16.00 hodin)
(pokračuje Adamec)

Já osobně tedy vnímám snahu předkladatelů o to, aby vlastně srovnali volební zákon, resp. o obcích a o krajích, aby to bylo stejné, a nakonec se ukázalo, že ty problémy tady nastat mohou při posledních krajských volbách, a ti dotyční se raději vzdali mandátů, aby nemuseli absolvovat zdlouhavé soudní řízení, které podle mne v těchto případech je vždycky velmi ošemetné a podle mne ten výsledek stejně nevede k lepšímu zájmu našich voličů o naši komunální politiku.

Já se zeptám, jaký je rozdíl mezi krajem a obcí z hlediska toho výkonu činností? Je to samospráva stejná, jako jsou obce. To je potřeba říct. (Ke skupince debatujících poslanců.) Já vidím, že kolegy dole to tady nezajímá, ale přesto se pokusím pokračovat.

Výkon státní správy máme proto, že jsme si zvolili smíšený model veřejné správy, a samozřejmě máme s tím problémy, které řešíme někdy i tady ve Sněmovně, ale na druhou stranu, pokud by otevření tohoto zákona mělo vést k tomu, že... (V sále je stále velký hluk.) Já mám času dost...

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid! Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Já jsem věděl, proč si neberu faktickou připomínku nebo poznámku, protože to bych opravdu nebyl schopen tady říct.

Takže já se skutečně obávám toho, že záměr předkladatelů samozřejmě je v pořádku, protože rovná, řekl bych, velmi podobné situace. Ty problémy tu byly, takže říkat, že tu ty problémy nejsou, tak to je zavírání očí před problémem, který prostě se dá vyřešit, ale na druhou stranu zase říkat tady, že ty problémy na obcích jsou podobné, jako by byly na krajích, kdyby to tak bylo, jak tady říkal pan poslanec Luzar, tak vaším prostřednictvím bych mu chtěl vzkázat, že znovu opakuji, to je nepochopení samosprávy. Kdo jiný než ředitel školy třeba na vesnici má být v obecním zastupitelstvu? Tam všichni dělají pro obec něco. To tak je prostě, ale protože naštěstí je to kolektivní rozhodování, tak já se toho neobávám a z vlastní zkušenosti a dvacetileté praxe mohu říct, že ani jeden z těch jmenovaných ředitelů nikdy z toho žádnou výhodu neměl. Ono dokonce, když se hlasují některé z těch odměn, které mimochodem jsou velmi směšné v těchto případech, tak oni se těch hlasování neúčastní. Logicky, protože nechtějí právě být srovnáváni těmi ostatními kolegy.

Takže pokud by toto mělo vést k obrácenému gardu, tak bych byl tvrdě proti. Toto podporuji, protože, znovu opakuji, přišli jsme, a to nebyla jenom paní Drábová, abychom si řekli, u nás v Královéhradeckém kraji to byla paní dneska ministryně Dostálová, která ten problém měla. A možná to bude znít ode mě divně, ale my jsme přišli o kvalitní zastupitelku bohužel tímto nedostatkem tohoto zákona.

Takže já bych poprosil, kdybyste to takhle zkusili přehodnotit, nezamítali ten návrh hned v prvním čtení, postoupili ho do dalšího čtení, a rozhodně bych vás chtěl požádat, pokud k tomu dojde, aby se tady neprojevila lidová tvořivost, protože tyto zákony jsou velmi citlivé a i dobré záměry mohou vést někam jinam, než si předkladatelé nebo navrhovatelé pozměňovacích návrhů vůbec mohou domyslet. Takže já to podporuji. Prosím, pošleme to do dalšího čtení. Bavme se o tom, rozpruďme tu debatu, jestli ten problém je skutečně řešitelný touto podobou, či nikoliv, ale rozhodně pojďme se pro to pokusit něco udělat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a nyní mám tady na faktickou poznámku pana poslance Leo Luzara. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dovolte mi vaším prostřednictvím reagovat na tu otázku, která tady zazněla - kdo jiný než ředitel školy? No učitel té školy! Samozřejmě, ten by mohl být v zastupitelstvu. Ale přímá souvislost mezi ředitelem, který je jmenován radou, tady je. Čili ptáme-li se, koho bychom si měli přát v zastupitelstvech malých obcí, tak jsou to ti učitelé, kteří v té obci pracují a přicházejí do styku s těmi lidmi přímo. Ten ředitel už je ve střetu zájmů, ať se na mě někdo zlobí, nebo ne. V tom zákoně je to opravdu nejasné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, děkuji. Ano, prosím, zástupce navrhovatele pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Luzare, posunul jste to někde. Prosím vás, přečtěte si ten zákon, to tam vůbec není! Jednak je něco úplně jiného střet zájmů u zřizované organizace a zřízené organizace, což u obcí a u škol je. To je jedna věc. Nicméně i když toto kdysi historicky nastalo, tak si pamatujete, jak Ministerstvo vnitra velmi rychle měnilo do půl roku, když měli odstupovat ti ředitelé ze zastupitelstev, kdy to měnili, protože jakou kalamitu to na obcích a městech působilo? To jednak. Ale je naprostý rozdíl mezi zřizovatelem a zřízenou organizací a jejich střetem zájmů v tomto vztahu a v tom, co je v tomto zákoně. To, že libovolný státní úředník jakéhokoliv úřadu a krajské zastupitelstvo, to skutečně není zřizovaná a zřízená organizace, to je něco úplně jiného! A vzpomněli jste tady také paní ministryni Dostálovou. Paní ministryně Dostálová je typickým příkladem, pardon, blbosti tohoto zákona, protože ona tehdy musela odstoupit. Dnes jako ministryně by v tom zastupitelstvu sedět mohla. (Potlesk poslanců STAN.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní mám tady na faktickou poznámku pana poslance Adamce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych reagoval na to slovo, že by to měl být učitel. Proč ne? Klidně. Ale vy si myslíte, že učitel nebude lobbovat za svoji školu, pokud těch škol je tam víc v té obci? Většinou jich tam víc není u těch malých obcí. Takže toto všechno jsou hypotetické věci. Já si myslím, že i jmenování ředitele není jenom tak, že rada si někoho vybere z těch učitelů a udělá z něj ředitele. To přece takhle nefunguje! To tak fakt není a v praxi se ukazuje, že to vůbec nevadí. Jestli vy ve vašem regionu máte jiné zkušenosti, tak já v posledních 20 letech starostování řadě ředitelů jak škol, příspěvkových organizací, nebo dokonce našich eseróček tyhle zkušenosti prostě nemám, nejsou schopni ovlivňovat tyto věci, protože řada případů mimochodem, i kdyby je ovlivňovala, tak jsou v zájmu obce a je to jenom na obci, na radě, na zastupitelstvu, jaké určí priority, jak se bude chovat, a rozhodně jeden hlas to nezmění. To prostě je realita. Bavme se o tom v reálu, jak to funguje. Podle mě naopak ten, kdo je v radě z těchto ředitelů, tak má daleko větší zodpovědnost a větší jistotu, že na něj toho zbude méně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a další s faktickou poznámkou pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji, pane předsedající. Ještě jenom vaším prostřednictvím k panu kolegovi Luzarovi. V klidu a bez emocí. Ale kdo zná realitu městského a obecního zastupitelstva či menší obec, tím je ta realita asi viditelnější. Já jsem starostou středně velkého města, ale i tam je ta realita samozřejmě přítomna. Prostě k nějakému střetu a ve velkých uvozovkách zájmů dochází na každém zastupitelstvu, protože tam máme skupinu fotbalistů, protože tam máme skupinu hokejistů, protože tam máme skupinu myslivců a máme tam skupinu zahrádkářů, a ti všichni samozřejmě hlasují a hlasují samozřejmě mnohokrát i o dotacích pro ty zájmové spolky, kterých jsou členy. To je prostě realita komunální politiky a já si nemyslím, že u ředitele školy, případně učitele školy není ten střet o nic větší než právě u takovýchto organizací zájmového charakteru. A jak už řekl pan kolega Adamec velmi trefně, neposouvejme ten problém jinam. Toto se týká krajského zastupitelstva a státních úředníků, nikoliv ředitelů zřizovaných organizací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nemám již žádnou faktickou poznámku ani přihlášeného do obecné rozpravy, takže tím pádem obecnou rozpravu skončím. Zeptám se na případná závěrečná slova, jestli zástupce navrhovatele...? Máte? (Ano.) Pan poslanec Gazdík. Prosím.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já si dovoluji jenom stručně zdvořile poprosit o to, abychom ten tisk propustili do dalšího čtení. On má skutečně v praxi reálný význam. Můžeme se o něm bavit ve výborech odborně, tak aby z toho nevznikl žádný paskvil, pokud ho jakýmkoliv způsobem budete chtít upravovat, nicméně ta věc by se odstranit měla. Před dalšími krajskými volbami je to to nejlepší, co teď můžeme udělat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Zeptám se zpravodaje pana poslance Strýčka, jestli má zájem...? Nemá zájem. Takže přistoupíme k hlasování o návrzích. Pan poslanec Strýček tady předložil návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Takže mám tady žádost o odhlášení, takže já vás odhlašuji. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Ještě zagonguji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP