(16.30 hodin)
(pokračuje Ťok)

Podle mého názoru tady je jiný aspekt, o kterém se musíme bavit, a tohle podle mého názoru z hlediska resortu dopravy je prostě snaha prolomit nulovou toleranci alkoholu v dopravě. Ať už je to pro vůdce malých plavidel, nebo je to pro kohokoliv jiného, je potřeba si uvědomit, že je to trend, který není úplně dobrý. Já bych tady apeloval a možná zopakoval to, co slyším i od svých kolegů ministrů zahraničí v Evropské unii vzhledem k bezpečnosti silničního provozu nebo vůbec v dopravě. Říkají nám: Buďte rádi, že máte nulovou toleranci, a udržte si ji.

Já vím, že je tady spousta věcí, že jsou tady cyklistické stezky, vinařské stezky, proč na nich nedovolíme alkohol, je tady spousta aspektů, kde by to nemuselo být špatné. Ano, dá se s tím souhlasit. Na druhé straně prosím, vezměte si, že nulová tolerance je něco, co svým způsobem brání proti tomu, aby se tady rozvinuly věci, které nechceme.

Takže já za Ministerstvo dopravy a za sebe bych před tímto krokem varoval. Z mého pohledu je to prolomení nulové tolerance a chtěl bych požádat slovutnou Sněmovnu, aby se na to takto dívala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Rozumím tomu, že to není žádný návrh na zamítnutí. Nyní mám dvě přihlášky na faktické poznámky, takže pan poslanec Foldyna, následně pan poslanec Bartoň. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji, pane předsedající. Snažím se porozumět tomu důvodu, proč se tady předkládá návrh zákona, že se bude tolerovat alkohol na malých plavidlech. Já bych si přál, protože z praxe na říční dopravě, kterou jsem absolvoval po dobu takřka sedmnácti let, mohu říci, že často dochází ke kolizím velkých plavidel, to znamená lodí buď osobních, nebo nákladních právě, s vůdci malých plavidel, kteří jsou opojeni nějakým tím pivem, a já bych prosil, kdybychom došli k tomu, že povolíme tu toleranci, kdyby tam byly vyjmuty toky a místa, kde podle řádu plavební bezpečnosti je provozována nákladní doprava a osobní doprava velkých plavidel. Tím myslím Labe, tím myslím samozřejmě Vltavu a myslím tím některé přehrady, kde se provozuje. Věřte mi, já jsem s těmi loděmi jezdil. Když vám tam tři na kajaku přijedou a jsou v tom teple po pěti pivech a vy nevíte, houkáte na ně a nechcete je přejet a oni tam nakonec hupnou, tak když potom přijede policie, tak první v klepetech skončíte vy, nikoliv ti, které jste přejeli.

Takže já bych samozřejmě pro tu toleranci do jisté míry byl, když si tady jedou na Ploučnici nebo na nějaké řece, to jistě, ale kdybychom taxativně vyjmenovali, abychom nedošli ke střetům mezi nákladní a osobní dopravou, kde ti lidé mají zodpovědnost, jsou vůdci velkých plavidel, tak aby nedošlo k tomuto střetu. Nic jiného, jenom to je moje připomínka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji za dodržení času. Nyní má slovo pan poslanec Bartoň a připraví se k faktické poznámce pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Já bych nejdříve reagoval na pana ministra. Jak jsme uváděli, pokuta 100 tisíc je až do výše 100 tisíc korun. Dle mých informací vodáci takhle vysokou pokutu nikdy nedostali. Nicméně chápu do jisté míry ministra dopravy, který je proti jakémukoliv povolení alkoholu z hlediska bezpečnosti. Nicméně jako primární já zde vidím svobodu lidí, a to znamená i svobodu si užít ve svém volném čase.

Můžu tady na předřečníka. Asi nepojedu vodu na Labi, to se možná shodneme. Jde mi vyloženě o ty toky, kde se jezdí voda, to znamená, tam nedochází k lodní dopravě. Ano, můžeme se o tom bavit ve druhém čtení, pokud to tam bude propuštěno.

To je za mě vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní zrekapituluji. Faktickou poznámku nyní pan předseda Kováčik a následně mám tři přihlášky do obecné rozpravy. S přednostním právem pan předseda Bartošek, dále pan poslanec Feranec a naposled pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jenom krátce. K onomu příkladu z 16., 17., 18. a 19. století a s námořní plavbou a alkoholem na palubě. Ono je to jinak. Nebylo to proto, aby námořníci lépe snášeli útrapy, ale již tehdá se vědělo, i když jenom empiricky, že voda, která se po řadu měsíců přepravuje v nádržích na lodích, bývá často zkažená, nechutná, smrdutá a plná nemocí, takže ten rum či to pivo - a zase opět empiricky se došlo k tomu, že má-li posádka vůbec přežít v nějakém relativním zdraví a fungovat na té lodi, tak musí tu vodu dezinfikovat alkoholem. To není ovšem příklad alkoholu při plavbě vnitrozemské na jakýchkoliv lodích.

Zúčastnil jsem se televizní debaty i o cyklistice. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že v našem prostředí prolamovat nulovou toleranci je škodlivé. Připouštím, že je tam nula až 100 tisíc. Rozumný policista použije třeba desetinu té nejvyšší částky nebo setinu. Takže dávám návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já registruji váš návrh. Já si to poznamenám. Faktickou poznámku už tady nemám, tak půjdeme podle pořadí. Pan předseda Bartošek s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se vrátil k tomu, co zde říkal pan ministr dopravy. Skutečně, prolamovat nulovou toleranci je velmi nebezpečné, byť úmyslům předkladatelů, myslím, rozumím velmi dobře. Je potřeba si uvědomit, že to byli především vodní záchranáři, kteří apelovali na to, aby lidé pohybující se na vodě v malých lodích a vůbec plavci nekonzumovali alkohol, protože je potřeba si uvědomit, že poté co byla zavedena nulová tolerance, rapidně klesl počet utonulých lidí. Já osobně si myslím, že je to cesta správným směrem. Existuje tam variantní řešení, že tam může být pokuta až, včetně toho, že se to dá řešit domluvou na místě.

Prolamování nulové tolerance nevidím jako dobré. Z toho důvodu i já dávám návrh na zamítnutí, protože jestliže lidé z praxe, lidé, kteří zachraňují tonoucí, říkají, že alkohol bývá mnohdy příčinou toho, že lidé ztrácejí zábrany, snižuje se pud sebezáchovy, jsou ochotnější mnohem více riskovat, tak v tento moment dávám osobně přednost bezpečí lidí, bezpečí rodin a dětí na vodě před konzumací alkoholu.

Tolik za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Registruji také váš návrh na zamítnutí. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bartoň. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Dovolte mi reagovat na záchranáře. Pokud záchranáři vyjíždějí zpravidla k topícímu se pod jezem, tak vyjíždějí k někomu, kdo vjel na jez, kde nemá co dělat. Za to alkohol nemůže. To je jeho blbost, že vjel na jez, kde nemá co dělat. Všechny jezy jsou označené, ty, které se smí sjíždět, ty, které se nesmí sjíždět. Nic neříkáme v této novele o tom, že ten, kdo je pod vlivem alkoholu, nesmí porušovat předpisy, které na řece platí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní tady mám tři žádosti o faktické poznámky. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Pávka, připraví se paní poslankyně Pastuchová a pan poslanec Bláha. Následně ještě dvě přihlášky do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tady naslouchám těm argumentům a jsem velmi v rozpacích, protože vodáctví je volnočasovou aktivitou. To není jako účastnit se dopravy nebo nějakého jiného ze zákona definovaného odvětví, kde je zapotřebí dodržovat nulovou hranici. Když zasáhneme do rekreace, když zasáhneme do volnočasových aktivit takovýmto brutálním zásahem státní správy - a teď nechám stranou všechny ty příběhy o svobodné vůli a zodpovědnosti jednotlivce atd. - tak kde to potom skončí? Skončí to u vás doma, až budete dělat mejdan? To je také volnočasová aktivita. Skončí to, když se někde sejdeme, abychom si prostě oslavili narozeniny? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP