(16.40 hodin)
(pokračuje Pávek)

Záchranáři vyjíždějí všude, ve všech situacích. Všude tam, kde se zneužívá nebo nadužívá konzumace návykových látek, tak většinou, nebo velmi často dochází k prolomení bezpečnosti a pak následují záchranáři. Ale domnívám se, že se to nedotýká prostě vodáctví, že to nemá nic společného s tou volnočasovou aktivitou, kdy se lidé posadí do loďky a pádlují po proudu. A souhlasím tady s kolegou, že pokud se udělají pod jezem, tak jenom proto, že tam neměli co dělat, že nemají ty dovednosti, ale ne proto, že by si dali pivo.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A s další faktickou poznámkou tedy požádám paní poslankyni Pastuchovou. Jenom tedy zopakuji... Takže vy také, pane poslanče Foldyno, ale před vámi ještě bude pan poslanec Bláha. Takže paní poslankyně Pastuchová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já musím reagovat zaprvé jako záchranář a zadruhé jako manželka kapitána, který jezdí se 135 metrů dlouhou lodí. A jako záchranář, my ty vodáky nesbíráme jen pod jezem, já jsem si s vodní záchrannou službou pár služeb na Slapech odsloužila, a nevím, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, jak byste reagoval na to, že ten vodák vám tam někde sejme vaše dítě. Nevím. Proč budeme povolovat něco, co nemusí být? Je to volnočasová aktivita, ale přece všem volnočasovým aktivitám nebudeme dávat prostor k tomu, aby ji podnikal pod vlivem alkoholu. (V sále je velmi rušno.)

A souhlasím tady s panem poslancem Foldynou, že v žádném případě se toto povolení nesmí vztahovat na tyto velké plavby, jako je Vltava, Labe, Rýn, když to řeknu, to je jiný stát... Ale kolik neštěstí se nám stalo, že tato velká loď prostě nám tam sejmula jachtaře, sejmula nám tam malé lodě, protože ta loď nemá šanci ujet té velké lodi. Nemá šanci.

Takže já v každém případě podporuji to, aby se ten návrh zamítl v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Připraví se pan poslanec Foldyna, následně pan poslanec Bartoň a pan poslanec Pávek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já bych chtěl jenom reagovat znova na ten alkohol pod tím jezem. Protože já věřím ve vaše vznosné myšlenky, ale rozhodně všichni víme, že alkohol snižuje úsudek. A to samé bychom mohli říci, tak povolme alkohol za volantem. A víme, co dělá alkohol za volantem, kolik lidí pod vlivem alkoholu se vybourá jenom proto, že nemá ten úsudek na to, jestli tu situaci ještě zvládne. To samé je u toho jezu. Pokud budu mít vypito, tak si budu říkat no, samozřejmě že to přejedu. Ale je to díky tomu alkoholu. Ne díky tomu, že bych třeba něco o trošku méně uměl, ale právě proto, že jsem přecenil svoje síly pod vlivem alkoholu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Foldyna. Prosím, s faktickou poznámkou. A připraví se pan poslanec Bartoň.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Já jenom k té poznámce, k té volnočasové aktivitě. Samozřejmě to je volnočasová aktivita na bazénu nebo někde. Nicméně tam, kde platí řád plavební bezpečnosti, což je státní norma, která platí na tocích České republiky, na větších nádržích, tak to není volnočasová aktivita. On se musí chovat v souladu s tím řádem. Proto zřejmě navrhovatelé chtějí navrhovat, aby ochránili toho člověka, aby neporušoval řád plavební bezpečnosti. Ale on se tam dostává do střetu s těmi jinými, kteří musí dodržovat ten řád plavební bezpečnosti. A proto bych to chtěl buď zamítnout, anebo více vyspecifikovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Dovolte mi reagovat. Ano, jedná se o volnočasovou aktivitu. Pokud je člověk zaměstnán tak, že je třeba instruktor, na raftu a podobně, tak na něj se vztahuje zákoník práce, pro něj to neplatí. Ti mají stále nulovou toleranci.

Co se týče toho, že se dostanu někam do provozu, stále musím dodržovat veškeré ostatní předpisy. To, že jsem si předtím dal pivo nebo dvě, vůbec na tom nehraje žádnou roli. Stále jsem za sebe odpovědný. A pokud vezmu i trestní zákoník, tak v momentě, kdy jsem požil alkohol, tak je naopak zpřísňující trest za to, pokud něco způsobím. Musíme být odpovědní vůči ostatním.

Co se týče záchranářů, ano, chápu, ale stejně tak je tomu, i pokud se půjdu koupat opilý a záchranáři mě budou muset lovit z řeky. Je to stejné, stejně tak musí pro mě přijít. Teď akorát jsem se tam dostal na lodi.

Sám jsem vodák a první věc, co je, tak pokud jedu na lodi, vždy jsem připraven na to, že se cvaknu, že se obrátím. A musím být na to připravený. Musím mít buď vestu, pokud je divoká voda nebo pokud jedu jez. Ale musím být na to připraven. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A s další faktickou poznámkou požádám o vystoupení pana poslance Pávka. A připraví se pan poslanec Michálek. Následně pan poslanec Beitl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já bych rád ještě doplnil svoje vystoupení. Já rozumím tomu argumentu, který tady přednáší kolega Foldyna. Já sám jsem námořní kapitán, takže vím, že ta konfrontace amatérských vůdců plavidla s profesionálními není moc dobrá. Přesto bych navrhoval, abychom ten zákon pustili do druhého čtení a v rámci připomínek potom tuto problematiku zapracovali.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní požádám o vystoupení pana předsedu klubu Pirátů, poslance Michálka. Prosím. A připraví se pan poslanec Beitl také s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuju za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se musím jenom podivit tomu, že tady zaznělo: Proč budeme povolovat něco, co nemusí být?

V právním státě, což doufám ještě jsme, i s touto novou vládou, to přeci funguje tak, že se věci musí explicitně zakázat občanům, že jinak mají svobodu. Takže toto by mělo být to naše východisko. A my se tady bavíme o tom, že samozřejmě jsou občas opilí lidé, kteří konzumovali alkohol a jdou v parku a můžou ztropit nějakou neplechu. Občas lidi dokonce přecházejí přes přechod a můžou se střetnout s kamionem nebo s nějakým dopravním prostředkem. Dokonce můžou pít i alkohol v letadle a můžou během toho vstát a můžou otevřít dveře a způsobit, že tam dojde ke změnám tlaku a ti lidé vypadnou a umřou. To všechno se může stát, samozřejmě. Ale ještě nikoho nenapadlo kvůli tomu zakazovat alkohol v letadle. Dokonce i tady ve sněmovně byl alkohol z rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny znovu povolen. Takže mně to přijde opravdu pokrytecké, aby tady bylo pití alkoholu povoleno a vodákům bychom to zakazovali. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Beitl a připraví se paní poslankyně Jana Pastuchová. Tak pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám sdělil zkušenosti své. Dělal jsem deset dvanáct let rychlostní kanoistiku, fungoval jsem jako trenér, mám sjeté všechny české řeky, i ty, na kterých se pohybují těžká plavidla, i ty úplně malé.

To, co tady dneska všechno je rozebíráno, tak opět zasahuje do toho vodáckého sportu někam, kam to téma vlastně vůbec nepatří, to pití či nepití posádek malých plavidel. Pokud by skutečně posloužilo k tomu, aby zákon byl posunut do druhého čtení, to, že budou nadefinovány řeky, na kterých se skutečně musí nulová tolerance dodržovat, přimlouvám se za to, ať se to propustí, ať se to tam dá. Ale potom jsou v České republice skutečně řeky, kde je to víceméně jedno, kde nezkušený člověk ohrožuje sebe daleko více než zkušený člověk, který si dá dvě piva.

A věřte tomu, že jsem za ty roky, které se na vodě pohybuji, i zažil spoustu těch příběhů se špatnými konci, byl jsem u několika úmrtí, dokonce jsem i zachraňoval. Ale pokud tady je mluveno o statistice utopení, tak prosím zakažte vstup do vody lidem, kteří jsou podnapilí. Je to daleko větší číslo než těch neštěstí, která se stanou s lodí, která se stanou na Vltavě, na Sázavě, na Lužnici. Je to to, co říkal kolega Michálek. Pokud chceme být takhle purističtí, tak to zakažme všem, protože opilých lidí plavců se utopí daleko více než vodáků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak. Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP