(18.00 hodin)

 

Poslankyně Helena Válková: Já to mám velmi stručné, pane místopředsedo. Milé kolegyně a milí kolegové, já jsem byla s tou právní úpravou navrženou seznámena včas. Projednávali jsme ji a i jsme trošku upravovali. Dá se říci, že našim připomínkám bylo vyhověno ze strany Pirátů. A osobně to moje stanovisko je jednoznačné. Já ten zákon podporuji jako návrh. Ale nesouhlasím s tím, že by ta právní úprava byla ještě v té úplně nejjednoznačnější a nejsrozumitelnější podobě. Myslím, že se tam na tom zapracovat ještě dá. Ale když tady slyším vyjádření navrhovatele, že s tím souhlasí, a že pokud přijdeme s konkrétními návrhy, jak zlepšit, tak že pokud se nezmění, jestli jsem to dobře pochopila, smysl, věcný smysl toho zákona, že jsou ochotni v druhém čtení takto postupovat, tak si myslím, že z hlediska politického vyznění tohoto návrhu nemohu říci ne za svoji osobu. Děkuji. (Potlesk z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a děkuji za dodržení času. V tuto chvíli nemám přihlášené další faktické poznámky nebo přihlášky do rozpravy, ani to nevypadá, že by se někdo hlásil z místa. Rozpravu končím. A je čas na závěrečná slova. Takže prosím, jestli má o závěrečné slovo zájem navrhovatel nebo zpravodaj. Nevypadá to, že by měli zájem o závěrečná slova. Tedy se přesuneme k hlasování.

Já svolám kolegy do sálu. Byly tedy předloženy jak návrh na vrácení k přepracování, tak návrh na zamítnutí. Takže pokud jsme... A vidím žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Prosím, přihlaste se znovu svými kartami. Až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat o vrácení předlohy k dopracování... Vypadá to, že se nám počet ustálil, takže já zahajuji... (Připomínky z pléna.) Já vynuluji hlasování, je tady nějaký neklid. Už? (Dotaz z pléna.) Ne, nehlasuje se, já jsem nuloval. Bylo zmatečné, já se omlouvám.

 

Takže znovu, budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 42 bylo přihlášeno 146 poslanců, pro bylo 89, proti 48. Návrh byl přijat. Takže návrh bude vrácen navrhovateli k dopracování.

 

Já vám děkuji, tím tento bod končí. Pan předseda Michálek chce promluvit mezi body, tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já si dovolím využít své přednostní právo. Já myslím, že jsme v přímém přenosu viděli, jak hnutí ANO potopilo úplně svoje principy, že se zpronevěřilo samotným principům svého volebního programu, když původně říkalo, že je proti kumulaci odměn, proti kumulaci funkcí, a teď, když tady byl předložen návrh zákona, který byl vyjednán s představiteli hnutí ANO, s klíčovými figurami, které prezentuje v médiích, tak potom ho potopí, vrátí ho k přepracování, takzvaně, aby se nepřijal, neprojednal.

Takže hnutí ANO tady je vlastně největším hnutím, které obhajuje kumulaci funkcí, kterou před volbami kritizuje. Myslím si, že to je pokrytectví a že se to hnutí ANO velmi vymstí v příštích volbách, tak jako se jim to vymstilo na pražském magistrátu. Právě jste nastoupili na trajektorii, která vede k tomu, že v příštích volbách už neuspějete. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak. Než se posuneme dál, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Rakušan 27. od 17.30 do 18.30 z jednání Sněmovny. A teď jsem tady měl hlášeno, že... Ano, pan poslanec Válek se zmatečným hlasováním. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já nevím, jestli budu formulovat správně. Nicméně jak jsem zastrkoval a vysunoval kartu, tak si nejsem jistý, jestli jsem hlasoval, tak jak jsem chtěl. Tak bych se rád podíval na sjetinu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak se prosím běžte podívat na sjetinu. My zatím budeme pokračovat mezi body a uvidíme potom. Nyní prosím pana předsedu Bartoška. Ten se mi přihlásil dříve. Potom pan předseda Okamura.

 

Poslanec Jan Bartošek: Milý pane kolego, přišlo mi lehce úsměvné to, jak jste se tady podivoval nad tím, čemu se hnutí ANO zpronevěřilo. Vždyť jsme toho svědky opakovaně. Téměř ve všech zásadních bodech. Budiž vám omluvou vaše mládí v tom, že... skutečně jsem tady s hnutím ANO druhé volební období a s tímto chováním se setkáte opakovaně. Nebuďte překvapen, vezměte to jako normu chování hnutí ANO.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní prosím pana předsedu Okamuru, pokud pan poslanec Válek... Bude zpochybňovat nebo... Tak prosím, máte přednost.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Tak v tom případě mám na sjetině ano, ale já jsem hlasoval proti. To znamená, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Pak tady máme návrh na zpochybnění hlasování, o kterém budeme hlasovat.

Já tedy zahajuji hlasování o zpochybnění hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 43 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro bylo 120, proti 3. Takže návrh byl přijat. Tudíž se tedy vrátíme do předchozího bodu.

 

Budeme opakovat naše hlasování o vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Já doufám, že se všichni orientují.

Já zahajuji hlasování číslo 44 a ptám se znovu, kdo je pro vrácení předlohy, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro 77, proti 47. Návrh byl přesto přijat. Takže teď už to snad bude platit.

 

A nyní tedy prosím pana předsedu Okamuru s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já musím říct jménem hnutí SPD, že jsme tedy velmi nemile překvapeni, protože my jsme spolupředkladatelé toho návrhu, a skutečně je pravdou, že ten návrh byl předjednán s hnutím ANO, že jsme na tom pracovali tedy se zástupcem, paní poslankyní za hnutí ANO, společně. A já jsem si také myslel, že hnutí ANO je proti tomu, aby se tady kumulovaly odměny za funkce. Tento návrh, jehož jsme spolupředkladatelem měl v podstatě zamezit kumulování odměn, nebo je zregulovat, když někdo má různé politické funkce, a teď tady najednou vidíme, že kvůli hnutí ANO se v podstatě... neprošel ten návrh dál. Takže já musím tedy opravdu upřímně říct tedy, že jediné vysvětlení pro to je, že hnutí ANO souhlasí s tím, aby se kumulovaly odměny za funkce, a je to úplně něco jiného, než jste prezentovali v předvolební kampani.

My jako SPD tedy s tím zásadně nesouhlasíme, musím říct. Je to pro nás tedy nemilé překvapení, že se takovým způsobem v podstatě porušují předvolební sliby, které jste dávali voličům. A my jako SPD vám říkáme, že my tedy v každém případě budeme nadále prosazovat, byť je nás jenom 22, abychom zamezili kumulování odměn v různých politických funkcích, to tady pojmenovávám úplně na rovinu, a budeme se pokoušet tento návrh společně i s těmi dalšími stranami, které to společně spolu předložily, prosazovat, ale tedy není to pro vás, vážení poslanci hnutí ANO, vůbec dobrá vizitka, že jste takto pracovali a že takovýmto způsobem hlasujete. Je to úplně něco jiného, než jsme si původně tedy tady předjednávali. Děkuji. (Potlesk části poslanců.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP