(17.50 hodin)
(pokračuje Bartoš)

Když se podíváte, jakým způsobem funguje Poslanecká sněmovna, a my jsme tady krátce, skutečně, i když respektujeme práci někoho, kdo má zároveň třeba povinnosti vůči své obci nebo vůči svému kraji, tak je samozřejmě problematické plánovat zasedání výborů, kdy prostě většina toho výboru se musí nějakým způsobem třeba omezit, nebo i změnit datum konání výboru, protože zrovna v tu dobu je důležité krajské zastupitelstvo nebo je zastupitelstvo ve městě. Máme tady mimořádnou schůzi. Někteří poslanci jsou zároveň v pražském zastupitelstvu. Oni si musí odběhnout hlasovat. My jsme měli - a nemyslím si, že piráti, kteří jsou věkově mladší, trpí nějakými neduhy toho, že by nezvládli pracovat 12-16 hodin denně, ale všichni naši poslanci, kteří byli v souběhu funkcí, se postupně - třeba na pražském magistrátě, protože Praha je největší úřad a práce je tam zodpovědná - tak se z tohoto vyvázali.

A skutečně dopad té legislativy, kterou navrhujeme, to je primárně to omezení kumulace financí, protože prostě není fér brát za plný úvazek plné peníze, když ho nemůžu vykonávat. A není to o tom, že ten den má jenom 24 hodin a ten Franta nechodí na obědy. Prostě to není správné, ta práce nemůže být odvedena v té kvalitě, jakou si ti voliči zaslouží. Proto pokud je tam ta finanční motivace a není tam ta věcná - potřebuji dokončit rozjeté projekty - tak bychom do budoucna měli tlačit na to, aby skutečně ta přirozená volba toho zvoleného zástupce lidí byla odpovídající tomu, na jaké úrovni je zvolen a jakou politiku se rozhodl dělat.

Takže já podporuji tento návrh, nemyslím si, že je legislativně špatně připraven, věnovali jsme se mu zhruba dva měsíce ve fázi příprav. A já vás prosím, hlasujte proti tomu zamítnutí i proti vrácení k přepracování, pusťme ten návrh do druhého čtení. Děkuji. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou připraveného pana poslance Plzáka a po něm je řádně přihlášen pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. V projevu mého předřečníka několikrát zaznělo slovo fér. A on tady použil nefér fakt. Pan kolega Hlavatý, inženýr Hlavatý, který byl naším senátorem a byl zvolen i do Poslanecké sněmovny, ani vteřinu neuvažoval o tom, že by zastával obě funkce najednou, pane kolego. Jestli to nevíte, ani to nejde podle Ústavy. On to věděl, ale nevěděl, že si nebude moct jednu z těch funkcí zvolit.

Za druhé. Tento člověk jako miliardář a majitel textilních fabrik rozhodně nechtěl dělat tuto funkci kvůli penězům. Nezlobte se na mě. A jeho senátní náhrady, které si v Senátu nevybíral, když si to nechal spočítat, činily dva miliony korun, které přišly státu. Takže neužívejte takovéto nefér výroky. My je také neužíváme. Příště vás opravím zase, nezlobte se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Ferjenčíka.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, přiznám se, že mě vůbec nepřekvapil návrh kolegy Bendy zamítnout tento návrh. Ostatně ODS byla jediný klub, kde to žádný zástupce nepodepsal. A co mě překvapilo, byl ten návrh na vrácení, který neuvedl ani jednu konkrétní výhradu proti tomu návrhu. Já se obávám, že ten návrh na vrácení není kvůli tomu, aby někdo něco opravoval, ale abychom se tou normou jednoduše nezabývali.

Pro mě ten princip, že z dalších funkcí placených z veřejných peněz má mít člověk jen 40 %, je naprosto správný. Prostě den má 24 hodin. Ostatně my poslanci to víme, že tady ta práce je náročná. Minimálně osm dnů v měsíci tady sedíme celý den a myslet si, že se to prostě dá všechno stíhat na sto procent, jako by to člověk stíhal, kdyby dělal tu funkci jenom jednu, je prostě nepravda. Myslím si, že to odstupňování odměny je velmi přiměřené. Našli jsme nějaký podle našeho názoru rozumný kompromis. Holt ho buď chcete podpořit, nebo ne. Veřejnost vás podle toho bude posuzovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. V tuto chvíli nevidím dalších přihlášek do rozpravy. Tak ještě pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych jenom věcně poprosil, jestli by tedy bylo možno rozvést - pan zpravodaj říkal, že bychom měli ten návrh přepracovat. Tak bych ho chtěl poprosit, jakým směrem bychom ho měli přepracovat. Měli bychom být tvrdší, měli bychom být mírnější? Jak se vlastně k tomu staví hnutí ANO, by mě tedy zajímalo. Protože je to největší klub v Poslanecké sněmovně. Předseda vlády řekl, že je proti kumulaci funkcí, doporučil to všem svým poslancům. Připravovali jsme to právě s paní hejtmankou Vildumetzovou, která má tu osobní zkušenost, že ví, jak je to náročné zvládat najednou funkci hejtmana a zároveň funkci poslance.

Takže mě by opravdu zajímalo, jaký postoj má hnutí ANO k tomu, jak ten návrh máme přepracovat. Protože pokud to nevede k nějaké konstruktivní diskuzi, tak bych opravdu skoro měl z toho dojem, že smyslem není ten návrh vylepšit, vyřešit to, ale spíš jenom to nějakým způsobem zamést, nebo se toho zbavit, což by mi nepřišlo úplně korektní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Sadovského.

 

Poslanec Petr Sadovský: Děkuji, kolegyně a kolegové. Já bych snad jako k tomu dodal, pokud nám předkladatel bude schopen slíbit, že - když budu citovat ze stanoviska vlády: "Návrh zákona vůbec neřeší vztahy s právními předpisy, které upravují poskytování odměn členům zastupitelstva, tedy s obecním zřízením, krajským zřízením a zákonem o hlavním městě Praze. Jedná se tedy o nepřípustnou nepřímou novelu těchto zákonů. Vláda též v návrhu postrádá přechodné ustanovení, které by jednoznačně mělo vymezit, natolik by se nová pravidla měla vztahovat i na stávající veřejné funkcionáře."

Pokud jste schopni toto napravit a dodělat, tak si myslím, že potom je možnost, že bychom vám to pustili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec Michálek chce odpovědět, tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl rozebrat trošku tu otázku. Ten návrh je obecnou právní normou. Ta norma je ovšem natolik konkrétní, že říká, že ta odměna se snižuje na 40 %. Ta, která se vyplácí podle zvláštních právních předpisů. Je to naprosto jednoznačné a takovýchto - není to nepřímá novela, je to tedy ustanovení obecné, které je potřeba uplatnit k aplikaci jiného právního předpisu, ale je stoprocentně srozumitelné. Všichni, co tady sedíme, rozumíme tomu, že odměna uvolněného zastupitele se snižuje na 40 % v případě, že mám tu kumulaci. Tak že by tam byl nějaký skutečný problém... Spíš si myslím, že úředníci hledali, hledali, co by mohli najít, aby se zalíbili některým svým nadřízeným. Je to taková typická úřednická tvořivost, která nemá úplně oporu v nějakém právním názoru. Samozřejmě, že není potřeba přímo novelizovat úplně všechny právní předpisy. Zvlášť pokud výši té odměny, její konkrétní nastavení, neupravuje zákon, ale upravuje ho prováděcí nařízení vlády.

A ta druhá otázka se týkala náběhu. Tak ten náběh je opět naprosto jednoznačný. Je to upraveno článkem 2. Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2019. Čili od tohoto data bude náležet odměna v odlišné výši, tak jak ji stanoví § 5 odst. 2.

My si myslíme, že ten návrh je jednoznačný, srozumitelný. Myslím si, že všichni, jak tady sedíme, tomu jeho obsahu rozumíme. Nicméně pokud bude mít hnutí ANO, nebo pan zpravodaj, jakékoliv nápady na zlepšení, tak jsme absolutně připraveni spolupracovat a v rámci druhého čtení to případně i dílčím způsobem upravit tak, jak to bude považováno za vhodné příslušným výborem. Takže pokud toto je skutečně jediný důvod, pro který je navrhováno tento zákon tady potopit, tak bych opravdu poprosil, abychom se konstruktivně věnovali tomu návrhu a pustili ho do druhého čtení, kde ty případné výhrady můžeme podrobněji projednat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji, pane poslanče. (Poslanci na levé straně diskutují ve skupinkách.) Mám trochu pocit, že nalevo ode mě probíhá paralelní diskuze, nicméně nyní mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Válkovou. Takže prosím, paní poslankyně. Doufám, že nebudu muset zjednávat klid. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP