(15.00 hodin)
(pokračuje Maříková)

Představy o budoucnosti celého komplexu hotelu Thermal se na Ministerstvu financí v průběhu let měnily. V roce 2015 se nechal tehdejší ministr financí Andrej Babiš a současný premiér slyšet, že areál bazénu s velmi lukrativním pozemkem nabídne k prodeji nejlépe arabskému šejkovi, což vyvolalo obrovský poprask. Jenže se přihlásil jediný zájemce, a tak byl prodej především díky protestům veřejnosti zrušen. Ta navíc iniciovala, aby se stal celý komplex hotelu Thermal kulturní památkou. To však Ministerstvo kultury odmítlo. Následně se začalo uvažovat o rekonstrukci hotelu asi za 400 milionů. Součástí však nebyla oprava bazénové části. V tisku nyní proběhla informace, že stát plánuje přeměnu bazénu na spa a wellness centrum.

Jak je možné, že do objektu vnikli vandalové, když je střežen bezpečností službou? A kdo za takové pochybení ponese odpovědnost? Je zmíněný plán ministerstvem oficiálně schválen a je také schválen ještě Marií Kordovskou, vnučkou manželů Machoninových, autorů podoby Thermalu? Kdy bude rekonstrukce zahájena, kolik bude stát a jaké změny bazénový komplex přesně čeká? Z vedení společnosti THERMAL-F přišla zpráva, že její šéfové jednají s potenciálním zájemcem o provozování komplexu. Kdo tím zájemcem je?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A paní ministryně, prosím, máte pět minut.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. A dovolte, dámy a pánové, abych se vyjádřila k uvedené interpelaci.

Skutečně situace kolem hotelu Thermal a souvisejícího bazénu mi není lhostejná a patří, mohu vás ubezpečit, paní poslankyně, mezi jednu z mých priorit.

V současné chvíli se situace nachází zhruba v té fázi, že vedení společnosti THERMAL připravilo investiční program na provedení rekonstrukce objektu v celkové výši 580 milionů korun. Tento investiční plán byl zaslán v souladu se stanovami společnosti ke schválení akcionáři, to znamená Ministerstvu financí. Rekonstrukce by měla být zahájena v letošním roce, ukončena v roce 2021. Postup rekonstrukce je plánován tak, aby v žádném případě, a to bude zcela zásadní podmínka, neohrozil plynulý průběh příprav a uspořádání mezinárodního filmového festivalu.

Součástí této rekonstrukce je naplánováno zpřístupnění bazénového komplexu veřejnosti. I zde platí, že zahájení rekonstrukce je plánováno na konec tohoto roku. Rozsah bude zahrnovat rekonstrukci areálu bazénu i přilehlé budovy. Současně se uvažuje o využití lázeňské vody, případné rozšíření o zážitkové wellness a saunový svět. Zdůrazňuji, že toto je ale ve stadiu úvah, nicméně platí, že rekonstrukce bazénu jako takového odstartuje i letos.

Co se týče financování, to vás, také jsem zaznamenala, zajímá, tak financování výše uvedeného investorského programu v celkové výši cirka 580 milionů korun předpokládá představenstvo společnosti hradit z těchto zdrojů: Za prvé, vlastní zdroje financování jsou představovány částkou 300 milionů korun. Cizí zdroje ve výši 122 milionů, respektive 148 včetně DPH, jsou zabezpečeny z dotace, kterou získal Thermal v letošním roce v rámci operačního programu Životní prostředí 2014 pod názvem projektu "snížení energetické náročnosti hotelu Thermal". Zbývající část financování je předpokládána čerpáním úvěru poskytnutého třetí stranou, který bude předložen ke schválení jedinému akcionáři dle stanov. V současné době probíhají jednání o poskytnutí úvěru.

Mohu vás ubezpečit, že situace, která proběhla médii a týká se vlastně bazénu a toho, že tam nějakým způsobem vnikli vandalové, mě nenechala klidnou. Já jsem si získala informaci od vedení hotelu Thermal, se kterou jsem nebyla spokojená, protože následně vedení to interpretovalo trošku jinak. Já jsem - mám to už dlouhodobě objednáno, není to reakce na tuto dnešní interpelaci, ale o tom vás samozřejmě nebudu přesvědčovat, 17. 7. jedu na návštěvu osobně do Thermalu, sejdu se s vedením společnosti a chci mluvit o konkrétních krocích.

Rozhodně na pořadu dne není prodej hotelu, to v žádném případě. A jestli jste se ptala na možnost pronájmu, i takové úvahy máme. Rozhodně nejsou v takové fázi, abych sdělovala něco bližšího. Pokud bychom dospěli do nějaké konkrétní fáze, tak samozřejmě budu o tom veřejnost informovat. Pro mě je zásadní jedna věc: ohlídat investici státu, která bude dneska ve výši téměř půl miliardy. Druhá věc je zahájit co nejrychleji rekonstrukci a vidět hlavně na její konec včetně bazénové haly. A vlastně neohrozit konání mezinárodního filmového festivalu. Toto jsou pro mě tři zásady, kterých se budu držet, a podle toho budu postupovat. Samozřejmě o všech krocích budu informovat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Teď jenom přečtu dvě omluvy, protože tady přišla prý informace z Ministerstva školství, že nám trošku vypadla omluva pana ministra, tak já to rychle napravím. Takže pan ministr Robert Plaga se z důvodů naléhavých pracovních záležitostí omlouvá z dnešního jednání schůze Poslanecké sněmovny. A vezmu i druhou, tedy mezi 15. a 19. hodinou se z důvodů jednání omlouvá paní poslankyně Jana Krutáková.

Tak, paní poslankyně, máte doplňující otázku?

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo. Paní ministryně, proč Ministerstvo kultury nezařadilo hotel na seznam českých kulturních památek, díky čemuž by v případě stavebních zásahů či oprav podléhalo přísnějším pravidlům a dohledu památkářů? A nedošlo z vašeho pohledu k zanedbání povinnosti ze strany představenstva hotelu Thermal, který dlouhodobě zanedbává svoje zákonné povinnosti tím, že objekt nechává dlouhodobě chátrat, a současný stav ohrožuje životy a zdraví těch, kteří se tam pohybují a může být i velmi výrazným problémem při kandidatuře Karlových Varů na seznam světových památek UNESCO? Nebo dědictví UNESCO, pardon.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Tak já, paní poslankyně, určitě nemohu mluvit za Ministerstvo kultury. To není ani v mé kompetenci, ani neznám předpisy, které vlastně vedou k tomu, aby tato památka byla zařazena. Čili odkážu vás s vašim dotazem s dovolením na Ministerstvo kultury. A zda byly nebo nebyly ohroženy nebo porušeny, jak jste řekla, povinnosti, to já všechno zjistím na místě samém. Já se budu ptát na ekonomické výsledky, budu se ptát na dodržování povinností. Osobně si to prohlédnu. A věřte mi, je to jedna z mých velkých priorit. A doufám, že v nějaké dohledné době, brzké, budu moci informovat o konkrétních posunech v rekonstrukci jak hotelu, tak bazénu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, děkuji. A nyní tedy vyzývám pana poslance Mikuláše Ferjenčíka, aby ve věci zjednodušení daní interpeloval paní ministryni financí Alenu Schillerovou. A připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, já jsem zachytil, že z toho daňového balíčku, který se chystal, vlastně vypadly změny sazeb a vůbec změny toho systému, přičemž vláda předtím několikrát avizovala, že chystá zrušení superhrubé mzdy a že bude usilovat o zjednodušení systému. Mě by zajímalo, jestli podnikáte kroky, které například povedou ke změnám v superhrubé mzdě, respektive k tomu, aby se například sjednotily odvody na sociální pojištění, které platí zaměstnavatel a které platí fakticky také zaměstnavatel, ale z hrubé mzdy zaměstnance. Stejně tak jestli pracujete na zjednodušení daní ve smyslu zjednodušení placení daní a jiných odvodů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové. Pane poslanče, ano, máte pravdu, z daňového balíčku vypadl plán Ministerstva financí zrušit takzvanou superhrubou mzdu, a to z naprosto prostého a jediného důvodu. My jsme ho zařadili, protože vlastně to bylo v souladu s vládním prohlášením, zařadili jsme ho do daňového balíčku roku 2019, ale de facto, protože jsme neměli vládu a nemáme ji vlastně ani teď, vládu s důvěrou, byli jsme v demisi, nesehnali bychom potřebnou podporu pro tento záměr Ministerstva financí. Rozhodli jsme se vlastně to odložit v čase, to znamená ne zrušit definitivně, ale odložit v čase. Nakonec až bude představen návrh koaliční smlouvy, tak v tom návrhu to také máme. A zařadit to tedy, posunout tento náš záměr v čase. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP