(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní budeme pokračovat. Jako druhý byl vylosován pan poslanec Jakub Michálek. Interpelaci má na ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou ve věci "jak se za vás zrychlilo stavební řízení". Připraví se paní poslankyně Karla Maříková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předně poděkoval paní ministryni, že přišla, toho si moc vážím, a abych jí popřál mnoho zdaru v náročné funkci.

A nyní bych se vrátil k tématu, se kterým zde už osm měsíců vystupuji a interpeluji paní ministryni a týká se to pomalého stavebního řízení, které velmi špatně dopadá na všechny občany kvůli tomu, že se zdražují nemovitosti, zdražují se byty. Já jsem byl zvolený za hlavní město Prahu, a tam ten problém patří mezi nejpalčivější. Člověk, který tady žije, musí vydělávat 15 let na to, aby si v Praze mohl koupit byt. A to by ještě nesměl jíst a utrácet za cokoliv dalšího a musel by to všechno dávat opravdu do toho bytu. Tento koeficient patří mezi zdaleka nejvyšší v celé střední Evropě. Snad je to srovnatelné v Evropě jenom s Londýnem a s takovýmito destinacemi, které jsou úplně mimo.

Takže zajímá mě, jak konkrétně paní ministryně konala, pokud jde o zrychlení stavebního řízení, protože už je ve funkci osm měsíců, tak už by bylo dobré ukázat nějaké výsledky. A chtěl jsem paní ministryni pozvat na podvýbor pro bydlení, který se sejde 12. 6. (?) v 15 hodin z mé iniciativy a bude se zabývat právě otázkou možnosti zrychlení stavebního řízení, digitalizace stavebního řízení. Moc bych si přál, aby paní ministryně na tento podvýbor přišla už s tím, co konkrétně se bude dát dělat, abychom my jako Poslanecká sněmovna jí mohli poskytnout maximální součinnost, kterou potřebuje k tomu, aby se stavební řízení zrychlilo. Protože to je věc, která trápí určitě nejenom klub Pirátů, ale i všechny ostatní kluby v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Slovo má nyní paní ministryně Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, já to vezmu odzadu. Pozvání samozřejmě přijímám a moc ráda přijdu, protože my skutečně v rámci rekodifikace stavebního práva máme jednu z pracovních skupin právě k digitalizaci a k těm všem věcem, to znamená, velmi ráda to budu s výborem projednávat, protože my samozřejmě i řešíme v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, jestli to skutečně připravovat jako kompletní celkovou rekodifikaci stavebního práva v České republice, anebo jít cestou dílčích úprav tak, abychom skutečně zaznamenali některé rychlejší změny, které zejména v oblasti digitalizace by se daly urychlit.

Jestli mohu, tak samozřejmě bych velmi ráda tady, a znovu to opakuji ve všech tiskových nebo mediálních vyjádřeních, tak i tady bych ráda řekla, že se musíme oprostit od té mantry, že za všechno může stavební zákon. Stavební zákon z celého stavebního řízení je pouhých 20 %.

Stavební zákon je procesní norma, která samozřejmě některé ty věci upravuje vůči jednotlivým úřadům. V čem je problém, a to všichni víme, jsou takzvané dotčené orgány, to znamená ta stanoviska, která si musí stavebník obstarat předtím, než vůbec s tím projektem přijde na stavební úřad. A to je ta problematika rekodifikace stavebního práva. Jde o 81 zákonů, z nichž ani jeden není v gesci MMR. To znamená, že my samozřejmě už nyní chystáme na vládu celkovou úpravu legislativního procesu tak, abychom skutečně zabránili některým těm věcem, které jsou tam podle nás zbytečně byrokraticky dané nebo zbytečně administrativně nákladné nebo jsou už přežité. Už jsem to i jednou říkala na výboru pro veřejnou správu, že my se například zabýváme zákonem z roku "devatenáct set něco" o parních strojích. Samozřejmě dneska parní stroje, a tam jsou samozřejmě nějaké limity ohledně těch staveb, tak to jsou přesně věci, kde se musí legislativa vyčistit.

Jinak Ministerstvo pro místní rozvoj loni přišlo s novelou stavebního zákona, která samozřejmě umožňuje zrychlení staveb, to znamená jedno povolovací řízení, to znamená, lze tam skloubit územní řízení a stavební řízení. Zároveň se to dotklo i takzvaných speciálních stavebních úřadů. Je potřeba si říct, že v České republice máme 752 stavebních úřadů, samozřejmě i to dělá problémy, protože každý stavební úřad tím, že je to v přenesené působnosti, tak Ministerstvo pro místní rozvoj samozřejmě metodicky vede, ale neřídí, to je skutečně v přenesené působnosti, to znamená, že je to v gesci těch jednotlivých obecních úřadů. Ale snažíme se samozřejmě tyto lidi proškolovat.

A na konkrétní otázku konkrétní odpověď, co se tedy podařilo. My samozřejmě s tím, že máme v účinnosti od 1. 1. 2018, tak už za mého působení a samozřejmě v lednu letošního roku se musela připravit celá řada metodik, stanovisek, příkladů, doporučení, osnov, které se týkají současného, vlastně novelizovaného stavebního zákona, to znamená, kdy se vydává, jak se obstarává, jaké jsou potřeba doklady, jaký je jeho obsah, kdo posuzuje záměry, stanovit podrobnější podmínky a tak dále. Já myslím, že není čas na to, abych tady přečetla všechny metodiky, tak jenom chci říct, že v souvislosti s tím je 42 metodických postupů, a pak samozřejmě kromě stavebního zákona máme metodiky jako kolaudace rodinných domů, společné pokyny pro spolupráci úřadů, souhlasy vlastníků, metodický výklad Ministerstva životního prostředí, a tak dále, a tak dále. Všechny tyto věci musíme aktualizovat.

A co považuji za velmi zásadní, je právě vzdělávání lidí na stavebních úřadech. To znamená, my jsme od prosince do současnosti proškolili 4 194 úředníků a samozřejmě se snažíme hlavně ve velkých městech v těchto věcech pokračovat. Podnikli jsme dotazníkové šetření na závazná stanoviska, kde jsem začala zaznamenávat velký problém ze strany orgánů územního plánování, typicky mediálně známý příklad v Černošicích, tak jsme zavedli dotazníkové šetření, co se děje, v čem je problém v aplikační praxi. A ve spolupráci s panem poslancem Kolovratníkem jsme jako ministerstvo připravili pozměňovací návrh, aby bylo zcela jasné, kde se závazná stanoviska, a bylo to doplněno do zákona, nevydávají. Tím, že to je celá škála u těch drobných staveb, to znamená, závazné stanovisko nebude u skleníků, garáží, bazénů, plotů, prostě k celé té plejádě věcí se závazná stanoviska vydávat nebudou, tím se samozřejmě rozvolní ruce těm jednotlivým úředníkům, ubude jim práce a samozřejmě se budou moci věnovat významnějším stavbám.

Jinak moc děkuji za přání. Také se také moc těším na spolupráci a těším se, že o bytové problematice si popovídáme, protože jedna věc je stavební řízení a druhá věc je připravenost jednotlivých měst na investice. Pokud nemají vymezené plochy (upozornění na čas) v územním plánu, pozemky, tak potom nemohou realizovat výstavbu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a táži se pana poslance, zdali má zájem. Má zájem o doplňující otázku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já samozřejmě souhlasím, že nejde pouze o problematiku stavebního řízení, protože stavební zákon upravuje i územní plánování, které tomu předchází a které mnohdy, zejména v případě hlavního města Prahy, je velmi problematické. Ta moje otázka směřovala k tomu, jak se za vás zrychlilo stavební řízení, čili musím říct, že jsem očekával, že předložíte nějakou analýzu, jaká byla průměrná doba stavebního řízení v celé České republice, že máte nějaká data, pomocí kterých to vyhodnocujete, a ukážete, jak se promítly ty kroky, které jste podnikla, do zrychlení stavebního řízení. Jestli se zkrátilo, nebo jestli se naopak stavební řízení prodlužují. Musím říct, že ty konkrétní kroky, jako zřízení pracovní skupiny, metodika, dotazníky a tak dále jsou sice hezké, ale nejsou to výsledky. Bylo by dobré, kdybychom měli nějaké konkrétní výsledky, které skutečně povedou ke zrychlení.

Chtěl jsem se zeptat v tom doplňujícím dotazu, jestli podporujete myšlenku (upozornění na čas) takzvaného one stop shopu, jednoho místa stavebního úřadu, a případně kdy předložíte návrh zákona, aby se to do stavebního zákona promítlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já jenom požádám poslance o dodržování času. Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji. Ono je těžké dodržet čas, protože je to složitá problematika, ale budu se snažit rychle. Ano. Ty dotazníky vedly k tomu, že jsme připravili ten pozměňovací návrh, abychom zrychlili ta řízení. Není možné za dobu působení od ledna doteď vyhodnocovat, jestli došlo ke zrychlení, nebo nedošlo ke zrychlení, tam je potřeba delší časový úsek, abychom to mohli vyhodnotit. A jednoznačně podporuji one stop, to znamená jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní přikročíme k třetímu v pořadí, je vylosována paní poslankyně Karla Maříková a bude interpelovat paní ministryni Alenu Schillerovou ve věci opravy bazénu v hotelu Thermal. Připraví se pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, karlovarský hotel Thermal bude v pátek hostit 53. ročník filmového festivalu. Jeho hosty však čeká šok a město ostuda. Areál, kterému vévodí bazén a kavárna, chátrá a tento stav je dlouhodobě nevyhovující. Loni vyvolalo pobouření například velké graffiti, které se objevilo přímo uvnitř vypuštěného bazénu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP