(16.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A teď tedy nevím, jak si mám vyložit, paní ministryně, mně přistála žádost o omluvu ministryně Kláry Dostálové z dnešního dne od 16 hodin do konce jednacího dne, což je teď.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Ano, já musím na jednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže už ani nebudete...? (To ano, počkám.) To jsem se chtěl právě zeptat, jestli má smysl, aby paní poslankyně dávala doplňující dotaz. Tak prosím, paní poslankyně, prosím o doplňující otázku a paní ministryně ještě počká.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji moc. Jenom velice rychle. Postřehla jsem, že jste říkala, že ty lhůty většinou dodržujete, a zajímalo by mě, jestli se je daří dodržet vždycky, nebo jestli přece jenom máte nějaká čísla, že někdy ty lhůty překročeny bývají.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím, paní ministryně bude reagovat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Tak já se tedy musím opravdu doptat u nás na ministerstvu, protože v podkladech mně kolegové napsali: MMR lhůty dodržuje. Ale já to skutečně zjistím, jestli tam není nějaký případ, kdy jsme tu lhůtu nedodrželi, abychom byli opravdu přesní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a posuneme se k další interpelaci, kterou je interpelace poslance Vojtěcha Munzara na pana ministra Jana Hamáčka ve věci řízení Ministerstva zahraničí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Je to velice solidní od pana ministra, který tady do před chvilky byl a teď se před mou interpelací omluvil. Asi se mu nezdálo téma, stejně jako naše téma - stejné otázky jsme chtěli položit v rámci průběhu řádné schůze, ale bylo to vetováno hnutím ANO a ČSSD. Proto já svou interpelaci nepřednesu, jenom je mi líto, že si to musím vykládat jako trošku zbabělost od pana ministra, že nechce odpovídat na otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. Beru to tak, že svou interpelaci stahujete, a nyní bude interpelovat paní poslankyně Věra... Ne, pan poslanec Jakub Michálek paní ministryni Taťánu Malou - nepřítomnou - ve věci kumulace funkcí. Pan poslanec Michálek tu není, v tom případě interpelace propadá a bude interpelovat pan poslanec Petr Pávek paní ministryni Martu Novákovou ve věci dolu ve Frenštátě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, vážení členové vlády, vážená paní ministryně, stejně jako před chvílí na ministryni financí i na vás se obracím ve věci týkající se Dolu Frenštát v katastrálním území obce Trojanovice, kam jsme zavítali s hospodářským výborem minulý týden, a protože nám představitelé samosprávy tlumočili svůj požadavek na uzavření tohoto dolu a likvidaci staveb, které tam jsou, podle nich nelegálních, tak mě zajímá za Ministerstvo průmyslu a obchodu, jestli je to možné podle koncepce, kterou Ministerstvo průmyslu a obchodu má v rámci báňské činnosti a v rámci nějakých představ třeba o hmotných zásobách uhlí.

Vy jste dostala pravděpodobně mé otázky, tak se chci jenom zeptat, jestli to odpovídá skutečnosti, tak abychom na hospodářském výboru tu věc mohli řešit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci a vážený pane poslanče. Hned v úvodu bych chtěla říci, že jsem téměř 30 let měla trvalé bydliště v obci Frenštát a ještě mi tam stále žije část rodiny, takže problematika je mi velmi blízká.

Nicméně k vašemu dotazu bych odpověděla asi tolik. Jak tady už na vaši interpelaci odpovídala paní ministryně financí k budoucnosti Dolu Frenštát, tak Ministerstvo financí je stoprocentním vlastníkem společnosti Prisko, která tam bude vykonávat svá vlastnická práva, a o výkonu těch vlastnických práv vás paní ministryně informovala, o tom, že tedy se uvažuje s postupným uzavíráním všech dolů, které do tohoto patří. My máme nicméně schválenu státní surovinovou politiku a potřebujeme vyřešit v rámci nové vlády, vybalancovat vlastně, co je ve státní surovinové politice, s tím vlastnickým právem státu, resp. Ministerstva financí ve vztahu i k Dolu Frenštát. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, tak prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji. Já té problematice rozumím. Jenom chci podotknout, že tak jak to říkala i paní ministryně financí, tak i z vašich slov vyplývá, že se jedná o mezirezortní záležitost, a z toho důvodu mě potom zajímá, jaké stanovisko v rámci mezirezortního vyjednávání na vládě bude zaujímat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní ministryni o doplňující odpověď.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Ministerstvo průmyslu a obchodu pochopitelně respektuje stávající platnou legislativu. A řekněme si, že zásoby černého uhlí jsou strategickými zásobami, a v rámci tedy jednak státní surovinové politiky, ale i státní energetické politiky a i záměrů vlastníka prostě budeme muset vybalancovat ten vztah, tak jak jsem říkala. Prostě musí naše vláda nalézt řešení k vyřešení situace Dolu Frenštát. Víme dobře, jak to tam vypadá, víme dobře, jaké jsou požadavky obcí, na druhou stranu jsou to strategické zásoby černého uhlí a prostě potřebujeme nalézt řešení, které především uspokojí potřeby České republiky jako takové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude interpelovat paní poslankyně Maříková pana ministra Vojtěcha ve věci personální devastace zdravotnictví, připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, sliboval jste v dubnu, že ukončíte projekt Ukrajina, který do Česka importoval ukrajinské lékaře bez povinných zkoušek. Stal se ale pravý opak - projekt se dočkal svého prodloužení. Komora lékařů marně upozorňuje, že je tak ohrožena bezpečnost pacientů. Proti projektu výrazně vystupovala jak Česká lékařská komora, i komora lékárníků a stomatologů. Nešlo o averzi vůči zahraničním kolegům, ale o kritiku obcházení zákona a bezpečnost pacientů. Ukrajinští lékaři totiž na výjimky pracují na pozici lékařů i bez ověřovacích odborných zkoušek a jazykových zkoušek. Není tak ani jasné, jestli se dorozumí s kolegy a pacienty. Nemyslíte si, že jde o ohrožení bezpečnosti pacientů, když zde působí lékař bez aprobačních zkoušek třeba i 16 let, jelikož pokud zkoušku nesloží, mohou pracovat pod odborným dozorem, což mnozí z nich využívají?

Aprobační zkoušky pro zahraniční lékaře nejsou jednoduché. Úspěšnost je asi 10 %. Je to podle vás tím, že limity byly nastaveny příliš vysoko, nebo je to rozdílem vzdělání mezi českými a zahraničními lékaři? Vyjádřil jste se, že tito lékaři budou muset zkoušku složit do roka. Nebude tedy moci takový lékař vykonávat profesi lékaře ani bez odborného dohledu, což je dnes obvyklou praxí? Lékařská komora naopak navrhuje, aby zkoušky skládali zahraniční lékaři společně s českými mediky, tak aby jejich úroveň byla jednotná. Jaký je váš postoj k tomuto návrhu? Je podle vás žádoucí zajistit jednotnou úroveň zahraničních a českých lékařů v tomto směru?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana ministra o odpověď. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to trošku úsměvné - nikoliv ta interpelace, ale v zásadě dopoledne jsem odpovídal na interpelaci paní poslankyně Aulické, která tady není, a ta naopak tedy mně vyčítala, že neděláme dost pro ty aprobační zkoušky, aby je ukrajinští lékaři udělali, a že ukrajinské lékaře potřebujeme atd. Samozřejmě je vidět, že názory jsou různé. Někdo chce, aby bylo snazší pro ukrajinské lékaře, aby u nás pracovali, někdo naopak chce ty podmínky zpřísnit. Je pravdou, že profesní komory - Česká lékařská komora, Česká stomatologická a lékárnická toto požadovaly. Na druhou stranu my jsme pak v zásadě komunikovali s kraji, které se ozvaly na základě toho, že jsme tedy říkali, že bychom ten projekt ukončili, tak se všech třináct krajů - mimo Prahu tedy - ozvalo s jednotným hlasem dopisem na mě a pana premiéra o tom, že v zásadě nesouhlasí s ukončením toho projektu, protože v jejich nemocnicích, zejména v těch postižených krajích, jako je Ústecký kraj, Karlovarský kraj, zkrátka ti ukrajinští lékaři jsou potřeba a nemohou se bez nich obejít a v zásadě by to vedlo k tomu, že by museli zavírat oddělení, například v teplické nemocnici apod. To znamená, že by třeba sto tisíc pacientů nemělo interní oddělení. Takže je otázkou skutečně, abychom nevylili s vaničkou i dítě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP