(15.50 hodin)

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Vážený pane ministře, ve školském zákoně v § 3 je uvedeno, že MŠMT zpracovává Národní program vzdělávání, projednává jej s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a s kraji a předkládá jej vládě k projednání. Vláda předkládá Národní program vzdělávání Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení.

Mé otázky jsou proto jednoduché. Plní Ministerstvo školství své povinnosti, které má dané v zákoně již čtrnáct let? Kdy se můžeme těšit, že Národní program vzdělávání bude předložen do Sněmovny?

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. V souladu s jednacím řádem vám pan ministr odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní vyzývám poslance Vojtěcha Munzara, aby přednesl interpelaci na řádně omluvenou ministryni spravedlnosti Taťánu Malou. Připraví se pan poslanec Dominik Feri. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající.

Vážená paní ministryně, mě trochu mrzí, že dnes nejste přítomna, nicméně svou interpelaci zkrátím a přednesu dvě základní otázky.

Ústavní právník Kysela v médiích včera i dnes naznačil, že vláda mohla být jmenována v rozporu s Ústavou, a to v rozporu s článkem 68. Chtěl bych se vás jako ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády zeptat na to, zda může prezident postupovat svévolně při jmenování člena vlády či pověřování řízením, nebo je vždy potřeba návrh premiéra, jak o tom hovoří článek 68 Ústavy.

Druhá otázka. Zadal vám pan premiér zpracovat analýzu nebo připravit případné kroky k tomu, aby prezidenta přiměl jednat v souladu s Ústavou?

A poslední, a opravdu doufám, že je to jen teoretická otázka. Pokud by byla vláda jmenována v rozporu s Ústavou, byla by její rozhodnutí platná? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane poslanče. Já zopakuji, že paní ministryně Taťána Malá vám v souladu s jednacím řádem odpoví písemně do 30 dnů.

Nyní vyzývám pana poslance Dominika Feriho. Pane poslanče, máte dvě interpelace za sebou, ve věci oddlužovací novely a ve věci komory a LRV. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dnes v úvodu schůze byla paní ministryně spravedlnosti Malá omluvena do 14.30 z pracovních důvodů. V 11.05 došlo k rozlosování interpelací a vyšlo najevo, že na ni bylo podáno dohromady devět interpelací. V 11.50 došla omluva paní ministryně Malé do konce jednacího dne. Mě opravdu velmi mrzí, že tady paní Malá není.

Nechtěl jsem být nějak konfrontační. Chtěl jsem se ptát na její záměry stran civilního řízení, na oddlužovací novelu, jestli se to nějakým způsobem personálně změní s ohledem na nastoupení na ministerské místo. A bohužel tím, že tu paní ministryně Taťána Malá není, tak nemůže osvětlit i záležitosti kolem výkonu koncipientury 300 km od svého bydliště, nebo třeba osvětlit a uvést na pravou míru informace, které vyšly před půl hodinou v článku na serveru iROZHLAS s titulkem Nastupující šéfka justice Taťána Malá podle expertů opisovala v diplomové práci.

Věřím, že paní ministryně bude na interpelace v budoucnu chodit častěji a nebude navštěvovat pouze jednu interpelaci z deseti.

Děkuji za pozornost. Svoji interpelaci proslovím při následující možné příležitosti, což bude ve druhém týdnu v červenci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, paní ministryně se vyjádří v souladu s jednacím řádem do 30 dnů. Nicméně, pane poslanče, nyní máte ještě nárok na další interpelaci. Nechcete už další interpelaci, takže si vás tady škrtám.

Nyní bych tedy vyzval paní poslankyni Olgu Richterovou. Paní poslankyně Richterová, přišlo na vás pořadí. (Poslankyně Richterová mluví s ministrem Krčálem.) Paní poslankyně! Paní poslankyně Olgo Richterová! (Veselost v sále.) Paní poslankyně! Já se omlouvám, ono to šlo trošku rychleji, než jste čekala. Paní poslankyně Olga Richterová. Já vás vyzývám, abyste přednesla svoji interpelaci na ministryni Kláru Dostálovou ve věci vymáhání rozhodnutí stavebními úřady a odškodňování. Připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Pod svícnem byla největší tma. Děkuji. (S úsměvem.)

Já jsem opět velice ráda, že přišla paní ministryně. V podstatě stručně shrnu, o co se mi jedná. Dostávám podněty od občanů týkající se vymáhání rozhodnutí stavebních úřadů. Jde o to, že často, jak popisuje i zpráva veřejného ochránce práv, stavební úřady nevymáhají splnění svých rozhodnutí vydávaných ve veřejném zájmu, a to proto, že na to obcím chybějí peníze. A nyní tato nevykonaná rozhodnutí projednávala i vláda. Bylo přijato usnesení v dubnu tohoto roku, zdůrazňuji, na vytvoření programu, který by právě zajistil finanční prostředky k provedení výkonů. Do 30. června měl být program připraven.

Jelikož paní ministryně byla ministryní už několik měsíců, tak se domnívám, že 28. června je ideální čas se zeptat, jak tenhle program na tom je. A zároveň to celé taky trošku souvisí s odpovědností státu za různé škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. V těchto věcech lidé podávají žádosti o odškodnění na MMR. Takže moje související otázka ještě je, kolik je těchto žádostí ročně vyřizováno kladně, záporně. Jak to zhruba v posledních pěti letech vypadá? A jak dlouho v průměru takové vyřízení žádosti o odškodnění trvá?

Já jsem zažila konkrétní příklad, kdy paní dostala odpověď až po patnácti měsících, na kterou čekala, kterou urgovala, stále jí byla přislibována. A potom bylo odškodnění zamítnuto. Ona kdyby nečekala těch patnáct měsíců, tak by vlastně nevyčerpala finanční prostředky, mohla by se třeba bránit soudně. O co jde? Zda se takhle dlouhé trvání odpovídání děje běžně? (Předsedající upozorňuje na čas.) Nebo jak to probíhá na MMR? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Ještě bych přečetl tři omluvy, než dáme prostor paní ministryni. Od 15.40 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů na Ministerstvu vnitra pan ministr Hamáček. Dále se omlouvá pan poslanec Polanský mezi 14.30 až 18.00 z důvodu jednání a dále pan poslanec Petr Třešňák od 16.00 do 17 00 z důvodu jednání.

Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Děkuji ještě jednou za slovo, pane předsedající.

Vážená paní poslankyně, já bych mohla být velmi stručná, protože bych mohla sdělit, že programová dokumentace je připravena, ale samozřejmě si myslím, že si to zaslouží delší odpověď. Jenom pro objasnění, jde o dotační titul na výkon rozhodnutí, protože podle stavebního zákona je povinností stavebního úřadu v určitých situacích nařídit vlastníkovi stavby neodkladně odstranit stavbu, provést údržbu, provést zabezpečovací práce a tak dále. Zároveň ze zákona má samozřejmě stavební úřad možnost nárokovat to po vlastníkovi nemovitosti. Pokud neposlouchá, to znamená, nereaguje na výzvy stavebního úřadu, může stavební úřad udělovat pokutu, a to opakovaně až do výše 200 tisíc. A pokud ani po těchto pokutách není žádná reakce, tak je nařízena takzvaná exekuce od stavebního úřadu a následně výkon rozhodnutí jde na vrub obce. A tady jsme se právě dostávali do problému, kde obce se na mě skutečně obracely s tím, že mají černé stavby, a tak dále, a tak dále, ale nemají zdroje na to, aby stavby odstraňovaly.

Proto tedy ministerstvo přišlo vlastně s návrhem na to, aby se otevřel dotační titul na Ministerstvu pro místní rozvoj. V této aktivitě ho podpořila vláda, a jak už paní poslankyně správně říkala, uložila nám zpracovat programovou dokumentaci, která je připravena. Bude spuštěn dotační program spolu s ostatními dotačními programy v říjnu letošního roku a alokovaná částka tam bude zhruba 60 až 100 milionů korun. Samozřejmě čekáme ještě na finální potvrzení vyjednávání o rozpočtu, ale předpokládáme v tomto rozmezí.

Co se týká druhé otázky, skutečně ministerstvo je kompetenčně ústředním a správním úřadem podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci na úseku územního rozhodování a stavebního řádu a vyvlastnění. Tam samozřejmě podané žádosti vyřizujeme na odboru 83, to znamená, skutečně musíme každou žádost prověřit na základě zjištěných skutečností, vyžádaných dokladů nižších stavebních úřadů, protože tam samozřejmě prioritně musí konat stavební úřad, potom nadřízený stavební úřad, což je krajský úřad v případě obecních stavebních úřadů, a následně to jde samozřejmě na Ministerstvo pro místní rozvoj. Ta lhůta je šest měsíců. To znamená, pokud je to samozřejmě delší doba, že je vždycky potřeba řešit konkrétní příklad, protože občas se opravdu stává, že musíme dožádat doplnění, protože jsou tam věci, a to se přerušuje ta lhůta. A obvykle se nám stává, že nám třeba někdo napíše, že to trvá šestnáct měsíců, ale ve finále skutečně ministerstvo lhůtu šest měsíců plní, protože do toho nezapočítávají lhůty na doplnění.

A ptala jste se na konkrétní počty. Zhruba to je ročně kolem 90 žádostí. Rok 2018 - zatím do dnešního dne 50 žádostí, rok 2017 - 87 žádostí, rok 2016 - 90 žádostí, rok 2015 - 86 žádostí. Tak jestli takto... Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP