Středa 12. září 2018, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.,
a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
/sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. A samozřejmě zpravodaj pan poslanec Mikuláš Ferjenčík se už může také posadit.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Dovolte mi, abych vám stručně představila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o směnárenské činnosti.

Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru Prahy, nedělají České republice dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu na letišti naúčtují poplatek ve výši 28 %. Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích... (Odmlčuje se pro velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím o klid v sále, aby se paní ministryně mohla vyjádřit.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Toto se děje i přesto, že zákon vyžaduje informovat klienta o kurzech a poplatcích na kurzovním lístku i na předsmluvních informacích, které klient obdrží před provedením směny. Ukazuje se však, že turisté se v těchto informacích neorientují nebo je zkrátka nečtou a nevýhodnost směny poznají až následně. Další posilování informační povinnosti se tak nejeví účelné.

Předložená novela na tuto situaci reaguje několika opatřeními. Jednak se zavádí právo zákazníka odstoupit od směnárenského obchodu, a to do dvou hodin od provedení směny. U směnárenského automatu je lhůta pro odstoupení stanovena na tři pracovní dny. Nemůže-li zákazník odstoupit od smlouvy proto, že mu v tom brání překážka na straně směnárny, např. směnárník je nemocný nebo zavře z technických důvodů, je pro odstoupení stanovena náhradní lhůta v délce šesti měsíců. Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na 1 000 eur. Odstoupit tak bude možné u 90 až 95 % směnárenských obchodů. U obchodů, kde je možné odstoupit od smlouvy, se ruší předsmluvní informace. Klient tak obdrží jeden doklad, kde budou uvedeny všechny pro něj potřebné informace včetně informace o právu odstoupit.

Návrh dále stanoví, že výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nesmí být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí bude moci být jen jeden kurzovní lístek. To má zamezit záměně standardního kurzu a výhodnější nabídky.

Rovněž se omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu. Klientům tak bude stačit porovnat směnné kurzy a nebudou muset dopočítávat výši úplaty. Úplata je povolena pouze v případě proplacení šeku, výkupu mincí nebo platby kartou, neboť v takových případech je směnárenský obchod spojen s vyššími náklady.

Novela reaguje i na prodej doplňkových služeb a zboží při uzavírání směnárenských obchodů. Klientům je někdy při směně měn prodán upomínkový předmět či mapa za vysokou cenu, která neodpovídá ceně běžné. Mapa běžně distribuovaná zdarma je tak klientovi prodána např. za 150 korun a při směně měn je tak klientovi reálně poskytnut mnohem horší kurz. I u těchto obchodů bude možné odstoupit společně s odstoupením od provedení směnárenského obchodu.

Zákon také zpřesňuje evidenční povinnosti směnáren a slaďuje definici skutečného majitele se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Na nově zaváděné instituty potom navazuje úprava přestupků.

Novelou dále dochází k vymezení hranice mezi provozováním směnárenské činnosti a poskytováním platebních služeb. Bude postaveno najisto, že platba kartou ve směnárně při nákupu valut je směnárenským obchodem. Naopak v zákoně o platebním styku dochází v návaznosti na to k úpravě vymezení bezhotovostního obchodu cizí měnou. Zákon o platebním styku se dále upravuje i vzhledem k vydání prováděcího předpisu Evropské komise ke směrnici o platebních službách.

Tolik k předkládané novele. Děkuji vám za pozornost a děkuji vám za její projednání.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Mikuláš Ferjenčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, asi nemá smysl opakovat znovu představení toho návrhu, jelikož ho představila paní ministryně. Já se zastavím u toho asi nejdůležitějšího aspektu toho zákona, a to je ta možnost odstoupit od smlouvy. Ostatně tento návrh už podalo v tomto období hnutí STAN, bohužel hlasy ANO a SPD se norma zdržela a museli jsme počkat na verzi ministerstva. Děkuji aspoň, že paní ministryně dodržela slib a předložila to ve lhůtě, kterou nám slíbila na výboru na naši žádost.

Odstoupení od smlouvy je klíčový prvek toho zákona. Znamená to, že ve chvíli, kdy turista udělá ve směnárně obchod a zjistí, že nedostal tolik peněz, kolik očekával - ono se často argumentuje u této problematiky nějakým volným trhem, ale reálně bývá problém v tom, že kurzovní lístky jsou záměrně udělané tak, aby byly zavádějící, a turisté třeba přehlédnou nějaký skrytý poplatek, nebo jsou tam dva kurzovní lístky pro různé objemy nákupů, což mimochodem tento zákon také řeší - v tu chvíli, kdy turista, ale může to být samozřejmě i český občan, obdrží peníze v té směnárně a není spokojen s tou částkou, kterou dostal, tak současně obdrží i účtenku, na které má přímo v češtině i v angličtině informace, že má dvě hodiny na to, aby ten obchod stornoval, dostal zpátky peníze a vyměnil si je někde jinde.

Myslím si, že to je velmi rozumný způsob, jak toto odvětví regulovat. Je byrokraticky minimalistický, prostě jenom říká, že mají povinnost stornovat ten obchod. Velmi zlepšuje situaci městské policie i státní policie, na kterou se běžně dnes turisté obracejí s tím, že je ve směnárně okradli nebo že dostali daleko méně peněz, než kolik očekávali za ty valuty, a policista jim jenom řekne, že s tím nemůže bohužel nic dělat. Nově je upozorní na to, že můžou do dvou hodin dostat peníze zpátky, může je doprovodit do té směnárny přímo, pomoci s tím a celý problém se vyřeší.

Mělo by to zásadním způsobem přispět k tomu, aby podvodné směnárny z Prahy a jiných měst postupem času vymizely. Z toho důvodu vás žádám o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A já otevírám obecnou rozpravu. A jako první se přihlásil s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Další přihlášku nemám v tuto chvíli. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem velmi rád, že vláda předložila tento návrh zákona do Poslanecké sněmovny. My jsme od počátku na paní ministryni apelovali a poskytovali jsme jí veškerou součinnost, dokonce jsme měli předtím s Patrikem Nacherem jednání v České národní bance, kde ten návrh vznikl, odkud doputoval na ministerstvo, prošel připomínkovým řízením. Během té doby načetl tu první verzi návrhu STAN, takže jsem rád, že teď jsme se konečně dostali k tomu, že máme vládní návrh zákona, který poskytne, když to řeknu ošklivě, konečné řešení šmejdských směnáren v centru Prahy.

Já jsem se byl osobně podívat i na zastupitelstvu Prahy 1, bavil jsem se tam se zastupiteli a oni na mě apelovali, že to není jejich věc, že to má řešit legislativa, že oni s tím dělat nic nemůžou, a ocenili, že konečně tedy parlament se tomu začal věnovat. Také jsem to navrhoval na Zastupitelstvu hlavního města Prahy, které má legislativní iniciativu, ale bohužel ty zákony, které předkládají kraje, tedy nemají úplně velkou vážnost.

Inu, vyzkoušel jsem si to sám, jak to vypadá v nějaké takové směnárně, vlastně poprvé s Jankem Rubešem, který mě tam vzal, a přímo jsem tam viděl, jak ta směnárna v přímém přenosu vlastně okradla nějakou Japonku a jak byla rozzuřená a jak s tím nemohla vůbec nic dělat, protože někteří lidé místo toho, aby se soustředili na to, jak vyprodukovat přidanou hodnotu, tak se soustředí na to, jak někoho zmást a okrást. A tak to bohužel ve společnosti bude.

Takže když jsem přišel do té směnárny, oni mě tam poslali, že to je šmejdská směnárna, tak jsem se tam byl podívat a říkám si, no oni snad kvůli mě změnili ceny! Takže jsem si říkal, bylo tam napsáno 22 korun za euro, tak to se snad ještě dá. Chápu, že 25 by bylo asi lepší, ale 22 se plácnu přes kapsu, abych si to vyzkoušel. A pak samozřejmě mi tedy naúčtovali těch 16 korun. Takže já jsem se také sám, i já poslanec, dvě vysoké školy - matfyz, práva - tak já jsem se také nechal napálit tím, že jsem se podíval na ten lístek, který vůbec nebyl určen pro normální lidi, kde dochází k té směně. Celé je to určeno k tomu, aby to ty turisty okrádalo. Když tam přijde turista, dá tam 10 eur, dostane za to 160 korun. Když dá 10 dolarů, dostane za to 120 korun, čili 12 korun za dolar. A jakmile ty peníze dostane zpátky, tak už se tam neuplatňuje něco jako omyl, to, co máme ve zbytku právního řádu. Ti směnárníci zkrátka nechtějí vrátit žádné peníze, ačkoliv ten člověk si toho třeba všimne hned, a když si toho všimne za několik hodin, tak to už nemá šanci vůbec žádnou.

A samozřejmě ti turisté, kteří tam byli, nám děkovali, že jsme je upozorňovali na to, že máme tady na Praze 1 takovéto šmejdské směnárny, a ptali se nás, proč proboha zákonodárce a legislativa s tím nic nedělají, když o tom všichni vědí. Je to tady 20 let, x vlád už to mohlo řešit, bylo to jednoduché, v zahraničí už se s tím také vypořádali, ale ti turisté sem třeba přijdou, navštěvují několik zemí, v Evropě se rozhodnou a v každé té zemi si třeba vyměňují peníze a samozřejmě asi ne všichni můžou být tak bdělí a tak vybavení a připravení, aby tyto podvody hned odhalili. Také očekávají, směnárenská činnost je formou finanční činnosti, která je přísně regulována a je pod dohledem národní banky, ale přece dohled národní banky nemůže spočívat jenom v tom, že kontrolují nějaké formální oznámení, když všichni víme, že tam ve skutečnosti turisty okrádají.

Takže teprve tímto zákonem, a já za něj velmi horuji, aby byl schválen, tak teprve tímto zákonem dosáhneme toho, že Praha konečně přestane mít aspoň v oblasti směnárenství tu špatnou pověst a že budeme přitahovat do hlavního města Prahy i třeba movitější klientelu, která očekává nějaký standard služeb a fungování společnosti, nikoliv jenom turisty, kteří sem jedou kvůli tomu, aby se projeli na vláčku s pivem. Takže tolik ke směnárnám.

Já jsem chtěl poděkovat ještě jednou paní ministryni, že vyhověla naší prosbě. Samozřejmě technik, které se používají k okrádání turistů, je celá řada. Například když jsem do jiné směnárny přišel, tak mi tam dali odlišný kurz, než který dali turistům, kteří tam byli hned přede mnou, a to jsem nemusel vůbec nic říkat. To znamená, dávají tam kurz podle toho, jakým jazykem ten člověk mluví, jak se jim to pozdává. Chápu, že má existovat nějaká smluvní volnost, to samozřejmě já mám rád svobodný trh, ale v okamžiku, kdy to je primárně postaveno na využívání cizího omylu, tak využívání cizího omylu máme my v trestním zákoníku kvalifikováno jako podvod. Takže je super, že to konečně řešíme.

A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, že jsou tady techniky, které jsou hodně na hraně velmi podobného okrádání lidí, jako jsou fiktivní kurzy, které jsou nabízeny v různých terminálech, tak tam se také nabízejí leckdy v podstatě matoucí sdělení, kdy člověk má kliknout doprava, nebo doleva, neví, na co má kliknout. Když klikne doprava, tak dostane standardní výhodný kurz u své banky, a když klikne - nebo naopak, když klikne doprava, tak dostane nevýhodný kurz, takže to, co by člověk udělal intuitivně, jde dál jakoby, dostane nevýhodný kurz, a kdyby kliknul doleva, že nechce třeba tu službu dynamického převodu měny, což tomu ti lidé samozřejmě vůbec nerozumějí, co že to proboha je, někteří z nich třeba vůbec ani neumějí anglicky v naší populaci při našem školském systému, tak mají kliknout doleva, aby je to neokradlo. Takže to jsou také techniky, které jsou podle mě na hraně etiky, a ti podnikatelé by si měli najít nějaký poctivý způsob, jak vydělávat.

Poslední věc, kterou jsem chtěl říci, že bychom byli rádi, aby už turisté, až sem přijedou na zimní sezónu, na Štědrý den apod., se nemuseli potýkat s tím, že budou třeba na Štědrý den nebo v předvánoční adventní době okradeni směnárníky, tak si myslím, že by bylo seriózní, abychom vyšli vstříc i hlavnímu městu Praze, městské části Praha 1, a abychom zkrátili dobu na projednání tohoto návrhu zákona tu dobu 30 dnů, to znamená tu, která nejde zavetovat. Už jsem to předběžně konzultoval a dohodl se na tom i s paní ministryní, takže jsem velmi rád, že i paní ministryně to podporuje, a navrhuji tímto zkrácení doby pro projednání této novely zákona o směnárnách na 30 dnů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat v obecné rozpravě. Z místa mám přihlášeného pana poslance Nachera, ale před ním má přednost písemná přihláška pana poslance Čižinského, nicméně před ním je s faktickou poznámkou pan poslanec Benešík. Takže prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já jsem si také zkusil směnit peníze v Praze. Potvrzuji to, co tady zaznělo. Ale je tam ještě jeden takový malý háček, taková finta - servisní poplatek. Takže ty směnárny nalákají turistu na relativně zajímavý kurz, ale mají tam komisi, mají tam třeba 20 procent. Takže to je právě ta velká rozdílovka. Je to nemravné, je to pobuřující a myslím si, že už dávno jsme s tím měli něco udělat. Myslím si, že je nejvyšší čas, a také bych podpořil to, pokud to nebude technicky příliš náročné, abychom projednání tohoto zákona zkrátili na co nejkratší dobu a abychom v ČR, zejména v Praze, si nedělali sami ostudu takovýmto hanebným jednáním směnárníků. A myslím si, že poté, co někteří turisté přijedou do Prahy vlakem na hlavní nádraží a pak si smění peníze, tak asi nemají moc velké důvody se vracet. Čili přimlouvám se za to, abychom byli co nejrychlejší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní se mi s přednostním právem přihlásil pan poslanec Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, slavíme dnes výročí. Je to pět měsíců od chvíle, kdy Sněmovna zamítla hlasy poslanců ANO a SPD návrh zákona o směnárenské činnosti, který řešil to samé. Řešil to stejným způsobem. Jediné, co se v tom lišilo, co ten vládní návrh, na který jsme si museli počkat pět měsíců, a tu ostudu, která se tedy v České republice děje, tak prodloužit, je to, že teď se vypouští ten informovaný souhlas na účtence, kterou dostáváte ve směnárně.

Jen jsem chtěl připomenout, jak je zbytečné to politikaření, které tady někdy předvádíte ve Sněmovně. Jen proto, že to byl opoziční návrh, tak ho bylo sejmout, jen proto, že jste na tom cítili ten marketingový potenciál, na kterém se dají udělat nějaké body, tak jste o rok prodloužili ostudu České republiky ve směnárnách. Je to škoda. Myslím, že bychom všichni měli mít zájem na tom, aby obraz České republiky byl v zahraničí co možná nejlepší, aby sem jezdili bonitní klienti, kteří tady budou i směňovat a nezkazí si náladu, když si sednou to taxíku cestou z letiště, a ještě si to nepotvrdí tím, když pak je oberou v první směnárně.

Také jsem byl svědkem toho, když vám před směnárnou stojí turisté, toto byla turistka z Říma, která přiletěla na víkend do České republiky a sobotní noc strávila tím, že s nápisem na papíře, na ubrousku z restaurace "zloději" stála před směnárnou a odrazovala každého, kdo tam má přijít.

Proto jsme také už v únoru tento návrh zákona předložili a 12. dubna jste hlasy hnutí ANO a SPD ten zákon smetli.

My podpoříme zkrácení té lhůty na 30 dní, protože ten zákon už tady měl být dávno, a také mohl být dávno, kdybyste ho takhle nesejmuli. My ho podpoříme a doufám, že projde jednáním co nejrychleji tak, aby tato ostuda, která tady zbytečně byla o rok déle, než musela být, tak aby skončila.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a nyní tedy prosím, pan poslanec Čižinský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych chtěl říci, že vítám návrh zákona. Také je mi líto, že ten minulý zákon neprošel dále, protože ten problém se neustále zhoršoval. V minulých měsících zase zavřely ty poctivé směnárny, my třeba tady na Malostranském náměstí jsme měli jednu, která byla poctivá a před dvěma měsíci zavřela, protože prostě nebyla schopna těm šmejdům konkurovat. A ten problém se nedal řešit tak, jako starostové řeší problém ve své městské části nebo ve své obci. Pokud tam jsou nějací šmejdi, kteří třeba okrádají seniory, tak skutečně informují před tou provozovnou, až toho šmejda odradí, a ten šmejd se odstěhuje, my máme zkušenosti z Prahy 7. Ale tohle takto nešlo řešit, protože těch míst bylo velmi mnoho. Navíc se to zhoršovalo, protože ti poctiví museli zavřít, protože nevydrželi konkurenci. Proto bych také rád podpořil zkrácení té lhůty, protože Praha to potřebuje a Praha potřebuje lepší pověst u turistů, kteří k nám jezdí, aby se ti lidé vraceli a aby trávili delší dobu než ty průměrné dvě noci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Teď se mi hlásí místopředseda Okamura s přednostním právem. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, my jako SPD jsme rádi, že je tady konečně komplexní návrh řešení směnárenské činnosti. Jak jsem tady tak slyšel, tak jsou tady najednou všichni odborníci na cestovní ruch, přestože jsem je v cestovním ruchu za svoji dvacetiletou praxi v životě neviděl a nic jsem o nich neslyšel. Takže teď pan Farský je najednou odborník na cestovní ruch. Jsou to amatéři, kteří se samozřejmě v cestovním ruchu vůbec nevyznají. My jsme rádi, že je tady konečně ten vládní, ten komplexní návrh, protože ta problematika je skutečně vážná. Je potřeba zlepšit image České republiky. Je potřeba, abychom přijali prodiskutovaný komplexní návrh, který zapadá také do ostatní legislativy. Takže my samozřejmě, jak jsme říkali před pár měsíci, rádi jsme počkali na ten komplexní návrh, který je skutečně řešen tak, jak my si představujeme, mnohem podrobněji, takový my podporujeme v SPD, protože já tady hlásím střet zájmů, jsem ve vedení Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, a my chceme stabilní cestovní ruch, stabilní příjezdový cestovní ruch. A netýká se to jenom cizinců, jak tady říkáte, ale on se týká i českých turistů, kteří si směňují před svými cestami do zahraničí. Takže ten aspekt je tady skutečně široký a jsem rád, že jsme byli ti, kteří také, dá se říci, iniciovali to, aby vláda připravila tento komplexní návrh. Takže my ho podpoříme a jsme rádi, že čeští i zahraniční turisté budou více ochráněni před klamavými praktikami směnáren. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane místopředsedo. Vaše vystoupení vyvolalo faktické poznámky. Prvního poprosím pana poslance Ferjenčíka, připraví se pan poslanec Čižinský. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom upozornit - aby člověk poznal zloděje, tak nemusí být odborník na cestovní ruch. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Prosím pana poslance Čižinského.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Já jsem chtěl říct víceméně totéž prostřednictvím pana předsedajícího, že pokud pan Okamura si myslí, že zloděje poznají jenom profesionálové, tak to tak není. A samozřejmě nic nebránilo tomu ten zákon opravit a doplnit. Úplně zbytečně se ztratil čas a byli okradeni další a další lidé. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana poslance Jurečku. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Něco tady už bylo řečeno mými předřečníky. Já chci jenom reagovat technicky na pana poslance Okamuru, který už odešel z jednacího sálu poté, co tady některé kolegy označil za neodborníky na danou problematiku. Já si myslím, že by tady slušelo trošku více pokory, protože nevím, co je tedy tou správnou aprobací být odborníkem na cestovní ruch, ale když občas tady slyším kolegu Okamuru mluvit, a nechci to vůbec zlehčovat, ale mluví o ekonomických tématech, o problematice důchodů, státního rozpočtu, o migraci, o veřejnoprávních médiích, o svobodě slova, to je poměrně široká paleta témat. Nevím, jestli je na všechno odborník. Každopádně si myslím, že je potřeba, aby vnímal, že je tady právo každého z nás hovořit k problematice, která se tady projednává. Říkat, že na něco je někdo lepší nebo horší odborník - já bych si to nedovolil říct ani u tématu zemědělství. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Přihlásil se mi s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Benešík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Pane místopředsedo, dámy a pánové, vážená vládo, tak my od pana Okamury tady míváme návrhy ohledně referenda, to si myslím, že je velmi složitá, sofistikovaná ústavněprávní záležitost. Ale tady rozhodně nevadí, že je to poslanecká iniciativa, protože evidentně pan Okamura je největší odborník na referenda v České republice. Já se také domnívám, že poznat zlodějnu umí i laik, nemusí na to být specialista, a mně prostě to arogantní vystoupení přišlo tak, jako když jsem byl malý, byl jsem domýšlivý, teď už nemám chybu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Přihlásila se s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Procházková. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Procházková: Zdravím všechny dneska. Já nechci být arogantní, ale chtěla bych říct jednu věc. Všichni, kdo si tady teď tahají ta předvolební trička, jak jsme to měli už před těmi pěti měsíci odsouhlasit, tak by si měli uvědomit, že tady byli mnohem dřív než ANO, SPD a Piráti u vlády a mohli to už dávno nastavit. Tak proč to neudělali? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Farský, poté pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já obdivuji každého, kdo něco v životě dokáže. A mám i obdiv k panu Okamurovi. Já si nedovedu představit, že bych třeba dokázal zřídit cestovku pro plyšáky. To je třeba věc, kterou já bych nedokázal, a tak jako ctím, v pořádku. (Smích.) Živil se tím a je to skvělé. Zároveň já jsem právník a nebudu říkat, že jediný, kdo může navrhovat zákony a mluvit u tohoto pultíku k zákonům, je právník. Ne, je to v pořádku, je tady více hlasů z více sektorů. Je tady více zkušeností. A od toho je Poslanecká sněmovna. Od toho je, od té široké diskuze, že tady jsme z různých sociálních skupin, s různými školami nebo i bez škol. Ale od toho je Poslanecká sněmovna.

Co se týká toho času, prostřednictvím pana předsedajícího k paní kolegyni Procházkové, čtyři roky mělo Ministerstvo financí hnutí ANO, a dokonce mělo, byť se to teď snaží popřít, maximálně v kampani i primátorku v Praze. A nepohnulo s tím ani o milimetr. Proto my jsme předložili ten zákon už před pěti měsíci. A teď říkat, že jste ho sejmuli před pěti měsíci, protože my jsme ho nepředložili dřív, když ta odpovědnost byla čtyři roky předtím na vás, je takové mírně licoměrné. Ale je to samozřejmě jenom možný názor, není to asi argument.

Já bych si s chutí - ale je zbytečné myslím v tuto chvíli opakovat tu debatu, která tady proběhla už před pěti měsíci. Ten zákon je potřebný pro Českou republiku, na tom se shodneme. Přišlo mi a pořád přijde zbytečné, že už není o pět měsíců dál v té legislativní práci, protože zároveň to bylo první čtení. To nebylo třetí čtení, kdy bychom rozhodovali o konečném čtení zákona a řekli: je špatně napsaný, tak ho zamítáme. To bylo první čtení. A mezi prvním a druhým čtením mohl kdokoliv podat jakýkoliv pozměňovací návrh, který z jeho pohledu by ty chyby opravil.

My jako Starostové a nezávislí k tomuto návrhu také budeme podávat pozměňovací návrh, byť bude ve zkrácené lhůtě (upozornění na čas), protože tam vidíme chybu v tom, že se ztrácí ten informovaný souhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A prosím pana poslance Feriho. Připraví se pan poslanec Holík. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jenom krátká reakce směrem k paní Procházkové prostřednictvím pana předsedajícího. V době, kdy byla TOP 09 u vlády, tak mně bylo pouhých sedmnáct let, takže jsem do toho nemohl úplně zasáhnout.

Ale k tomu, co už zde bylo mírně naznačeno. 15. dubna to tu bylo projednáváno. A já jsem si pročítal stenoprotokoly a paní ministryně financí zmiňovala, že už 23. března skončil mezirezort. Pak to šlo na vládu. To znamená, že už tady mohl být připraven nějaký komplexní pozměňovací návrh a už jsme to mohli mít dávno vyřešené. Já si myslím, že to je naprosto standardní postup, protože ministerstva to tak na výborech dělají. Najednou se objevují zničehonic ve vzduchu pozměňovací návrhy, které zjevně nepsali poslanci, které pocházejí od ministerstva. A jestli tady byla nějaká věc, která je zcela konsenzuální, kdy se prostě všichni dokážeme shodnout na tom, že nechceme, aby byli turisté okrádáni, aby měla Praha, a nejenom Praha, tak pošramocenou pověst, tak to mohlo být dávno připraveno a mohli jsme ušetřit pět měsíců. Dvacátého třetího skončil mezirezort, už ten materiál mohl být dávno projednán, mohly být zkráceny lhůty. A vy jste to zmínila v tom projevu. Takže dvacátého třetího skončil mezirezort. Ten materiál je zatížen nějakými novými vadami, ale ty mohly být už dávno opraveny a už jsme to mohli mít dávno vyřešeno.

Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A prosím pana poslance Holíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně a kolegové, pokud se podívám na tabuli, tak je tady... nebo řešíme zákon o směnárenství. Ale místo abychom to dělali, tak se tady dvacet minut strefujeme do našeho kolegy. To by bylo asi něco podobného, jako když já přijdu do obchodu a prodavačky si budou vyprávět o dětech nebo o svých milostných záležitostech.

Přiznám se, málo vystupuji tady v té sněmovně, protože se někdy za vystoupení kolegů stydím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. A tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže prosím pana poslance Nachera, který se před drahnou dobou hlásil z místa do rozpravy. Je to vaše, pane poslanče.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem původně chtěl mluvit trošičku o něčem jiném. Nicméně ta debata, která začala vystoupením kolegy Farského, který o tom hovořil, že nechce kolem toho politikařit, aby kdo si k tomu připne předvolební špendlík, sponku, aby se pochválil, že s tím přišel už před pěti měsíci.

Tak já bych tady zopakoval slova, která řekl Jakub Michálek. My už jsme skoro před rokem byli v České národní bance. My jsme se o tom bavili a my jsme také mohli sem vzít a udělat z toho poslanecký návrh z návrhů, který připravila Česká národní banka. Předpokládám, že to byl ten návrh, který vy jste tady předložili, že jste nic originálního v kancelářích nevytvářeli. A já jsem si tady tenkrát dal tu práci, abych vám řekl některé rozdíly, které byly mezi tím poslaneckým návrhem a komplexním návrhem Ministerstva financí. Proto jsme na to čekali. Já jsem také rád, že paní ministryně to tady předložila. Také když mě potkala vždycky, tak mě viděla jako takovou chodící připomínku - směnárenská činnost, směnárenská činnost. Takže my jsme to připomínali, Jakub Michálek dělal totéž.

Takže - omezení práva na odstoupení. V poslaneckém návrhu to řešeno není. V návrhu Ministerstva financí ano. Informace o právu odstoupit. V poslaneckém návrhu to není, v návrhu ministerstva ano. Odstoupení u směn provedených pomocí směnárenského automatu. Tam se to vůbec neřeší, tady se to řeší. Překážka odstoupení na straně směnárníka se v tom poslaneckém návrhu vůbec neřešila. Směnárník nemůže vrátit původní měnu. To jsou ty směny, když jde o exotické měny. Také se neřešilo. Návrh Ministerstva financí řeší. Jinými slovy, řeší se to, co my jsme tady říkali, to jest komplexně, a celá řada dalších změn.

Já vás nebudu zdržovat, kolegyně, kolegové. Celá řada dalších změn, které řeší ten návrh z dílny Ministerstva financí. Ano. Vždycky si můžeme říct, že to mohlo být dřív. Já jsem rád, že to je tady. Podpořím to zrychlení na těch 30 dnů, aby se stihla ještě zimní sezóna.

Také mám osobní zkušenosti. A tady musím říct, že tady skutečně se o trhu vůbec nedá mluvit. To je prostě čistokrevný podvod, protože těch fint je celá řada. To není pouze o tom, že tam je nevýhodný kurz, ale je to kombinace různých fint, na které prostě normální smrtelník nemá šanci přijít. Když už je ten kurz normální, tak je tam zase nějaký poplatek. Nebo se, jak říkala paní ministryně, k tomu předávají nějaké další, další služby nebo produkty, jako jsou třeba mapy apod. Jsem rád, že ten návrh právě řeší i ty věci týkající se informování, i informování dopředu, dvojjazyčně minimálně, aby turisté věděli, jaká mají práva.

Já bych tady chtěl dopředu avizovat to, že se chystám ve druhém čtení ze zkušeností, které mám, rozšířit to storno z těch dvou hodin na tři hodiny, a to zejména pro ty situace, kdy ty cizinci turisté si to vymění třeba hodinu před zavírací dobou, pak na to přijdou, nestihnou to a ten následující den už by jim chyběla jenom hodina.

Takže já ještě jednou děkuji. Omlouvám se za tu úvodní vsuvku s tou tabulkou, ale reagoval jsem a nechtěl jsem zneužívat faktických poznámek. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan místopředseda Okamura se nám omlouvá z pracovních důvodů do 16.45.

V tuto chvíli neeviduji žádné další přihlášky do rozpravy, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj má. Takže prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl jenom jako zpravodaj podpořit ten návrh na zkrácení lhůty. Vidíme, že v celé sněmovně je na tom konsenzus. Určitě jsou nějaké drobnosti, co se týče třeba nějakých drobných byrokratických povinností, o kterých se budeme bavit na výborech. Ale myslím si, že není problém to stihnout. Ten návrh je tedy komplexně zpracován z vlády. Myslím, že i některá ta dodělaná opatření mají hlavu a patu. Ten zákon je dobrý a vyřeší jednu z největších ostud současné Prahy. Takže podpořme ho.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Tím se posuneme dál. Návrhy na vrácení nebo zamítnutí nepadly. Takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Takže asi svolám kolegy do sálu, než budeme hlasovat. Žádost o odhlášení nevidím.

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro přikázání. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 60 bylo přihlášeno 166 poslanců, pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já tedy konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Není tomu tak. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůt, který padl v rozpravě. Padl návrh na zkrácení o třicet... Vidím tady žádost o odhlášení. Tedy vás všechny odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Jak jsem již říkal, v rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o třicet dnů na třicet dní.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

hlasování číslo 61 bylo přihlášeno 153 poslanců, pro 141, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme tento tisk v tomto čtení vyčerpali. Já vám děkuji. Děkuji navrhovateli a zpravodaji. Uvidíme se v příštím čtení.

Následuje bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP