(9.20 hodin)
(pokračuje Ferjenčík)

Druhý faktor je, že na úrovni Evropské unie v tuto chvíli probíhá vyjednávání o navýšení povinnosti, od jaké částky musí být někdo povinný plátce.

Piráti podporují snížení byrokracie, to znamená, podporujeme, aby povinní plátci byli od vyšší částky. Takže pokud se v budoucnu podaří sladit výdajové paušály a povinné plátce DPH, tak dojde ještě k razantnějšímu úbytku byrokracie pro tuto skupinu živnostníků. To jsou důvody, proč my tento tisk podporujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová z dnešního dne ze zdravotních důvodů.

S přednostním právem mě požádala paní ministryně, poté s přednostním právem pan předseda Farský.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedo, za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych se vyjádřila. Pokusím se neopakovat svoje argumenty z prvního a druhého čtení, ale spíše na ně navázat.

Před rokem jste schválili změnu, která zastropovala takzvané výdajové paušály, neboli prostě možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů, které nota bene - prosím zavnímejte - máme nejvyšší v Evropě, 40, 60, 80 procent, a nic na tom nehodláme měnit. Zastropovali jste je částkou milion korun a bylo to kompenzováno tím, že tito takzvaní paušalisté, jak jim lidově říkáme, mohou uplatnit nově slevu na manželku a děti. Přitom v době, kdy se tato úprava přijímala, bylo ještě v běhu řízení u Ústavního soudu, zda to, že se tato sleva v minulosti paušalistům odňala, není protiústavní -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Paní ministryně, já se omlouvám, já vás na chviličku přeruším. Mám pocit, že hladina hluku je vyšší, než je vhodné, zvlášť z levé strany. Děkuji. Prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane předsedo. Čili přestože Ústavní soud dnes řekl, že to protiústavní nebylo. To znamená, že se zastropovalo částkou milion korun, ale současně se vrátila možnost uplatnit slevu na manželku a děti, s tím, že jsme tam ponechali rok přechodného období, kdy se mohl paušalista rozhodnout pro tu či onu variantu. Já jsem měla spočítaných x případů - ještě jako náměstkyně jsem připravovala legislativní úpravu -, kdy výhodnější bylo použití v podstatě nižšího limitu milion korun s tím, že se uplatnila sleva na manželku a děti.

To je první argument, že po roce zase děláme legislativně - zase zavádíme změnu něčeho, co teprve před rokem s nějakým zpožděním ještě možnosti přechodného ustanovení doznělo.

Jenom bych opravila pana předkladatele v tom směru, že základním argumentem, proč jsme to snížili na milion korun, bylo právě snížení, to, že vlastně kdo dosáhne těchto příjmů milion korun, resp. obratu, tak se stává povinně plátcem a dopadá na něj určitá administrativa spojená se zákonem o dani z přidané hodnoty, takže zjednodušení administrativní náročnosti tady padá. Já bych si dovolila ho opravit ještě v tom směru, že i podnikatel s příjmy vyššími například než 1,2 milionu může využívat tyto výdajové paušály, ale samozřejmě jsou tou částkou zastropovány.

Dále bych si ho dovolila opravit v tom, že údaje Světové banky o administrativní náročnosti měl staré. Je potřeba se podívat na ty poslední, ty nás posunuly v té příčce podstatně výše a dostali jsme se i před Slovensko, takže to není tak, jak tady uvádí.

Já bych samozřejmě neměla s tímto návrhem problém, kdyby skutečně cílil tam, jak říká pan předkladatel, to znamená, cílem bylo zjednodušit a ulevit administrativě drobných a malých podnikatelů. Mám ale poměrně podrobnou analýzu, kdo vlastně využívá tyto takzvané výdajové paušály. Aniž bych to chtěla jakkoli hodnotit, tak to necílí právě na drobné řemeslníky, na drobné podnikatele, protože oni podle souhrnné analýzy, kterou jsem dostala, agregovaná data z Finanční správy, využívají skutečné výdaje, nikoli výdaje procentem z příjmů. Takže cílíme do skupiny právně účetnické činnosti, ti využívají téměř přes 70 % výdajové paušály, tvůrčí umělecká zábavní činnost, činnosti vedení podniků, poradenství v oblasti řízení, administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti, činnosti v oblasti informačních technologií. Takže to skutečně necílí na tu nejmenší skupinu.

Byla bych ráda, aby tu zazněla další věc, že výdajové paušály dnes představují v řadě případů určitou daňovou výhodu. O tom není pochyb. My to takto vnímáme. To je nesporné. Ona se pak projevuje určitým způsobem mezi jednotlivými podnikateli, to znamená, typicky ta odvětví, jako je třeba maloobchod, paušály vůbec nevyužívají. Naopak odvětví, která nepotřebují výrazně materiální zabezpečení, což byla třeba ta, co jsem tady citovala, tak ta právě v tomto případě mají tu daňovou výhodu, protože by nikdy nedosáhla skutečných výdajů v té výši, v jaké jich dosáhnou, pokud uplatní procentem z příjmů.

Další argument, který tady zazněl, zazněl od pana poslance Ferjenčíka ze strany Pirátů, a ten byl v tom směru, že na úrovni Evropské komise, a já jsem o tom mluvila na rozpočtovém výboru, když se tento tisk projednával, se jedná velice intenzivně už od prosince předloňského roku - souvisí to s takzvaným definitivním režimem DPH - o zvýšení povinného plátcovství DPH. A to je ten moment, kdy se musíme zamyslet nad dopady, pokud dojde k tomuto návrhu, protože DPH je harmonizovaná daň, tak se musíme zamyslet nad celkovou koncepcí, protože se nám to promítne i do této oblasti, a to samozřejmě zohledníme zejména v připravovaném zákoně o dani z příjmů, to znamená, komplexně se opět na tento krok podíváme.

V tuto chvíli je ale velmi krátká doba, my nejsme schopni spočítat ani přesné dopady. Pan předkladatel uvedl 1,2 miliardy, my tipujeme, že to je minimální dopad, který toto opatření bude mít, může to být 1,5 mld., ale hlavně v tuto chvíli opět nesystémově vytrhneme jakýsi kus, nesystémově, aniž by ten návrh obsahoval nějakou analýzu, aniž by konkrétně uvedl, proč máme zase vrátit zastropování na 2 miliony, tu já tam absolutně postrádám.

Navíc - ještě poslední větu, kterou si dovolím říci - my jsme dlouhodobě kritizováni ze strany OECD a Evropské komise za situaci, že jsou rozdíly mezi zdaněním příjmů zaměstnanců a podnikatelů, a tímto ty nůžky budeme dále rozevírat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík. Pak tady registruji tři přednostní práva - pan předseda Farský, za navrhovatele pan poslanec Munzar a poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat stručně na paní ministryni. Chtěl bych říci, že to, že podpoříme drobné podnikatele v oblasti IT, považujeme za pozitivní věc, protože to je sektor s vysokou přidanou hodnotou, který má pro naše hospodářství velmi velký dopad, a je pozitivní tento sektor podpořit. Rozhodně bych z toho, že podpoříme sektor informačních technologií, nevyvozoval, že to kvůli tomu nemáme přijímat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní tedy pan předseda Farský.

 

Poslanec Jan Farský: Dobrý den. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom za klub Starostů a nezávislých. My tento návrh podporujeme. Podporujeme ho, protože výdajové paušály chápeme jako jistou dohodu mezi státem a podnikatelem, která je výhodná pro obě strany v tom nastavení, ve kterém je. Podnikatel má více prostoru na základ své činnosti, na podnikání, na tvorbu hodnot i na tvorbu zisku, a tím pádem i tvorbu hodnot, ze kterých pak odvádí daně, a zároveň státu na druhé straně u těchto malých podnikatelů odpadá práce s tím, že musí kontrolovat jednotlivé nalepené doklady a vykazovat složité deníky, a uspoří na té druhé straně i stát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP