(14.40 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Pokud tedy by ke schválení mého návrhu nedošlo, tak jenom prosím pana předsedajícího, aby evidoval, že pak je tady můj druhý návrh - vrátit tento návrh zákona vládě k přepracování. Pokud ani to neprojde, a já se přiznám, že úplně nejsem velikým optimistou, jsem zvyklý, že tyhle moje návrhy koalice průřezově zamítá, není si zřejmě vědoma toho nebezpečí, které na nás číhá, tak pak jenom chci upozornit, že se budu ve druhém čtení snažit najít takové pozměňovací návrhy, které by ten zákon alespoň trochu napravily, podle mého názoru vrátily z hlavy na nohy a to naprosté vymknutí z kloubů napravily.

Tak to je tedy moje prosba, kterou jsem na závěr té diskuse chtěl pronést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, panu poslanci. Ano, mám to tady poznamenáno. Budeme nejprve hlasovat o vašem návrhu na zamítnutí. Následně o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Takže máme poznamenáno.

Pan poslanec Stanjura... Tak faktická vám propadla. Znova na faktickou teď, když jste byl ze včerejška na faktické? Takže jste v pořadí. Budete třetí. Anebo jestli chcete s přednostním právem? Tady mám ještě paní zpravodajku. Má také přednostní právo.

Takže poprosím paní zpravodajku. Vy jste si vybrala faktickou, takže pojďte na faktickou na dvě minuty. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat na slova kolegy Zahradníka. Chtěla bych tady zdůraznit, že v této novele jde o předcházení ekologické újmě. To je vlastně hlavní smysl. Nejde tady vůbec o nevládní organizace, ale jde o to, abychom dokázali předcházet ekologickým újmám i tím, že budeme mít možnosti viníky, kteří tu ekologickou škodu způsobí, pokutovat. Nebo aby došlo k nápravě, tak určitě často víme, že je potřeba docela hodně finančních prostředků.

Takže hlavním smyslem této novely je předcházení ekologické újmě. Pan Zahradník tady zmínil, že v tuto chvíli je ekologická újma, pakliže je způsobena, tak ten institut je využíván a funguje velmi dobře. Já bych na to ráda reagovala tím, že nebyl využit ani jednou. Ani jednou. Jestli podle pana Zahradníka je, funguje velmi dobře, je to, že není využíván, tak to je jeho názor, ale já bych řekla, že to není dobře, ale že to je špatně.

V České republice tento zákon ještě nebyl využit a není to pouze tím, že by se nemohly účastnit nevládní organizace. Chtěla bych tady poukázat na věc, která vyplývá z analýzy, nebo na jeden nedostatek, který tento zákon již v tuto chvíli má, a to je tím, že kdyby se začalo vést řízení o ekoújmě, tak škodu musí prvotně zaplatit obec, případně inspekce, a teprve potom ji může vymáhat. To znamená, že obec nebo inspekce musí vložit vlastní prostředky, a to je velmi limitující, a i proto se to neděje, protože pak má ty peníze vázané a neví, jestli je vlastně vymůže. To je jeden nedostatek. Druhý nedostatek vidím, že je velmi těžká prokazatelnost ekologické újmy (upozornění na čas) a třetí je velice úzká definice ekoújmy v České republice. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nicméně upozorňuji, že máte přednostní právo, proto klidně se přihlaste znova. Příště třeba ne na faktickou a pak můžete mít neomezený prostor.

Teď na faktickou poznámku pan poslanec Jaroslav Holík. Následně se přihlásil na faktickou poznámku pan poslanec Jan Zahradník. A stále mám tedy s přednostním právem do obecné rozpravy následně pana poslance Stanjuru. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já v žádném případě nechci snižovat výstavbu silnic a dálnic, protože tento provoz je výrazně ekologičtější. Ale dostáváme se mnohdy do protichůdných situací. Jsem ze Zlínského okresu a nedaleko Zlína je Holešov. Bývalé letiště, pod kterým je obrovský zásobník pitné vody, kde se stéká čistá voda z Hostýnských hor. A my přes toto území chceme vést dálnici, abychom tam rozšířili průmyslovou zónu. Třicet tisíc lidí, kteří z této lokality čerpají, tak bude mít prostě smůlu. A ekologové, když křičeli, pozor, je tady ohrožení čisté vody, tak nebyli vyslyšeni. Ale bylo vyslyšeno, když tam řekli: je tady křeček. Křečka jsme zvládli, teď tam bude nějaký hnědý motýlek.

Prosím vás, zvažme, a já bych ještě jednou se přimluvil, abychom tento zákon ještě odložili a projednali ho pořádně.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci také za dodržení času. Takže nyní s faktickou pan poslanec Jan Zahradník a následně se v tuto chvíli připraví tedy pan předseda poslaneckého klubu ODS, pan poslanec Stanjura. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji, pane předsedající. Já jenom bych chtěl možná trošku upozornit na částečný logický rozpor v tom, co říkala paní zpravodajka, předsedkyně našeho výboru, v tom, že viníky té újmy je třeba postihnout. Tak on je ten zákon o předcházení ekologické újmě. Tam se o žádné viníky nejedná. Snad tedy se může na to sprosté podezřelé, když už tedy. A pak tedy při nápravě historické už viník může být hledán.

A chci říci významně, že si nemyslím, že by kdokoliv, kdo hodlá, nebo kdo už spáchal ekologickou újmu, neměl být nějakým způsobem postižen a případné úhrady nákladů na její odstranění z něj byly vymáhány. Ale já si myslím, že stávající nástroj je dostačující. Že mohou aktivisté podávat svá podání na Českou inspekci, na ministerstvo. Tyto instituce to umějí řešit, mají na to aparát. Mají velké zkušenosti. A jestli Evropská komise našim institucím státním nedůvěřuje, no tak to je tedy věc, nad kterou je třeba se velmi pozastavit, a skutečně bedlivě zvážit tento zákon dříve, nežli jej v panice před sankcemi schválíme.

Co říkal pan poslanec Holík. Tady samozřejmě s tím souhlasím. Když tedy ne zrušit, tak alespoň odložit, vrátit k přepracování a vést o tom nějakou diskusi, tak aby bylo možno předložit návrh, který už by byl komfortní i nejenom s Komisí, ale i s naším svědomím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já nyní přečtu omluvy. Pan poslanec Karel Schwarzenberg se omlouvá ze zdravotních důvodů mezi 12.30 až 19 hodinou dneska. Následně pan poslanec Radim Fiala se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec a předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Tak. A nyní bych tedy požádal o vystoupení pana poslance Stanjuru. Prosím, v obecné rozpravě. A je to zatím poslední přihlášený do rozpravy. Tak, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já pak budu mít na pana ministra dva dotazy. Jeden konkrétní a jeden v obecné rovině.

Nejdřív k té debatě, jestli se to týká nebo netýká ekologických organizací a aktivistů. Když se podíváte na navržený § 8, tak když si vezmete odst. 2, tak ten první mně přijde logický: "fyzická nebo právnická osoba, která je ekologickou újmou dotčena nebo u níž je takové dotčení pravděpodobné". Proti tomu se podle mě nedá nijak argumentovat. To mi přijde logické. Ale pak, když už tam je b), a to mi přijde problematické: "právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle zakladatelského právního jednání ochrana životního prostředí a jejíž hlavní činností není podnikání nebo jiná výdělečná činnost". A to je přesně to, o čem mluvil pan kolega Zahradník. Takže ten návrh zákona se týká i ekologických organizací.

Ten konkrétní dotaz vychází vlastně z důvodové zprávy, kdy pod písm. b)... vteřinku, já to chci odcitovat přesně, kdy se hodnotí soulad navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem ČR, je použita formulace: "Předmětem novelizace je výlučně ustanovení § 8, aby byly napraveny Komisí tvrzené nedostatky v transpozici směrnice." Ten dotaz zní, zda souhlasíme. Ano, my víme, že ta Komise to tvrdí. Mě by zajímalo stanovisko naší vlády, zda s tím souhlasí, nebo ne. Jiná věc, že to navrhuje. Ale zda s tím souhlasí, nebo si myslí, že ta stávající úprava je dostatečná.

A teď ten podle mého názoru obecnější dotaz, ale důležitější. Zase jsme v kampani a i kandidáti hnutí ANO stejně jako kandidáti ODS a mnoho jiných stran říkají, že velký problém je pomalost výstavby dopravní a jiné infrastruktury. A velmi často říkáme, a velmi často je to pravda, že za to může Evropská komise, transpozice evropských směrnic. S tím vším souhlasím. Pak se ale ptám... ***
Přihlásit/registrovat se do ISP