(15.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér dá doplňující odpověď. Tak prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych se jasně mohl ptát, co jste tady udělali od revoluce s Klausem. Ta vaše česká cesta, kuponka, zničené firmy, banky? Proč jste to neudělali? Mohli jste důchodovou reformu udělat. A vy dobře víte, že důchodová reforma musí být diskutována. My se o to aspoň pokusíme. Kdy bude termín? Nevím, nejsem schopen vám teď říct termín. My o tom diskutujeme s naším koaličním partnerem.

Z hlediska digitalizace - myslím, že včera byl seminář, který organizuje pan Dzurilla. Pokud chcete, my vám na to uděláme prezentaci. V listopadu sem přijde estonský premiér, který nám představí jejich digitalizaci, a my vám představíme, co jsme už udělali a co chceme udělat. Je to poprvé, kdy to vlastně řešíme centrálně. Myslím, že naše výsledky jsou jasné, plány jsou jasné. Škoda, že jsme to neudělali už dávno, ale to jste měli v rukou vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. S další interpelací ve věci právní jistoty v České republice a vyčíslení finančních náhrad dle § 5 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb. vystoupí pan poslanec Výborný. Připraví se paní poslankyně Kovářová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, já bych na úvod chtěl říci, že jsem naprosto fascinován schopností pana premiéra mluviť, mluviť, mluviť a neodpovědět de facto na žádný dotaz, který mu byl položen. V tom je světový přeborník.

Teď už prosím ke svému dotazu, interpelaci.

Pane premiére, opakovaně ve veřejném prostoru v různých vašich vyjádřeních k novele zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, uvádíte, že finanční náhrady byly předraženy o 54 mld. Podotýkám, že v § 15 odst. 2 uvedeného zákona jsou vyčísleny finanční náhrady církvím a náboženským společnostem ve výši 59 mld., čili pouhým rozdílem 5 mld. Můžete nám prosím, sdělit odkud vámi uváděný údaj čerpáte? Chtěl bych se zeptat, zda jako premiér, nebo vaše vláda, disponujete relevantní odbornou studií, která by toto vaše tvrzení dokládala. A zda vůbec tušíte, jakým způsobem do zákona tato částka byla uvedena.

Současně mi dovolte položit ještě zásadní dotaz. Vážený pane premiére, jak jako premiér a významný podnikatel vnímáte platnost uzavřených smluv? Podotýkám, že smlouva je dvoustranné či vícestranné právní jednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných projevech vůle smluvních stran směřujících ke vzniku, změně či zániku práv a povinností. Nelze tedy obsah smlouvy měnit bez dohody obou smluvních stran. Proto se vás, pane premiére, ptám: Považujete právní jistotu za základní atribut právního demokratického státu? Děkuji za vaši jasnou a konkrétní odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Já většinou čerpám z veřejných zdrojů. Nevím, kde jste byl 3. února 2012? Jestli jste byl ve straně, nebo kde jste byl? Ale já vám doporučuji, abyste si přečetl projev poslance Haška z 3. 2. 2012. Tam to máte všechno napsané. Já ho tady nechci číst, protože to je dlouhé: kompenzace, vládní ocenění, 130 mld., 53 mld. v neprospěch státu, v neprospěch daňových poplatníků - k tomu bylo vyjadřování.

Já myslím, že je dost jednoduché zjistit, kolik stála půda, kolik stál hektar lesa. Dneska vidíme i ty důsledky. Zkuste se zeptat starosty v Březiněvsi, proč nemůže postavit v obci školu. Je tam nějaký pozemek, který byl velice podivně restituován. Restituce měl někdo vyřešit hned po revoluci. Proč to tak dlouho trvalo? A pamatujete si, jak to bylo schváleno? Jak paní poslankyně - stále káže morálku - Němcová o půl jedné v noci přerušila jednání? A jak jste to schválili? Hlasem poslance ODS pravomocně nebo nepravomocně odsouzeného za korupci. V půl jedné v noci. Ano, velice podivná schůze. Převálcovali jste to: 54 mld. nadhodnocená cena za církevní restituce. A to je všechno. Nikdo nezpochybňuje, že církev to má dostat. Včera jsem byl shodou okolností na večeři s kardinálem Dukou. Ale o tom jsme se nebavili.

Já nevím, na co se ptáte. Tak si to vyhledejte, na to jsou veřejné zdroje. Mimochodem my to ani v programu nemáme, my o tom mluvíme dlouho. Byla to vlajková loď ČSSD ve volbách 2013. My jsme byli dokonce s vámi ve vládě. Pak to pana Sobotku přešlo, potom jsme udělali nějakou pseudokomisi, kde jsme si hráli na to, že to řešíme, ale nikdo to nechtěl řešit. A teď je to znovu na stole. My si myslíme, že je to nespravedlivé, že stát dal náhrady předražené, a proto si myslím, že o tom bude jednat Sněmovna. Já vycházím z veřejných zdrojů. K tomu byla další vystoupení, zkuste si to přečíst. Je to dlouhý projev, nechci ho tady číst - 3. 2. 2012 v 11 dopoledne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane premiére, čekal bych cokoliv, ale že budete argumentovat projevem Michala Haška, to skutečně ne. To jsem si myslel, že odpověď bude vypadat jinak. Nevím, jestli vůbec tušíte, že v roce 2012, mimochodem tedy KDU-ČSL tehdy nebyla zde ve Sněmovně, k tomu Sněmovna zřídila komisi. Ta komise si nechala vypracovat studii renomované mezinárodní společnosti Ernst and Young a ta ve svém závěru shledala, že to je naprosto v pořádku. To je jedna věc.

Druhá věc. Ale myslím, že je to zcela úmyslná lež z vaší strany. Nebyl to hlas poslance Pekárka. Najděte si to, bylo to sto dvěma hlasy. Ano, poslanec Pekárek tady byl, hlasoval pro zákon, ale nebyl to ten rozhodující hlas. Nebylo to 101, bylo to 102. Neustále to opakujete. Vím, že je to šikovné, asi vám to pan Prchal poradil, že to na tu veřejnost bude fungovat, ale není to tak. Chováte se v tomto čistě a jenom populisticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času. Pan premiér má zájem o doplňující odpověď. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já samozřejmě můžu dohledat analýzy, kolik stála půda. O zemědělské půdě taky něco vím. Já k tomu nemám co říct. Já si myslím, že je to jednoznačný názor, je to zdokladováno, byly na to analýzy. Schválilo se to podivně. Bylo to domluveno podivně. Já k tomu nemám co říct. Bylo by dobré zveřejnit, jak to vlastně teď probíhá. Stávající vláda - měli jsme tam v minulosti nějakou povinnost stále o tom informovat - teď si to vezme pan ministr Toman, ministr zemědělství, a pan ministr kultury Staněk a oni dva budou na to dohlížet a můžou samozřejmě informovat veřejnost, jak to probíhá, kdy vlastně přišly některé církve, které podle názoru některých na to nemají nárok, že tam nebyly, byly tam nějaké závazky. Já to tady nechci řešit. Já myslím, že je to předmětem projednávání ve Sněmovně, a určitě se poslanci k tomu budou vyjadřovat. To není věc, u které jsem nějaký klíčový hráč. Já jsem se k tomu jasně vyjádřil. Dávat tolik cashů, ještě tam dát inflační doložku, myslím si, že je to špatně. Mám na to zkrátka jiný názor. A argumentuji tím, co čtu ve veřejném prostoru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP