(16.40 hodin)
(pokračuje Ventruba)

Prvotním a jedním z hlavních spouštěcích mechanismů tohoto neblahého stavu bylo dle mého názoru zavedení zákona č. 272/1996 Sb., kdy došlo k převedení středních zdravotnických škol z gesce Ministerstva zdravotnictví pod Ministerstvo školství. Od této změny se sestry musí připravovat na obecné maturity se zásadní změnou v počtu odborných hodin. Převedením pod Ministerstvo školství došlo k výrazné redukci v počtu odborných hodin teoretických i praktické výuky, což ve svém důsledku znemožnilo, aby sestry po maturitě mohly ihned nastoupit do nemocnic plně odborně vzdělané a způsobilé. Proto se povinnost jejich dalšího studia zbytečně prodloužila o nutnost jedno- či víceleté studijní nástavby.

Takže se vás ptám, vážený pane ministře, zda jste pro to, aby střední zdravotnické školy přešly zpět pod Ministerstvo zdravotnictví a opět mohly produkovat plně vzdělané a odborně způsobilé zdravotní sestry pro naše nemocnice a naše pacienty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času a pan ministr má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, děkuji za tu interpelaci, která bezesporu je velmi věcná a přiléhavá. Určitě na úvod musím souhlasit s tím, že skutečně dnes největším problémem je nedostatek zdravotních sester, všeobecných zdravotních sester i praktických, zkrátka nelékařského zdravotnického personálu. Nechci to úplně specifikovat jenom na sestry, protože on problém je i u nižšího zdravotnického personálu atd., ale skutečně vidíme to i na našich datech, že ten problém je v této oblasti největší. Takže s tím musím souhlasit, byť vždycky rád říkám, není to úplně nějaký zásadní argument, ale že ten problém je v zásadě dnes ve všech státech na západ od nás. Když se podíváme do Německa, tam chybí 50 tisíc sester, v Rakousku i ve Spojených státech, v Kanadě, pokud mám možnost číst. Takže bohužel nedostatek ošetřovatelského personálu zdá se být poměrně celosvětovým fenoménem, zejména v západním světě. Ale to určitě není věc, za kterou bychom se chtěli nějak schovávat.

My se snažíme personální situaci řešit. A není to jenom o penězích. Určitě ne, byť ty peníze právě v příštím roce půjdou výrazně zejména pro nelékařský zdravotnický personál, tak určitě to není věc, kterou by bylo možné vyřešit pouze tímto opatřením. Vytvořili jsme i pracovní skupinu pro personální stabilizaci ve zdravotnictví, kde se bavíme o dalších motivacích, dalších benefitech, je otázka i předčasného odchodu do důchodu atd., nějakých příspěvků na lázeňskou a rehabilitační péči, protože ta práce je velmi náročná. Myslím si, že opatření, která musíme udělat, aby personál v nemocnicích byl, je celá řada.

Pokud jde o otázku vzdělávání, je pravdou, že dnes, a to je třeba ještě zmínit, kapacita vzdělávacího systému na středních školách a vyšších odborných školách pro nelékařské obory je dostatečná. Pokud se bavíme skutečně o kapacitě, víme, že naplněnost je zhruba o třetinu, resp. volná kapacita je zhruba o třetinu vyšší, než je naplněnost, takže máme zhruba třetinu nenaplněných míst v těchto oborech ze strany žáků a studentů, ale co je pozitivní v posledních datech, která máme k dispozici, a podle informací, které máme, že počty zájemců o studium na středních zdravotnických školách zvýšily. Jedním z důvodů bezesporu bude to, že MŠMT realizovalo opatření, díky kterému nebude u zdravotnických oborů povinná zkouška z matematiky ve společné části maturitní zkoušky, což považuji za pozitivní krok, a právě i na základě toho vidíme určitou vyšší motivaci hlásit se na střední zdravotnické školy. My jsme rámcový vzdělávací program pro praktickou sestru, tak jak je na středních školách, dělali ve spolupráci s Ministerstvem školství a je zaměřen objektivně více na výuku v klinických oborech, tak aby byli absolventi lépe připraveni na praxi.

Pokud jde o vaši otázku převedení pod Ministerstvo zdravotnictví, tak já a priori se tomu nebráním, byť bych tady nechtěl říkat teď nějaké zásadní stanovisko, protože to se určitě musí velmi dobře projednat s Ministerstvem školství, případně i s kraji, pod kterými střední zdravotnické školy jsou. Takže nechtěl bych tady říkat, že převedeme střední zdravotnické školy pod Ministerstvo zdravotnictví, protože by to nebylo úplně korektní vůči ostatním institucím, kterých se to týká, ale té debatě se nebráním. Máte pravdu, že je to tak, že skutečně ty školy jsou specializované, jsou zaměřené na odbornou přípravu, byť je otázka, jestli tam vůbec nemusí být nějaký všeobecný vzdělávací základ. To si úplně nejsem jistý. To, co se podařilo, tedy že tam není matematika, což považuji za prospěšné, a je otázka, jestli tam nemusí být nějaké další standardní předměty, v tom nejsem úplně expert a to je právě na jednání s Ministerstvem školství.

Takže závěrem bych řekl ano, jsem připraven o tom jednat, nebráním se tomu, dávalo by mi to i logiku (upozornění na čas), ano, ale nejsem si jistý, jestli je možné to udělat tak, že tam zkrátka nebude vůbec vlastně ten všeobecně vzdělávací základ. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Máte zájem o doplňující otázku? Ano. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Pane ministře, děkuji za vaše slova. Jenom bych chtěl říct, že pan premiér ve své dnešní interpelaci zmínil, že 80 % vysokoškoláků v naší společnosti je nesmysl. Já si myslím totéž. A do toho spadá i nesmysl vysokoškolského vzdělávání sester, což se odstranilo. Takže jak říkali staří klasikové, dum spiro spero - dokud dýchám, doufám. Takže já doufám, že se nám společně podaří najít takový vzdělávací systém, aby byl opět co nejdříve v nemocnicích dostatek odborně plně kvalitních a kvalifikovaných sester. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan ministr má zájem o odpověď? Ano. Máte slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Můj zájem je naprosto totožný, bezesporu, a jsem připraven i o tom jednat v rámci výboru pro zdravotnictví a podvýboru, který vedete, vážený pane poslanče, takže to určitě je jasné. Je pravdou, že se také musíme podívat na nějakou evropskou regulaci. Ta je nastavena tak, že plnohodnotná zdravotní sestra musí absolvovat 2 300 hodin teorie a hodin praxe. To, jak je to dnes nastaveno, je pravdou, že ten systém je 4+1, tak se vlastně - dle informací, které mám, se zdá, že není to možné ani stihnout v rámci té doby, takže o tom se také asi musíme bavit. Ale názory na to, jestli má sestra mít vysokou školu, nebo má mít jenom střední, tady byly asi vždycky už od té doby, co se zavedlo vlastně tehdy to povinné vysokoškolské vzdělání, a budou tady stále a myslím si, že ani mezi kolegy poslanci ten názor nebude úplně jednotný.

Takže pojďme to diskutovat v rámci platforem, o kterých jsem hovořil. V rámci výboru i na Ministerstvu se snažíme tyto věci mapovat, protože víme, že se systém se změnil, jak říkáte, vlastně od minulého roku, teprve od září. Velmi těžko se nějak teď analyzuje vlastně ten reálný dopad, efekt. To asi potřebuje trošku ještě nějaký čas, nějaký odstup. Ale určitě se nebráním nějakým změnám, které povedou zkrátka k tomu, aby více sester bylo v praxi. To si myslím, že je náš společný zájem.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar na paní ministryni Alenu Schillerovou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP