(11.00 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

A možná ještě na pana kolegu Sklenáka, ale on bohužel vystupoval ve středu, takže možná si to nebudete pamatovat, prostřednictvím pana předsedajícího, na ten materiál, který jsme dostali z úřadu práce, tak on hovořil o tom, že vlastně ten materiál řekl jednoznačně, že současný stav je k ničemu a bylo by dobré, kdybychom se vrátili zpátky. Ten podklad z úřadu práce vlastně nic neřekl. Řekl statistická data, řekl čísla a samozřejmě řekl nárůst na počty klientů ve stravenkách nebo ty, co vydávají stravenky. Je to logické. Jestliže máte povinnost, tam vám asi logicky naroste i počet klientů, kteří dostávají stravenky. Ale Generální ředitelství Úřadu práce nikde nehovoří jasně, musím říci, že by chtěli vrátit systém zpátky, a jenom opravdu poslali statistická čísla a podotkli tam, že v měsíci prosinci i lednu tam docházelo k velké administrativní náročnosti, ale že nyní už jsou s tím vypořádaní a nemají s tím žádný problém.

To znamená, že bych chtěla opravdu některé věci a některé výroky tady jasně říci a trošku je poupravit, protože je to přesně o tom, za čím si všichni stojíme a co tady přednášíme a neustále opakujeme, protože víme, jaké je to přísloví, ale vždy to není tak, jak se to říká. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pěkné dopoledne. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne. Teď jsem tady zaslechl od Hanky Aulické prostřednictvím pana předsedajícího, že dostane. Vůbec ne. Já jen krátce budu reagovat na paní ministryni. Vážím si toho, že tady vystoupila a že stanovisko, které zaznělo na výboru pro sociální politiku, zaznělo i tady a také že ho poněkud více rozvedla.

Pokud se týká vystoupení paní kolegyně Aulické Jírovcové prostřednictvím pana předsedajícího, já tady už nebudu zase sázet protiargumenty, protože si myslím, že je jasně vidět, že jsou tady dva názorové proudy, které se shodnou na tom, že stávající systém je špatný, nebo že nevyhovuje a že po té změně od 1. 12. 2017 se stav opravdu zhoršil, ale neshodneme se na řešení.

A ještě jednu věc zmíním. Jsem rád, že tady zaznělo i to, že je potřebná skutečně komplexní revize nepojistných dávek. Já jsem tady o tom mluvil ve středu a chci apelovat na vedení MPSV i na vedení Ministerstva financí, aby zasedla k jednomu stolu a skutečně hledala komplexní změnu nepojistných dávek, protože Česká republika patří k těm, která má jeden z nejsložitějších dávkových systémů vůbec v rámci Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Jsme stále v obecné rozpravě. Nemám žádnou přihlášku. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Ano, paní poslankyně Richterová se ještě přihlásila, než jsem rozpravu ukončil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Opravdu jen velice stručně. Ráda bych opět připomněla argumenty, které zazněly při rozpravě ve středu, že jde i o systém, kdy tím, jak jsme ho zvolili v minulém volebním období, přináší náklady pro administraci toho systému poukázek, že při maržích pro podnikatele, kteří poukázky vydávají, se jedná o značné částky. Víme, že objem je 97 milionů korun měsíčně, že ty marže jsou mezi 7 a 12 %. A ještě jedna věc, že pro ty běžné obchodníky, pro běžné provozovny je to pak právě také problematické, protože to prostě pro ně není běžná hotovost, ale něco, co musí zase schraňovat, odevzdávat, dostávat za to hotovost posléze apod. To jsou další aspekty, které tady ještě nebyly dnes zmíněny. Chci to pouze připomenout s tím, že už dlouhá obecná rozprava byla.

Děkuji vám za vaše zvážení případné podpory toho návratu k předchozí úpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní zpravodajka Aulická Jírovcová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji za slovo. Já musím reagovat vaším prostřednictvím na kolegyňku Richterovou, i když já samozřejmě znám její argumenty a vím, že tyto argumenty používá dlouhodobě. Asi chápu, že jsou pro ni důležité. Samozřejmě, asi by měly být důležité pro všechny. Každopádně bych chtěla říci, že ty stravenky, nebo způsob, jak je to dneska dáno, vysoutěžil stát, takže já si nemyslím, že bychom měli pochybovat o tom, jak pracuje státní správa v tomto ohledu.

Na druhou stranu mi přijde - jestli vám vadí tato část výplaty poukázek v objemu vyplacených dávek nepojistného dávkového systému, tak to pardon, tak si myslím, že byste jako Piráti, omlouvám se, se měli nad sebou zamyslet, protože bychom se asi měli podívat, kolik je vyplaceno v celém nepojistném dávkovém systému a jak se některé dávky zvyšují.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych ráda upozornila, že jsem sice malého vzrůstu, ale nejsem kolegyňka. Tolik fakticky. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan předseda Bartošek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pouze bych chtěl požádat, až se odhlasují jednotlivé pozměňující návrhy, před závěrečným hlasováním o 15 minut na poradu klubu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, zaznamenal jsem vaši žádost a samozřejmě jí vyhovím.

Ptám se znovu, jestli je ještě nějaká přihláška do rozpravy. Nikoho nevidím, takže v tuto chvíli obecnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ano, za navrhovatele paní poslankyně Pastuchová vystoupí se závěrečným slovem. Prosím paní poslankyně a pány poslance o to, aby ve sněmovně byl klid a odpovídající prostředí pro vyslechnutí závěrečného slova.

Máte slovo, paní poslankyně. (V sále je hluk a neklid.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já už opravdu krátce, protože tady bylo řečeno vše. Opravdu tady jsou dvě verze. Já jenom odpovím prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Kaňkovskému. Případy hodné zvláštního zřetele jsou vlastně všechny výjimky, které posoudí úřad práce.

Já znovu zopakuji, o co tady vlastně jde. Když vrátíme zpátky... Já bych vás poprosila...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám. Dámy a pánové, prosím znovu o klid, ať můžeme vyslechnout závěrečné slovo. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Pokud odsouhlasíme pozměňovací návrh pana Sklenáka a vrátíme vše tak, jak bylo, tak - znovu to zopakuji - přijde klient, který pobírá dávku v hmotné nouzi v penězích a úřad práce bude muset prokazovat, že peníze zneužívá, a tak mu dá část v poukázkách. To prokazování je strašně složité a procentuálně se to vůbec nevyužívalo, protože úřednice na sebe nenechaly křičet, takže jim to daly raději v penězích.

Můj návrh je - ponechme poukázky, dejme tam výjimky klientů sociálních služeb, klientů hospitalizovaných v nemocnici déle než třicet dní a dejme úřadu práce šanci nebo volnou ruku v tom, že přijde právě ta maminka samoživitelka, úřednice vidí, že je maminka samoživitelka, a tudíž jí ty poukázky nedá a dá jí peníze. Takže co je lepší?

Já vás prosím o podporu mého návrhu, s tím, že narovnávám to, co jsme, přiznávám se, všichni opomenuli v minulém volebním období. Snažím se to narovnat a úřadu práce dáváme právě volnou ruku, aby tyto klienty - protože tam nemusíte prokazovat, že je matka samoživitelka, to víte, nebo ten úřad práce to ví, takže jí - a to se týká třeba důchodců, kde je prokazatelné to, že je to úplně malá vesnička, kde ten obchod není, i když z úřadů práce máme informace, že síť obchodů je teď už neskutečně velká. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP