(Jednání pokračovalo v 11.42 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Je 11.42 hodin, uplynul čas, určený na jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL a my budeme pokračovat v hlasování. Nicméně s přednostním právem je přihlášen zastupující předseda klubu KDU- ČSL pan poslanec Mihola. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych sdělit jenom stanovisko klubu KDU-ČSL po naší poradě, na kterou jsme si vzali čas. Poslanecký klub KDU-ČSL předložený návrh zákona nakonec podpoří, byť, zdůrazňuji, s výhradami, které vyplývaly z vystoupení kolegy Kaňkovského, a budeme usilovat o napravení těch věcí, se kterými v návrhu nesouhlasíme, nadále v Senátu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A protože jsme se předtím vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, nyní nás čeká hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecké sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera, Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 89, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 95. Přihlášeno je 177 poslanců, pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Potlesk z řad poslanců klubu ANO.)

 

Ještě jsem neukončil bod, tak paní zpravodajka, pokud chce něco říct.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dovolte mi jenom říci poznámku jako zpravodajky. Možná by bylo vhodné, abychom přijali k tomuto usnesení, které jsme teď odhlasovali, abychom požádali paní ministryni Maláčovou, aby od účinnosti této novely, pokud se tedy ještě něco nezmění v Senátu -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní zpravodajko. Přece jenom toto jsou věci, které musí zaznít v rozpravě nebo v závěrečném slově. Nemůžeme zavádět zvyk, že zpravodaj bude komentovat hlasování. Nikdy to tu nebylo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Dobře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za pochopení. Končím projednávání tohoto bodu.

Konstatuji omluvy, nebo seznámím vás s omluvami, které přišly. Omlouvá se pan poslanec Gazdík od 13 hodin do konce jednání z osobních důvodů, pan poslanec Dvořák se omlouvá z dnešního jednání od 12.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a ze zdravotních důvodů se omlouvá předseda poslaneckého klubu pan poslanec Stanjura.

S přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Já se omlouvám. Tentokrát využiji právě přednostního práva. Chtěl bych se předem alespoň za Poslaneckou sněmovnu, pokud se nestane ještě nějaká změna, omluvit všem lékařům, za kterými teď budou chodit někteří pacienti nebo někteří občané s požadavkem, aby jim napsali dietní režim. Děkuji. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

 

29.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 205/ - prvé čtení

Požádám vás, dámy a pánové, o klid a o atmosféru, která nám umožní se věnovat projednávání tohoto bodu, který jsme přerušili ve středu 12. září v obecné rozpravě. U stolku zpravodajů už zaujímá místo paní ministryně financí Alena Schillerová. A protože se omluvil zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Juříček a je zde návrh, aby se zpravodajem pro prvé čtení stal pan poslanec Jan Volný. Budeme muset o této změně hlasovat.

Protože někteří kolegové a kolegyně už odešli, tak je znovu přivolávám do sálu.

 

Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení místo pana poslance Juříčka bude pan poslanec Jan Volný.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 96. Přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat a zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Jan Volný, kterého prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů.

 

Nyní budeme pokračovat v obecné rozpravě, ve které vystoupí jako první pan poslanec Marek Benda, po něm pan poslanec Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Jenom připomínám váženým kolegyním a váženým kolegům, že projednávání tohoto bodu jsme přerušili právě proto, že nebyla v Poslanecké sněmovně v jednacím sále atmosféra pro to, abychom v projednávání mohli pokračovat. Jistě není v zájmu nikoho z nás, aby to pokračovalo, tak vás prosím o klid a vytvoření odpovídajících podmínek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, budu samozřejmě pokračovat v tom, co jsem se vám pokoušel sdělit z minoritního stanoviska Ústavního soudu, a budu tak velkorysý vůči této Sněmovně, že to nebudu číst znova celé. Jenom ty pasáže, které jsem nedokončil.

Přesto dovolte, abych si vzhledem k navazující tiskové konferenci pana premiéra neodpustil dvě krátké poznámky, které pokládám za fér, aby v této Sněmovně byly řečeny. (V sále je silný hluk.)

Za prvé. Pan premiér se na následné tiskové konferenci rozčiloval cosi na téma, že tady sedím 26 let a proč mu tedy mluvím do jeho vládnutí. Tak bych ho rád upozornil, že tady sedím v kuse 14 let. A aniž bych se chtěl jakkoliv dotknout pana místopředsedy Filipa, který je nadšeným podporovatelem a vyslovil důvěru vládě -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené kolegyně, vážení kolegové - omlouvám se, pane poslanče - znovu vás, tentokrát už hodně důrazně, vyzývám k tomu, abyste přestali diskutovat nahlas, abyste přestali vytvářet hloučky ve sněmovně a vytvořili podmínky pro to, aby pan poslanec mohl přednést své argumenty a ti, kteří o to mají zájem, je také slyšeli. Děkuji vám.

Pane poslanče, prosím pokračujte. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP